På konferensen ledning och styrning i framtidens myndighet är en av talarna Andreas Bohlin. Inför konferensen sköt vi iväg 8 snabba frågor kring att mäta, kontroll och tillit och agilt-arbetssätt. Här kan du läsa Andreas svar och vad han ser framemot på konferensen i slutet av mars.

Vad kommer ditt pass handla om på Ledning och styrning i framtidens myndighet?

Det handlar om människors drivkrafter och hur de påverkas av mätetal. Mätetalens betydelse kopplat till lean, agile och tillitsbaserat ledarskap.

Vilka är nyckelordet för chefer att ta till sig i sitt ledarskap?

Drivkrafter/motivation.

Vad gör dagens ledare på myndigheter för misstag? Vad behöver ändras för att chefer ska förbättra engagemanget på jobbet?

Vårt att sätt att styra/leda verksamheter bygger för mycket på kontroll. Det är ett systemfel, inte chefernas fel.

Hur ska chefer tänka kring tillit och öppenhet?

Tillit och öppenhet är vägen framåt!

Hur ska man tänka kring mäta, kontroll och styra med ett tillits- och agilit arbetssätt?

Kortfattat så här: 1. Vi mäter mot vision/effektmål, 2. Vi mäter för att skapa förändring och 3. Vi mäter för att skapa motivation.

Hur minskar man onödig kontroll och detaljstyrning?

Tillit och mäta/fokusera på rätt saker.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Många tankar kring drivkrafter och mätetal.

Är du nyfiken på någon annan talare?

Ja flera, speciellt Fredrik Mannheimer och hans programpunkt ”Tillitsbaserad styrning – hur fungerar det i praktiken?”

Missa inte Ledning och styrning i framtidens myndighet 2020!