PROGRAM CASH & TREASURY 2020

PROGRAM DAG 1

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn Linda Vikström öppnar konferensen

Linda är moderator, paneldiskussionsledare och IR-konsult. Hon har över femton års erfarenhet av kvalificerad journalistik i ryggen, bland annat på Affärsvärlden som redaktör/reporter och Aktiespararen som redaktionschef. Hon är en erfaren, påläst och dynamisk moderator som har intervjuat hundratals VD i olika svenska bolag.
09:40 MAKROEKONOMI & GEOPOLITIK

Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi


• Är vi på väg mot en krispolitik eller normala konjunktursvängningar?
• Upptrappade handelskonflikter – hur påverkar det Sverige?
• Vilka geopolitiska spänningar kan vi se på horisonten framöver?
• Brexit – hur hantera detta?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

John Hassler, Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
John är professor på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han har dessutom varit rådgivare på det svenska finansdepartementet och medlem av European Economic Advisory Group. Han har även varit ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och mellan 2013 - 2016 var han också ordförande i Finanspolitiska rådet.

Föredraget hålls på svenska.
10:20 PANELDISKUSSION

Chefsekonomernas syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet


Få fördjupad insikt i vart den svenska ekonomin är på väg och hur detta kommer påverka de kommande årens ekonomiska utveckling. Har vi en överdriven konjunkturoro? Hur påverkar de pågående handelskrigen och brexit den svenska ekonomin? Behöver vi vara oroliga över utvecklingen av bostadsmarknaden i Sverige? Detta är bara några frågor som kommer att diskuteras under denna paneldiskussion.

Paneldiskussionen hålls på engelska och leds av moderator Linda Vikström.

Paneldeltagare:

William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas

Andreas Wallström, Acting Group Chief Economist and Head of Macro Research, Swedbank

Lena Fahlén, Ansvarig för makroanalysavdelningen, Handelsbanken
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30 Riksbankens syn på ekonomin och arbetet med penningpolitiken

Talare från Riksbanken

Föredraget hålls på svenska.
12:00 PRAKTIKFALL

The challenges of today and tomorrows corporate treasurers – best practice from IATA


Lucy Highfield, Manager, Banking Management EMEA & Americas, International Air Transport Association (IATA)

Föredraget hålls på engelska.
12:40 Lunch och nätverkande
14:00 Diskussion och utbyte kring Cash & treasury – mest angelägna frågor diskuteras under en interaktiv frågestund!
14:20 How can corporates prepare themselves for IBOR transition

Marjolein de Jong, Interest Rate Benchmark Coordinator Treasury organization, ING Wholesale Banking.

Marjolein de Jong is the Interest Rate Benchmark Coordinator within ING’s Group Treasury organization. She represents ING in the industry working group on euro risk-free rates.

Föredraget hålls på engelska.
14:40CASH MANAGEMENT

The Future of Treasury - All-in-one Cash Management


• What new value propositions can digitalisation bring to corporate treasurers, given the growing need for real-time business information?
• How to create a system that would support the demand for global reach, interlinked payment schemes and ecosystems, like P27?
• Why is legacy consolidation and a single platform approach the only way to implement advanced self-servicing, automation and openness?

Petri Syvanne, Head of Global Sales, Payment Solutions, TietoEVRY

Petri focuses on providing the best solutions in areas of virtual account management, payment systems, card systems and instant payments globally. Sales and creating value for customers are his passions. Prior to Tieto Petri worked as Head of Accenture Payment Services. Before that he had a 12-year corporate banking career in various positions in Nordea and Stora Enso Treasury.

Föredraget hålls på engelska.
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40 PRAKTIKFALL

Cash Management - challenges and priorities for a global SME


Daniel Terike, Group Treasury Manager & Finance Director Division Monitoring & Control Technology, Nederman Holding

Föredraget hålls på svenska.
16:20SUSTAINABILITY

ESG and sustainability in finance and investments


We will discuss the latest trends in ESG and Sustainable Finance. How does the finance function drive sustainability in companies and take a look at inspiring cases.

Fredrik Nilzén, Head of Sustainability, Swedbank

Föredraget hålls på svenska.
16:50Moderatorn sammanfattar dagen
17:00Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
17:00-18:00Mingel med vin och tilltugg

PROGRAM DAG 2

08:30 Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Moderator Linda Vikström startar upp konferensens andra dag
09:10 KEY NOTE SPEAKER CYBERSECURITY

How about we unveil the first findings from our fake bank decoynet from hacks against our APIs?


Alissa Knight, Managing Partner, Knight Ink

Föredraget hålls på engelska.
10:00Treasury Management going into the 2020s

• Banks, TMS providers and ERPs – frenemies or enemies?
• Transactional data as the new oil
• AML fosters cooperation

Anders Grevstad, Executive vice president and head of Product Sales & Category – Corporate Banking, DNB.

