2020 lider mot sitt slut och vi summerar det gånga året med lite deltagarfakta från hösten.

94% av all vår utbildning från augusti till och med december 2020 genomfördes digitalt eller semidigitalt (hybrid) till följd av pandemin. 93% av våra deltagare var nöjda eller mycket nöjda med den utbildning de deltagit i. Kundnöjdheten är således fortsatt hög även i de nya digitala och anpassade formaten.

Vi anpassar oss fortsatt till de rådande förhållandena och ser fram emot att hälsa våra deltagare välkomna till 2021 års utbildningar

Läs vidare om de försiktighetsåtgärder vi vidtar samt om våra olika utbildningsformat här. Vilka format som erbjuds för varje specifik utbildning ser du under respektive utbildning.

Vi vill med det önska en god jul och ett gott nytt år och ser fram emot att ses igen 2021!