Den svenska hälso- och sjukvården står inför svåra utmaningar i sin nuvarande organisation, vilket syns tydligt i de gångna årens växande brist på vårdplatser samt kompetent personal. Tidigare utredningar i temat har pekat på nödvändigheten i att sjukvården ställs inför en reformering.

På konferensen Utredardagarna 2020, under konferensens andra dag, får vi lyssna till Anna Nergårdh, som på regeringens uppdrag leder den offentliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Målet med utredningen är att stödja regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. Vi passade på att samtala en stund med Anna inför hennes medverkan på konferensen.

Du är en av talarna på konferensen i november – berätta lite mer om dig själv, och om din bakgrund.
Jag är från början läkare, specialist i hjärtsjukdomar och internmedicin och forskare med doktorsexamen från Karolinska Institutet, men har de senaste 15 åren arbetat med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvård, som verksamhetschef, i sjukhusledning, och senast innan utredaruppdraget som biträdande landstingsdirektör i dåvarande Stockholms läns landsting. Jag har särskilt intresserat mig för kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling, och har även olika styrelseuppdrag med den inriktningen. Jag sitter också i Socialstyrelsens styrelse sedan ett antal år tillbaka.

Hur kommer det sig att du började arbeta i rollen som utredare?
Jag hade medverkat i olika nationella sammanhang vad gällde hälso- och sjukvårdens framtid, och i olika sammanhang diskuterat vilka förändringar som behöver göras på systemnivå för att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem mer anpassat till dagens behov och samhällskontext, bland annat de demografiska förändringar vi står inför, och utifrån det blev jag kontaktad från Socialdepartementet med frågan om jag ville leda den här utredningen. Jag hade också tidigare erfarenhet som expert i utredning och andra nationella sammanhang på hälso- och sjukvårdens område.

Finns det något som du gärna gör när du inte arbetar?
Jag gillar att vistas i skog och mark, läser mycket skönlitteratur och tar gärna del av kultur i alla former. Stockholm är basen, men vistas också en hel del på Gotland.

Vilken egenskap är viktigast för att lyckas i rollen som utredare, tror du?
Ett öppet och nyfiket sinne, kanske. Kan låta klyschigt, men ett uppriktigt intresse för människa, samhälle och samspelet där emellan tror jag är framgångsfaktorer. Ett visst mått av struktur och organisationsförmåga tror jag också är hjälpsamt.

Kan du ge ett smakprov på något som du kommer att berätta om på konferensen?
En särskild ledstjärna i mitt eget ledarskap har alltid varit involvering och delaktighet, och det är också ett uppdrag som särskilt ingår i mina utredningsdirektiv för det här arbetet. Det tänker jag prata lite extra om, hur man kan arbeta i bred dialog och med hög förankring i arbetet, och ändå klara balansgången mot att kompromissa bort det man själv tror på och sin egen integritet.

Möt Anna på Utredardagarna 2020!