Vi fick chansen att prata med Joel Rangsmo från Sentor Security inför hans föreläsning på Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn. I intervjun nedan får du en inblick i varför phising är aktuellt just nu samt hur din organisation kan minimera riskerna för det.

Kan du kortfattat förklara din roll och engagemang inom Sentor Security?

Jag är för närvarande team lead för Sentors Security Operations Center (SOC). Denna del av verksamheten jobbar med att hjälpa våra kunder att upptäcka intrång och attacker i deras IT-miljöer.

På konferensen kommer du att prata om phishing. Varför är det ett så aktuellt ämne just nu?

En stor andel av de säkerhetsincidenter och bedrägerier vi hjälpt kunder att utreda under det senaste året har föranletts av bluffmail. Detta kan tyckas något märkligt eftersom phishing är ett välkänt problem, men bedragarnas tekniker har utvecklats och förfinats vilket gör det svårare att upptäcka dessa mail.

Kan du ge ett kortfattat tips på hur företag och andra organisationer kan öka förståelsen och minimera risker för phishing?

Genom att lyssna på min presentation givetvis! Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om en kombination av tekniska åtgärder samt utbildning av medarbetare. Speciellt utsatta grupper såsom IT-support och ekonomiavdelningar bör prioriteras extra högt, då konsekvenserna av ett lyckat bedrägeri inom dessa kan bli förödande.

Hur ser du på utvecklingen inom phishing framöver – vilka utmaningar och möjligheter ser du?

Jag är faktiskt förvånansvärt hoppfull inför framtiden. Även om jag inte tror att vi någonsin helt kommer bli av med problemet så finns det ett antal tekniska framsteg och en ökande medvetenhet vilket kan bidra till att det stävjas. Det kommer inte bli lätt dock, eftersom de ekonomiska incitamenten för bedragarna är stora.

Är du nyfiken på någon annan talare/ämne på konferensen?

Jag ser mest fram i mot att diskutera IT-säkerhet med konferensens deltagare. Folk inom finanssektorn har generellt en god förståelse för riskhantering och bedrägerier, vilket gör att vi kan prata samma språk.

Fortsätt diskussionen med Joel på plats under konferensen. Hans föreläsning är den 12 december kl. 09:10. Du kan också besöka Sentors monter i utställarytan.