Vi fick chansen att ställa några frågor till Jan Rubinstein-Ogilvie från Secana inför hans föreläsning på Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn. I intervjun nedan redogör Jan kort sina tankar om varför den mänskliga faktorn är den svaga länken inom cybersäkerhet. Jan delar även tips om hur du i din organisation kan öka förståelsen för detta.

Kan du kortfattat förklara din roll och engagemang inom Secana?

Jag är teamledare och ansvarig för området governance, risk och compliance inom Secana. Det betyder att jag ansvarar för vårt erbjudande av GRC-tjänster inom området risk och säkerhet, vilket inkluderar bland annat stöd till ledningar och styrelser kring säkerhets- och riskfrågor, analyser, mognadsmätningar och implementering av exempelvis LIS.

På konferensen kommer du att prata om cybersäkerhet och den mänskliga faktorn. Varför är det ett så aktuellt ämne just nu?

Många av de lyckade attackerna på senare år sker trots stora satsningar på olika tekniska lösningar för att skydda det skyddsvärda. Den svaga länken har visat sig vara människan och det är den faktor som man ofta förbiser i säkerhetsarbetet

Kan du ge ett kortfattat tips på hur man kan öka förståelsen för den mänskliga faktorn inom cybersäkerhet?

Det enklaste är att bara fundera på varför phishing mail fungerar även mot organisationer med avancerade skydd och god utbildning kring hot., exempelvis Demokraterna under valet i USA 2016.

Hur ser du på utvecklingen framöver? – utmaningar och möjligheter för att minimera risker relaterat till den mänskliga faktorn inom cybersäkerhet.

Jag tror att en framgångsfaktor kommer att vara ett öka medarbetarnas och kundernas förståelse kring varför det är viktigt att skydda sig och lite mindre betona tekniken – huret – i cybersäkerhet

Är du nyfiken på någon annan talare/ämne på konferensen?

Det skall bli spännande att höra Johanna Stenkula von Rosens prata cyberhot mot den finansiella stabiliteten.