september 23, 2021 Webmaster

Administratör i högskolan 2021 – GDPR för administratörer 2.0 – dags att ro båten iland

Nyhet – Administratör i högskolan – 2021-09-23

En av de stora snackisarna inför konferensen Administratör i högskolan 2021 är såklart pandemin. Hur påverkas administratörsrollen och kommer vi kunna återgå till ett ”normalt” sätt att arbeta? Under det ungefär 1,5 år som gått har vi dessutom tvingats åsidosätta mycket av det som var aktuellt innan coronaviruset slog till, åtminstone tills vidare – GDPR är ett sådant exempel. Den då relativt nya lagstiftningen var inte alltid lätt att begripa, tolka och omsätta i praktiken och dessutom saknades ordentlig domstolspraxis. När vi nu kan ana ljuset i slutet av tunneln är det därför hög tid att ta oss an GDPR med förnyad energi, för en hel del har faktiskt hunnit hända på området! På konferensen gästas vi av Monika Wendleby som är jurist, managementkonsult och författare till flertalet GDPR-böcker. Vi passade på att ställa några snabba frågor till Monika med anledning av hennes kommande medverkan.

Berätta kort om din bakgrund och hur du hamnade i din nuvarande yrkesroll

Jag har jobbat med kvalificerad juridik i hela mitt yrkesliv, bland annat som domare. Efter att ha jobbat som chef i många år insåg jag hur viktigt det är att ta vara på engagerade medarbetares klokskap, vilket fick mig att utbilda mig också inom management. När jag började som konsult var GDPR ett perfekt ämne: komplex juridik som kräver att man agerar. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver alla vara med, det räcker inte att sitta i ett glastorn som jurist utan man måste förstå verkligheten och få andra med sig. Både när jag utbildar och skriver GDPR-böcker är det blandningen av juridik och management som jag tycker är mest spännande.

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?

GPDR har en stark koppling till mänskliga rättigheter, rätten till integritet och sina personuppgifter. Den sätter press på organisationer att agera inte bara juridiskt utan även etiskt korrekt, lyssna på människor och vara varsamma. Det tycker jag är en stark motivationsfaktor.

Varför är GDPR fortfarande aktuellt – och kanske mer aktuellt än innan pandemin?

GDPR är ingen ”millennium bug”. Och nu börjar det även komma flera intressanta beslut både från domstolar och tillsynsmyndigheter. Det finns inga genvägar utan alla måste göra arbetet. Senaste året har det varit mycket diskussioner om amerikanska system, som är särskilt knepiga för offentliga myndigheter och verksamheter.

Varför bör man inte missa din föreläsning på konferensen? Vad ”får man med sig” i termer av kunskap, verktyg eller liknande?

När jag pratar om GDPR gör jag det utifrån bilder som ska underlätta förståelsen (verktyg, checklistor etcetera som jag utvecklat både i praktisk verksamhet och när jag skrivit böcker). Eftersom behandling av personuppgifter fortlöpande sker i alla arbetsuppgifter är det viktigt att hela tiden kompetensutvecklas. Dessutom tror jag att förståelsen för GDPR som en mänsklig rättighet gör det intressantare att arbeta med frågorna. När man tar med allt detta i föreläsningar brukar det leda till spännande frågor, vilket gör att även jag får mycket tillbaka.

Missa inte att lyssna på Monica på Administration i högskolan 1-2 december i Stockholm!