april 28, 2022 Webmaster

Podd #2 – Makroekonomiska påfrestningar i spåren av pandemin och det spända geopolitiska läget – hur hanterar vi riskerna?

Insight events poddar med experter inför konferensen Nordic Cash & Treasury Management

Dagens gäst i podden är John Hassler, professor i makroekonomi på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. John har forskat mycket på makroekonomi och tillväxt genom åren men har på senare år haft större fokus på samspelet mellan ekonomi och klimat.

När denna podd spelades in var vi i början på mars, och kriget i Ukraina hade precis brutit ut. Hur gick diskussionen då kring handelsrestriktioner, oljepriser och energimarknaden? Och vilka förutsättningar var det som ändå gjorde att den globala ekonomin klarade av att hantera pandemin så pass väl och inte tog långsiktig skada? Samtalet gick även kring klimatfrågan, hur väl står sig egentligen Sveriges klimatpolitik?

Avslutningsvis tar vi en liten framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren och hur ser prognoserna ut enligt John?

Lyssna till poddavsnittet om makroekonomi!