Överföring av kunskap och praktiska erfarenheter är en viktig faktor i hur vi utvecklas och stärks i våra yrkesroller. På konferensen Utredardagarna 2020 gästas vi därför av, bland andra, två talare med erfarenheter från att leda en statlig offentlig utredning. Först ut är Susanne Rolfner Suvanto, som avslutar konferensens första dag med en inspirerande och tankeväckande exposé över sina erfarenheter och lärdomar från tiden som särskild utredare. Vi har träffat Susanne för en pratstund inför hennes medverkan.

Du är en av talarna på konferensen – berätta lite mer om vem du är och om din bakgrund

”Jag är en statsbyråkrat med konstnärssjäl som tror på att människor vill det allra bästa. Jag har bland annat arbetat på Socialstyrelsen och 2017 presenterade jag en statlig utredning: ”Läs mig! En nationell kvalitetsplan för vård- och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21).” Idag arbetar jag som verksamhetschef för Omvårdnadsinstitutet.”

Hur kommer det sig att du började arbeta i rollen som utredare?

”Jag är nyfiken som person och uppskattar att få grotta ner mig i olika områden och att ställa frågor som ’Varför?’, ’Hur då?’ och ’Vad bygger vi antaganden på?’.  Så när jag har ombetts att ta fram underlag inom områden som dels är mina specialistområden eller som väcker mitt intresse, så har jag såklart tackat ja.”

På vilka sätt har du nytta av dina erfarenheter från rollen som särskild utredare idag?

”Framför allt lever nyfikenheten kvar. Och minnet av att vi tycker så mycket men vet så lite.”

Har du ett smakprov på vad du kommer att berätta om på konferensen, som vi inte redan kan läsa oss till i programmet?

”Jag har till och med två! Det är ett par nyttiga tips till er som arbetar i utredarrollen, som jag kommer att sätta i sammanhang och exemplifiera med mina egna erfarenheter på konferensen i höst. Det första är att använda historikerns perspektiv och källkritiska teknik. Det andra är att snabbt ta reda på om det finns motstridiga intressen som vill påverka din utredning.”

Möt Susanne Rolfner Suvanto på årets Utredardagarna