februari 16, 2022 Webmaster

Intervju med kursledaren Jörgen Blomwall inför kursen Finansiella Instrument.

ÖKA DIN FÖRSTÅELSE FÖR DE FINANSIELLA INSTRUMENTEN OCH HUR DU KAN APPLICERA DEM I DIN ROLL OCH VERKSAMHET

Att öka avkastningen och att hantera riskerna med finansiella instrument är ett komplext och svårt område. För att kunna utnyttja de möjligheter som instrumenten ger måste du veta hur de fungerar! Hur kan du påverka avkastningen? Kan du på ett effektivt sätt minimera riskerna? Vilka verktyg finns till ditt förfogande? Vi har passat på att ställa några korta frågor till kursledaren Jörgen Blomwall om vilka kompetenser du som deltagare praktiskt får med dig efter genomförd kurs.

Vad får jag som deltagare på kursen med mig i min verktygslåda för att öka min kompetens inom finansiella instrument?

Du får en förståelse för finansiell riskhantering och hur ränte-, aktie- valuta och derivatmarknader fungerar. Vad det är som leder till ökade förväntade avkastningar och hur man hanterar risker.

Vilka värdepapper på den finansiella marknaden kommer du gå igenom?

Instrumenten som ingår är obligationer, statsskuldsväxlar, certifikat, valutor, terminer, FRA, swappar och optioner. D.v.s. de vanligast förekommande värdepapperna.

Hur har den finansiella marknadens funktion förändrats de senaste åren?

Finanskrisen 2008 har haft omfattande påverkan på finansiella marknader där nya Basel- och Mifidregelverk är några exempel.

Krävs det några speciella förkunskaper för att kunna ta del av innehållet på kursen?

Alla koncept förklaras som en del av kursen, det behövs därmed inga speciella förkunskaper för att gå kursen.

Vilka är de främsta aktuella saker inom området som jag kommer kunna ta med mig efteråt i min roll och verksamhet?

Under kursen brukar vi alltid ta upp frågor som kursdeltagarna har med sig från sin verksamhet. Det kan handla om Mifidregelverk, nya riskmått eller nya finansiella instrument.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.