oktober 25, 2022 Webmaster

Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?

Christine Hummelblad, folkhälsovetare och Håkan Fransson, socionom, båda drogförebyggare i Öckerö kommun kommer till Socionomdagarna för att prata om framgångsfaktorer i det drogförebyggande arbetet. Vi tog en pratstund med dem inför deras medverkan på temat och pratade bland annat om utmaningarna och effekterna av det drogförebyggande arbetet.

LÄS MER