Anders has almost 20 years’ experience from different part of DNB including 11 years as EVP within retail and corporate banking. For more than 6 years he was responsible for international corporates covering industries such as Seafood, Healthcare, Manufacturing industries and TMT. He has held several board positions including Doorstep AS, DNB UK Ltd, DNB Finans AS and Nordic KYC Utility AB. In his current role he has the overall responsibility for development and sales of all transaction banking products, including trade finance, ECAs and Cash Management. Prior to joining DNB he worked within fast moving consumer goods (Unilever/Orkla) and auditing (KPMG).
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50PANELDISKUSSION CASH FORECASTING

Framtidens Cash forecasting - bli av med kalkylblad och manuellt arbete


Likvida medel innebär välmående för alla bolag. Det är inte bara viktigt att försäkra sig om att det finns tillräckligt, utan även fördela likviditeten i hela organisationen på det mest effektiva sättet. En förutsättning för professionell hantering av likvida medel är en prognostisering som ger er insyn i nuvarande- och framtida åtaganden som påverkar bolagets likviditet. Paneldiskussionen leds av moderator Linda Vikström.

Paneldeltagare:

Anna-Lisa Natchev, Head of Sales and Marketing, Analyste

Paneldeltagare presenteras löpande
11:20ESG investing an opportunity to future proof, innovate and add value now

• Using ESG data to improve risk management
• Innovations in the fixed income space, tying ESG outcomes versus use of proceeds.
• A cultural sea change at the C level as corporations address the coexistence of sustainability and profitability.
• Standards and regulations driving further transparency
• Climate urgency and the change in attitudes of the ultimate stakeholder, the employee / public – no longer if but who’s doing the best job of integrating ESG
• Sustainability: Takeaways from Davos

Andre Chanavat, Director, Product Management, Third Party Risk, Refinitiv

André Chanavat is Director of Product Management at Refinitiv. An experienced product lead with more than a decade working within the ESG (Environmental, Social, Governance) data space. He is the inventor of systems and techniques for analyzing ESG-linked debt instruments and ratings architect of the Refinitiv Diversity and Inclusion index. Based in London, he has recently launched in September 2019 the Refinitiv Sustainable Leadership Monitor, a benchmarking tool designed to inform sustainability officers of their company performance through the use of innovative data visualizations coupled with market leading ESG and financial data. Mr. Chanavat holds a bachelor’s degree from Durham University and is the author of publications around diversity in the workforce.
11:40PRAKTIKFALL

Hur arbetar Sandvik med framtidens utmaningar inom Cash Management och Treasury - digitalisering och automatisering?


Anneli Walltott, Deputy Group Treasurer, Head of Cash Flow Management, Sandvik Treasury AB

Föredraget hålls på svenska.
12:20Lunch med nätverkande
13:30PANELDISKUSSION DIGITALISERING & AUTOMATISERING

Framtidens Cash & Treasury – utmaningar och möjligheter


Vi lever i en föränderlig tid såväl teknologiskt och geopolitiskt. Kraven är större än någonsin på cash management & treasury funktionen men hur kan vi i praktiken navigera i detta nya landskap. Paneldiskussionen leds av moderator Linda Vikström.

• Kommer treasury som roll vara relevant om 5 år i den allt mer snabba teknologiska utvecklingen?
• Hur tillämpar vi AI/Machine learning, automation och robotics i praktiken inom cash management och treasury?
• Ökad digitalisering innebär också ett ökat hot från Cybercrime – hur hanterar vi detta på ett effektivt sätt?
• Har vi rätt kompetenser idag inom treasury eller behöver vi rekrytera helt nya kompetenser inom andra områden?

Paneldeltagare:

Camilla Sundqvist, TietoEVRY

Paneldeltagare presenteras löpande.
14:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30KEY NOTE SPEAKER FUTURE TRENDS

Crumbling pillars…or the turn of the 20th century tide


• The pillars that have supported the 20th century namely, liberal democracy, Western-led globalisation and technological dominance of the 1st world, are experiencing competition from new ideologies and are undergoing structural changes. It remains to be seen if they remain intact during the 21st century

• At the same time, another pillar that has been taken for granted for as long as we can remember, is calling upon all our attention and ability to collaborate – climate change has emerged to take center stage in politics and business

• What does the 21st century look like, when international institutions are weakened, technological leadership has shifted hands, political ideologies compete for longevity and climate challenges force us to find a global solutions across all of these differences?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies
15:20Moderatorn sammanfattar konferensen
15:30Nordic Cash & Treasury Management 2020 avslutas