januari 17, 2024 Webmaster

AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen

Maria Åkesson, professor i informatik och projektledare och Michel Thomsen, universitetslektor i informatik båda från Högskolan i Halmstad kommer till vårens konferens för att prata om framtidens administratör utifrån ämnet AI. Vad säger forskningen och hur ser framtiden ut?

Vi ställde några frågor till dem inför deras föreläsning på konferensen Administratör i högre utbildning.

På konferensen kommer ni att berätta om ”AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen”. Vad får vi lära oss om det? Vad kan vi förvänta oss av att få ta del av?

Ett kritiskt perspektiv på automation och stöd för att tänka kring och lära om automation. Vi hoppas på en spännande diskussion.

Vad innebär digitaliseringen för administratörer? Hur påverkas deras arbetsmiljö?

Det finns inte ett svar på detta. Det beror både på hur automation drivs av arbetsgivaren, och på omfattning och komplexitet av det som är föremål för automation. Vi kommer att visa på några modeller som kan vara till stöd för att analysera implikationer av automation.

Hur kan forskning på detta område hjälpa till att få en ökad förståelse och kunskap för hur digitaliseringen och AI påverkar administratörers vardag?

Praktiknära forskning, så som den vi bedrivit, syftar per se till att bidra med ökad förståelse och kunskap som kan vara vägledande. I det här fallet bidrar vi med förståelse och kunskap för att ta sig an den komplexitet som uppstår när processer ska automatiseras för att förebygga negativ påverkan och öka förutsättningar för önskvärd nytta.

Vilka förändringar har skett på området inom det senaste året som ni ser påverkar arbetet för administratörer?

En förändring är att RPA inte är lika omtalat och stora förhoppningar knyts till AI.

Den 20-21 mars möter ni Maria och Michel på årets konferens. Här kan ni se hela programmet.