juni 30, 2020 Webmaster

Insurance Summit 2020 – Omvärldsbevakning med Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring kommer till årets SvD Insurance Summit för att prata om framtiden för försäkringsbranschen. Vi passade på att ta en kort pratstund med henne inför hennes medverkan.

Hur har försäkringsbranschen i Sverige och Europa påverkats av Covid-19 pandemin?

Det är för tidigt att uttala sig kring hur branschen har påverkats men vad vi kan se hittills är att påverkan varit olika i olika europeiska länder beroende på omfattningen av nedstängningar. Avkastningen för bolagen för första kvartalet har varit negativ men den starka aktiemarknadsutvecklingen under våren har sannolikt markant förbättrat situationen.

Vilka långsiktiga effekter av pandemin tror du vi kommer få se inom försäkringar? 

Det tydligaste vi kan se redan nu är förändringar i försäkringsbolagens distribution. Kundmötet har förändrats av att allt har behövt kunna göras digitalt. Sverige ligger långt framme här men försäkrings­branschen i många andra länder har behövt snabba upp utvecklingen.

Hur ser framtiden ut för försäkringsbranschen – vad är nästa steg?

Försäkringsbranschen är en viktig aktör som kan bidra till en långsiktigt hållbar återhämtning av ekonomin och samhället. Vi på Svensk Försäkring har en löpande dialog med lagstiftare och myndigheter, både i Sverige och i EU, för att på bästa sätt bidra med vår kunskap.

Vad önskar du dig mest av 2020?

Först och främst att smittspridningen i Sverige och i övriga länder går ner. Sedan att vi tillsammans kan dämpa de ekonomiska följdverkningarna och starta om samhället i en långsiktigt hållbar riktning.

Träffa Christina Lindenius på årets SvD Insurance Summit den 7 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *