Psykisk ohälsa kring barn och unga ökar. På förra årets Socionomdagarna var BRIS generalsekreterare Magnus Jägerskog på plats och föreläste och vad samhället behöver göra för att leva upp till varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Han betonade viken av att frågan har kommit upp på den politiska agendan och att vi tar ansvar […]

Denna nyhet publicerades först på denna sidan: http://www.socionomdagarna.se/2019/10/socionomdagarna-2019-den-psykiska-ohalsan-okar-bland-barn-och-unga-dags-att-bryta-trenden/