mars 18, 2019 Webmaster

Talarintervju med Lena Fahlén, ansvarig för makroanalysavdelningen, Handelsbanken

lena-280x280Vi ställde ett par snabba prågor till Lena Fahlén, ansvarig för makroanalysavdelningen på Handelsbanken inför hennes deltagande på årets konferen.

Kan du kortfattat förklara din roll och engagemang inom Handelsbanken?

Jag är chef för Handelsbankens makroanalys. En avdelning på 18 ekonomer och strateger som ansvarar för att ta fram Handelsbankens syn på den ekonomiska utvecklingen och finansiella prognoser. Vi har ekonomer i alla de nordiska länderna.

Vad ser du fram emot mest att diskutera under er paneldiskussion på Nordic Cash & Treasury?

Världsekonomin står just nu på skakig grund med stor osäkerhet både vad gäller den ekonomiska och politiska utvecklingen. Långsiktiga utmaningar såsom svag demografi och låg produktivitetsutveckling grumlar utsikterna ytterligare. Jag hoppas på en spännande diskussion kring dessa lite större frågor – vad betyder egentligen den politiska utvecklingen för konsumtion och investeringar? Vad händer om vi går in i en ny lågkonjunktur samtidigt som de penningpolitiska verktygslådorna ekar ganska tomt osv.
Brexit fortsätter att vara ett hett ämne som säkerligen kommer att diskuteras i paneldiskussionen. Vilka utmaningar har du haft framför dig med arbetet kring Brexitfrågan?

Den stora utmaningen är naturligtvis den stora osäkerheten som fortfarande råder trots att utträdesdatumet nu närmar sig med stormsteg. Vi är fortfarande i en situation där allt från en ”hård” Brexit till ingen Brexit alls diskuteras. Det gör naturligtvis de ekonomiska prognoserna mycket osäkra. Ännu värre är det för företag som står inför investeringsbeslut – det osäkra läget gör att många investeringar nu läggs på is vilket bromsar framförallt den brittiska ekonomin.

Kan du kortfattat beskriva hur du tror den svenska ekonomin påverkas kortsiktigt efter Brexit?

Det beror helt på vilken brexit det blir – men vårt huvudscenario är att Brexit skjuts på framtiden, vilket innebär att fortsatt stor osäkerhet kommer att råda, men ändå ingen dramatik. Får vi en hård brexit den 29/3 kommer det stöka till de rejält på finansiella marknader samtidigt som det är sannolikt med stora störningar i handeln då Storbritannien är en av våra större exportländer.

Är du nyfiken på någon annan talare på Nordic Cash & Treasury?

Naturligtvis är jag nyfiken på övriga deltagare i panelen och deras syn på den ekonomiska utvecklingen just nu. Sen ser jag fram emot Cecilia Skingsleys tal – frågan är ju hur Riksbanken ser på ränteutvecklingen nu när inflationen överraskat negativt två månader i rad.

Lena är med i paneldiskussionen om Chefsekonomens syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet.