I vår diskussion med Daniel Karlberg från Rättsmedicinalverket berättar Daniel vad det innebär att vara socionom som arbetar med forensisk socialutredning, hur en socialutredning görs samt komplexiteten i att göra en riskbedömning av en livstidsdömd person. Berätta om din bakgrund, hur kom du in på forensisk socialutredning? Jag har varit socionom sedan 1998 och arbetat […]

Denna nyhet publicerades först på denna sidan: https://www.socionomdagarna.se/2021/02/socionomens-roll-i-rattspsykiatrin-intervju-med-en-forensisk-socialutredare/