Vi fick chansen att ställa några frågor till Posti Messaging. Posti Messaging hjälper organisationer att digitalisera och automatisera sina kommunikationsprocesser och är aktuella som utställare på SvD Energy Summit 2019!

Kan du kortfattat förklara er roll, engagemang och erfarenhet inom energibranschen?

Posti Messaging hjälper energiföretag att kommunicera smartare i rätt kanaler med sina konsumenter. Vi har sysslat med slutkundskommunikation i över 30 år på den Nordiska marknaden, och vi hjälper många energibolag att få ut både fakturor och andra dokument via omnikanal. 46% av alla de 30 miljoner meddelanden vi hanterar varje månad är digitala. Konsumenter är olika, vilket betyder att både meddelandeinnehåll och kanal måste anpassas till olika individer för att nå ut och göra avtryck. Här hjälper vi bolagen att välja rätt kanal, rätt meddelande och att digitalisera i den takt som både slutkunden och företaget vill och kan.

Hur skulle du säga att energibranschen/elbolagen har utvecklats under de senaste 5 åren?

Energibraschen börjar komma till insikt om att en felfri elleverans inte alltid betyder nöjdare kunder. Vi ser många spännande initiativ på marknaden för att stärka kundlojaliteten. Vad vi också ser är att många vill digitalisera och förbättra kundresan.  Men när ambitionsnivån är väldigt hög leder det till stora förändringsprojekt som kan bli svåra att genomföra, och som framförallt tar lång tid utan att effekten syns tydligt. Det är bättre att skapa kundkontakt med de medel man har och att digitalisera steg för steg. Det går med enkla medel att skapa interaktiva digitala kommunikationslager som är personaliserade mot kunderna och på så sätt skapa en lojalitetsbildande dialog utan att egentligen ha rubbat på grundtjänsten – elleveransen.

Vi ser att branschen i vissa avseenden rör sig mot en trend där digitalisering och kundupplevelse är i fokus. Vilket även är det ni jobbar med. Vad tror du det krävs av organisationer för att hänga med i denna utveckling?

Lyssna på kunderna, det är grunden för både digitalisering och kundupplevelse. Vill man ”hänga med” behöver man först och främst hänga med konsumenten och sedan bejaka ny teknik och nya lösningar för digitalisering. Hittar man balansen mellan att lyssna på kund och införa digitala upplevelser så har man nått en sweet spot för konsumentkommunikation i sin bransch. Vi anser att digitalisering måste ske men glöm inte de konsumenter som ännu inte är redo att ta klivet in i digital kommunikation.

Har du något tips för de organisationer som planerar att genomgå ett arbete för att öka kundupplevelse/kundrelationer genom digitaliseringen?

Vår stora SIFO undersökning som omfattar 3000 konsumenter i Norden visar att fler än nio av tio elkunder tar del av vad som står på elräkningen oavsett om den kommer i fysisk eller digital form. Utskicken får både uppmärksamhet och har en räckvidd som få reklamkanaler kommer i närheten av. Den är ett kraftfullt verktyg för att bygga relationer och påverka kunderna. Samtidigt visar undersökningen att energibolagens utskick inte engagerar mottagaren. Alltså – börja med de kanaler som redan används, se över dem, personalisera dem och modernisera sättet att kommunicera via dem. Bara genom att städa upp och effektivisera det man redan har blir kundupplevelsen så mycket bättre.

Slutligen, vad tror du kommer vara nästa steg eller möjlighet inom energibranschen i Sverige?

Oj! Det blir spännande att se den första riktiga branschglidningen inom Energibranschen. Många är redan på väg men än har ingen tagit det första steget att bli en elleverantör som t.ex. levererar utbildning inom elektronik/mekanik, receptförslag för att spara el eller en regelrätt tidning i självhushåll. Vi är själva mycket nyfikna på vad elkunderna skulle tycka var bra. När den dagen kommer står vi där för att garantera en felfri kommunikation mellan bolag och konsument i smarta kanaler som är personaliserade, digitala där de lämpar sig och smarta för att öka kundlojaliteten och värdet för mottagaren.