Hur ser du att Compliance rollen kommer att utvecklas framöver?

Jag tror att rollen som compliance kommer att få allt större betydelse på grund av ökade krav inom etik och hållbarhet. När de finansiella bolagen blir alltmer digitala krävs också att compliance även arbetar proaktivt med att se till att den allt snabbare utvecklingen uppfyller de regulatoriska kraven. Compliancearbetet (metoder etc) måste också kunna anpassas så att verksamheten utvecklas till att få en bra regelefterlevnad.

Tror du att det kommer behövas nya kompetenser inom Compliance i framtiden?

Det blir allt viktigare att ha en bra kommunikativ förmåga som compliance. Kunskap om digital utveckling, it samt AI kommer också att få allt större betydelse.

Hur arbetar ni med att Compliance tänket ska genomsyra hela organisationen?

Vi arbetar inne i vår kärnverksamhet genom att vissa compliance har fått som uppgift att känna delar av verksamheten där de ofta träffar chefer och medarbetare. Det tar tid att få djup kunskap om verksamheten. Det finns även lokala compliance som fångar upp och kommunicerar med compliance.

Vilka är de viktigaste insikterna man kan ta med sig efter ditt föredrag på konferensen?

Compliance måste förstå verksamheten för att kunna anpassa arbetet. Compliance mål är att förebygga bristande regelefterlevnad.

Möt Susanne på konferensen Compliance & Risk Management inom den finansiella sektorn den 4-5 december där hon pratar om Morgondagens Compliance inom Folksam