februari 1, 2018 Webmaster

3 korta med Aida Hadzialic, Partner & Director, Nordic West Office

cash_talare_2018Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Aida Hadzialic, som medverkar som Keynote Speaker på årets Nordic Cash & Treasury Management.

Vad kommer ditt pass på konferensen att handla om?
Jag kommer att tala om Brexit och Trump – och hur vi kan förvänta oss att geopolitiken kommer att utvecklas framöve

Vad är extra viktigt att tänkte på när man befinner sig mitt i denna turbulenta omvärld som ansvarig för cash och treasury?
Framtiden är per definition oviss, men det bästa sättet att klara tvära kast är förberedelse genom ordentliga omvärldsanalyser och handlingsplaner baserade på alternativa framtidsscenarion.

Slutligen om du tar en titt i kristallkulan, hur tror du att geopolitiken kommer att utvecklas framöver?
EU kommer att gå in i en ny era om Brexit går igenom. Dynamiken mellan Tyskland och Frankrike kan komma att förändras då båda länderna inte osannolikt kommer att göra anspråk på att leda unionen när Storbritannien som balanserande part försvinner. Traditionellt representerar länderna olika ekonomiska linjer, där Tysklands linje liknar den nordiska i relation till exempelvis frihandel medan Frankrike tillsammans med länderna i Syd- och Östeuropa står för en mer protektionistisk agenda. Det finns en risk att den protektionistiska inriktningen vinner om inte frihandelsvänliga krafter i EU samlar sig. Jag ser gärna att de nordiska länderna bildar ett gemensamt EU-block för att kraftfullare företräda våra länder. Det hade varit bra för Norden, och för EU.

Läs mer om årets program HÄR