maj 30, 2023 Webmaster

Intervju med Kristian Hillert Winther, specialistläkare på Akademiskt Specialist Centrum, Centrum för Diabetes

Kristian Hillert Winther, specialistläkare på Akademiskt Specialist Centrum, Centrum för Diabetes, Region Stockholm kommer på årets konferens prata om Akut endokrinologi och endokrina nyheter. Vi tog en pratstund med Kristian inför hans medverkan.

Berätta lite om dig och din bakgrund

Jag är endokrinolog och disputerade på en avhandling om autoimmuna thyroideasjukdomar 2016. Till vardag jobbar jag på Centrum för Diabetes i Region Stockholm och är inskriven som post doc på Karolinska Institutet med projekt kretsande kring diabeteskomplikationer. Jag är från Danmark, gift med Anna som är svensk och vi bor i Stockholm med våra 3 barn.

General update i allmänmedicin är en årlig återkommande konferens som tar upp lite av varje, som är viktigt i primärvårdens vardag – vad kommer du att prata om på årets konferens?

Jag kommer ge en generell uppdatering kring det vanliga och det nya inom klinisk endokrinologi. Fokus blir på de sjukdomar som fyller mest i vardagen i allmänmedicin. 

Vilka främsta nyheter inom behandling kommer du fokusera på?

Jag kommer att fokusera på behandling. Fokus kommer att ligga på individualiserad behandling av diabetes typ 2, osteoporosbehandling och behandling av hypotyreos utöver Levaxin.  

Vilket är ditt främsta tips för att hålla sig uppdaterad på så många olika områden som krävs inom ditt område?

Jag brukar titta på de europeiska sällskapens hemsidor en gång per kvartal efter nya kliniska riktlinjer, och den kunskapen ska ju diskuteras lokalt och anpassas till våra regionala kunskapsstöd. 

Du är ny föreläsare på denna konferens, vad hoppas du att du tar med dig hem efter medverkan på konferensen?

Att lära mera om utmaningarna i arbetet med endokrinologiska frågeställningar i primärvården och om hur man bäst möjligt kan bistå från en endokrinmottagning. 

Och vad hoppas du att deltagarna tar med sig hem?

Jag kommer ha Take Home messages till alla programpunkter. Som några exempel, hoppas jag att deltagarna uppnår mera kunskap kring tolkning av c-peptid, CGM-kurvor och får konkreta verktyg till thyroideakonsultationen med fokus mot hypotyreos.   

Lyssna till Kristian Hillert Winther på årets General update i allmänmedicin.