mars 15, 2023 Webmaster

Intervju med moderatorn Alma Borg Berggren, Bjerking

Det råder inga tvivel om att dagvattenhanteringen blir en allt viktigare del i samhällsplaneringen när vi går mot en alltmer klimatförändrad tillvaro samt bygger ut och förtätar våra städer. Utmaningarna är många och svåra, men det finns goda skäl att se med tillförsikt på framtiden – för runtom i vårt land görs viktiga framsteg. På konferensen Dagvattenhantering den 24-25 april i Stockholm har vi det stora nöjet att kunna presentera Alma Borg Berggren som moderator. Alma arbetar som dagvattenutredare och VA-projektör på Bjerking och vi fick en liten pratstund med henne inför konferensen, där hon bla berättar vilka utmaningar branschen står inför, vad som är särskilt viktigt att tänka på vid skyfallshantering och vad hon mest ser fram emot på Dagvattenhantering 2023.

Kan du berätta om din bakgrund och hur du började arbeta med dagvattenhantering?

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet och jobbar idag som dagvattenutredare och projektör på Bjerking i Uppsala. Att jag riktade in mig på dagvatten var lite av en slump. Under en arbetsmarknadsmässa när jag var student ville såklart utställarna veta vad jag var intresserad av. Jag sa ”dagvatten” utan att egentligen veta så mycket om ämnet. Det slutade med att jag började arbeta med dagvatten efter examen, något jag trivs väldigt bra med!

Vilka är de största utmaningarna som branschen står inför?

Att få plats med dagvattenanläggningar tillsammans med övriga funktioner inom samhällsbyggnad, särskilt i tätbebyggda områden. Detta är något vi arbetar med i mer eller mindre alla projekt. Där är multifunktionella ytor och samarbete med andra teknikkonsulter en stor möjlighet till att lösa dagvattenfrågan och hitta nya lösningar.

Skyfallshantering är ett högaktuellt ämne, vad är särskilt viktigt att tänka på?

Det är viktigt att skyfallsfrågan tas upp tidigt i projekt oavsett om det är en ny detaljplan som ska utformas eller ett befintligt område som ska byggas om. Det gäller att verkligen utnyttja de program och karteringar som redan finns och planera utifrån markens förutsättningar.

Hur tror du att dagvattenhanteringen kommer att utvecklas framåt?

Jag tror man kommer börja se dagvatten ännu mer som en resurs särskilt vad gäller vattenbrist. Att man i större utsträckning utformar dagvattenanläggningar för att ta tillvara på dagvattnet för exempelvis bevattning, både i stor och liten skala, på kvartersmark och för allmän nytta. Det handlar också om att förebygga låga grundvattennivåer genom att till exempel låta rent dagvatten infiltrera och hårdgöra mindre.

Du är moderator på Dagvattenhantering 2023 – vad ser du mest fram emot på konferensen?

Två inspirerande dagar med många kompetenta branchskollegor! Jag ser fram emot att inspireras av alla talare och diskussioner i pauserna. Förhoppningsvis får vi två soliga vårdagar så man kan ta med sig tekoppen utomhus.