jennyJenny Gustafsson arbetar som utredare på Norrköpings kommun och kommer på årets Utredardagarna föreläsa om Jämställdhetsperspektivet i din utredning – varför och hur? Var kommer jämställdhetsperspektivet in? Hur kan jämställdhet integreras i utredningens olika faser? och hur kan praktisk utredningsmetodik kombineras med ett jämställdhetsperspektiv?

Vi passade på att ta en pratstund med Jenny inför hennes medverkan för att bland annat prata om varför jämställdhetsperspektivet är så viktigt.

I din presentation under Utredardagarna 2019 kommer du att prata om jämställdhetsperspektivet i utredningar. Varför är det så viktigt?

Utredningar kommer ofta till för att man vill undersöka en verksamhet eller ett samhällsfenomen för att se om något bör göras på ett annat sätt, göras bättre. I vissa frågor går det inte att förstå vad det är man ska utreda utan att lägga på ett jämställdhetsperspektiv. Det finns till exempel situationer där förutsättningarna ser ut att vara lika när man betraktar det hela utifrån, men där utfallet blir helt olika för män respektive kvinnor. Om man då inte utreder vad det beror på så riskerar man att sätta in åtgärder som inte fungerar, eller bara fungerar för halva befolkningen.

Vad är ditt bästa tips för att öka jämställdhetsperspektivet i utredningar?

Hm. Svårt. Men det är viktigt att ha jämställdhetsperspektivet med sig från början i utredningsarbetet, redan när man får utredningsuppdraget. Perspektiv som trycks in som en eftertanke på slutet ger sällan tillräckligt bra underlag för beslutsfattare att göra verkliga förändringar.

Vad ser du som den största utmaningen i din roll som utredare?

Oj, det finns massor av saker som är viktiga att ha med sig genom en utredning och olika arbetsmetoder man vill behärska bättre! Men som utredare utan specialistkunskaper är det svåraste nog ändå att hinna gå tillräckligt på djupet i ett ämne så att man kan beskriva det och utreda det på ett relevant sätt, under den begränsade tid man ofta har. Då är det tur att jobbet är roligt också!

När det gäller jämställdhetsperspektivet i utredningsarbetet finns det utmaningar i hur föreställningar kring kön kan hanteras på ett objektivt och sakligt sätt. I samhället finns det många föreställningar och antaganden om kön medan statistik och sakligt underlag många gånger saknas. Även om viljan att anlägga ett jämställdhetsperspektiv finns blir det ibland problematiskt att genomföra det i praktiken.

Vad ser du mest fram emot under Utredardagarna 2019?

Programpunkterna om gränsdragningen mellan politik och utredning och den internationella utblicken ska bli intressanta att lyssna på! Sedan ser både jag och Elvira fram emot att få berätta om hur vi tänker kring jämställdhetsperspektivet i utredningar och få höra andras reflektioner kring det!

Jenny föreläser tillsammans med sin kollega Elvira Ekström, strateg på Norrköpings kommun, om jämställdhetsperspektivet i din utredning.  Läs hela programmet här.