juni 20, 2023 Webmaster

Rättsligt stöd som möjliggörare för effektiv och verksamhetsnära styrning

Vår omvärld förändras allt fortare, våra uppdrag blir alltmer komplexa och vår vardag präglas mer och mer av målkonflikter. De juridiska frågorna och de sammanvägda bedömningarna verkar ständigt öka. För att kunna nå bästa möjliga resultat och utveckling måste det rättsliga stödet ges rätt förutsättningar för att bli en möjliggörare för effektiv och verksamhetsnära styrning. Claire Melin är enhetschef/chefsjurist, rättsenheten på IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och aktuell som talare på Ledning och styrning i framtidens myndighet. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till henne inför konferensen.

Berätta lite kort om dig och IAF?

Jag är på ett tillfälligt uppdrag som chefsjurist på IAF och har där, utöver chefsuppdraget, också genomfört en utredning om hur den rättsliga verksamheten ska vara organiserad. IAF är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna samt vissa delar av verksamheten inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Annars är jag rättschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan dryga fem år tillbaka. Jag har tidigare jobbat som kanslichef med ansvar för den juridiska verksamheten både regionalt, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och kommunalt på två olika kommuner.

Vad kommer du att prata om på konferensen?

Jag kommer prata om vilka förutsättningar jag anser behövs för att det rättsliga stödet ska kunna bli lösningsfokuserat, ansvarstagande och möjliggörande. Det är sällan juristen som inte är lösningsfokuserad när det upplevs som om jurister är ”nej-sägare”, det är arbetssätt, mandat och ansvar, som inte ger rätt förutsättningar.

Du är jurist och kommer bland annat att tala om målkonflikter – hur stor är förståelsen i organisationen för att man måste ta hänsyn till det juridiska?

Generellt skulle jag säga att förståelsen är god när det juridiska stödet arbetar nära verksamheten. Men ju senare juristerna kommer in i olika frågor eller verksamheter, desto sämre blir samarbetet och därmed förståelsen. Förståelsen skapas gemensamt mellan verksamhet och det juridiska stödet.

Hur gör man för att ge det rättsliga stödet rätt förutsättningar, så att det bli en möjliggörare för en effektiv och verksamhetsnära styrning och inte ett hinder?

Jag brukar säga att det juridiska stödet måste ges förutsättningar att förstå sammanhanget man verkar i. Då ges man möjligheter att arbeta konsultativt och ta ansvar för det juridiska stödet.

Vilka fallgropar bör man undvika?

Det hänger ihop med ovanstående svar. Den största fallgropen är att ta in det juridiska stödet i slutet av en process, då blir det ofta juridisk rådgivning med diverse ”friskrivningar” istället för just en konsultativ juridisk verksamhet som kan ta ansvar för sina bedömningar.

Vad bör chefer att ta till sig i sitt ledarskap?

Att ge rätt förutsättningar i mandat och ansvar samt just att få möjlighet att förstå sammanhanget man verkar i. Utöver det måste var och en ta ansvar för sin del av verksamheten – det skapar trygghet och med tryggheten kommer också mod och handlingskraft fram.

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Jag hoppas på att jag kan visa på just hur juristerna kan bli möjliggörare i en organisation, de första man vänder sig till när man har en arbetsuppgift, och inte de som sist bjuds in för att ”slänga ett öga” på ett beslutsförslag.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är nyfiken på?

Jag är nyfiken på alla, men om jag måste välja en så säger jag Lina och Milles punkt om hybridarbete – jag tror helt klart det är framtiden och vi måste alla lära oss bli bättre på detta!

Läs hela programmet på cku.se/myndighet