februari 5, 2019 Webmaster

Utställarintervju med Lars Beckman, VD på CORE Process

larsDigitalisering i sig hjälper inte mycket. Du måste först veta var du ska digitalisera och hur du ska prioritera ditt förändringsarbete. För att förstå det måste du se vad som stjäl tid och energi i verksamheten.

Det säger Lars Beckman, vd på Core Process, som installerar och ger support till Bellins treasurysystem tm5 och Taulias digitala lösningar för rörelsekapital (working capital solutions) och dynamic discounting. Core börjar alltid med att analysera verksamheten och de finansiella flödena hos kunden.

– Stirra dig inte blind på teknikfrågor. Det surras mycket om artificiell intelligens, maskininlärning och blockkedjor just nu. Men det viktigaste är den bakomliggande analysen. Det är den som avgör vilket värde du kan få ut av digitaliseringen. Om du inte vet var svagheterna och riskerna finns i ditt system kommer digitaliseringen inte att hjälpa dig mycket.

– Identifiera flaskhalsarna för att få bort manuell hantering. På så sätt frigör du värdefull hjärnkraft i organisationen.

Gör alla finansflöden synliga

Digitaliseringen är här och kommer att få genomslag i takt med att företag orkar och hinner ta till sig den. Sett enbart till tekniken finns alla möjligheter redan. Lars Beckman återkommer till vikten av att veta vad man ska använda den till.

– Digitaliseringen handlar i grunden om att ta bort manuella transaktioner och samtidigt kunna se alla flöden och ha möjlighet att gå in och justera vid behov.

– Men det är få som förstår hela det finansiella flödet och har överblick idag. Där kan digitaliseringen verkligen hjälpa till genom att göra alla finansflöden synliga och åtkomliga för den centrala funktionen på företaget.

Använd en riskmatris för analysen

Lars Beckman rekommenderar att använda en riskmatris med sannolikhet på ena axeln och påverkan på den andra. Har du risker som hamnar upp mot högra hörnet, då lär du vara betjänt av att skaffa ett treasurysystem eller uppgradera det du har.

– Du kan riskera flera procent av ditt resultat bara på fel finansiell information. Ju lägre marginaler du har, desto mer måste du ha koll på dina risker, exempelvis valutarisker.

Här kommer digitaliseringen in och kan spara stora belopp med rätt treasurysystem.

– Har du ett automatiserat system som ger larm vid avvikelser så får du en helt annan kontroll samtidigt som det frigör tid till mer djupgående analys och strategiskt arbete, förklarar Lars Beckman.

– Det handlar om att få flöden som man inte behöver röra förrän transaktionen är bokförd. Varje registreringspunkt är en risk, ett moment som kan leda till fel och förluster.

Kommer bankerna att sköta företagens betalningar i framtiden?

– Utvecklingen går mot att betalningssystemet öppnas upp för tredjepartlösningar. I princip är vi redan där. Du kan genom att använda Swift ta hem och äga hela betalningssystemet själv och få full kontroll och slippa betala avgifter till banken. Men det förutsätter att du har ett treasurysystem som kan hantera betalningar gentemot en tredjepartslösning. I framtiden kommer bankerna vara en del av en marknad som består av betydligt fler aktörer.

En direkt effekt av digitaliseringen?

– Helt klart. Digitaliseringen gör det möjligt att bli oberoende i förhållande till bankerna. Du kan använda ditt eget treasurysystem istället för en internetbank till exempel. Det leder samtidigt till full kontroll över alla dotterbolags betalningar och andra finansiella affärer. Betalningstransaktionerna utförs exempelvis lokalt men godkänns centralt.

Möt Lars Beckman och Core Process under Nordic Cash & Treasury Management i deras monter.