PROGRAM CASH & TREASURY 2022

PROGRAM DAG 1

09:00 Registrering och nätverkande
09:30 Moderatorn Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies öppnar konferensen

KEYNOTE SPEAKER FUTURE TRENDS

09:40 Planning…when all plans fail Part 1

The last years the business environment has changed, some have flourished like never before, others have been in the storm of their lives. Looking ahead to the coming years and decades, we are witnessing a profound landscape change in the way we work, live, consume, engage with one another and structure our lives. While the amount of information we receive is growing exponentially, our structural line of sight has never been more uncertain. How do we combine human and machine intelligence? What are the long-term Risks with a split between East and West? Does it matter which country introduces the first national cryptocurrency? What will it mean if globalisation of goods, services and capital flows stalls and reveres as the global collaboration is centrifuged into regionalisation and bilateralism? And those are just a few vectors of change to consider.

• The last years has shaken our certainty in a wide range of ‘givens’. Thing we have long taken for granted changed literally over night.
• How does one plan and keep a long term view in such circumstances?
• We tend to refer to the future as a state that will eventually transpire and engulf us, and often with a certain flavour. But the future is neutral and we often have ample time to make the most of it.
• Is it possible to treat the future as an asset?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute
for Future Studies
Daria (Dasha) Krivonos has a background in strategic risk management across multiple sectors. She firmly believes that managing short-term risks and looking beyond the immediate planning horizon are equally essential approaches to manoeuvring an organisation through the uncertainties of the future. Dasha’s broad knowledge of both megatrends and societal development patterns, combined with her hands-on experience as Head of Enterprise Risk Management at the A.P. Møller-Mærsk Group, demonstrates Dasha’s proficiency in applying research directly to concrete realities and the challenges that companies and organisations face. Föredraget hålls på engelska.
10:10 Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi med fokus på makroekonomi och tillväxt?

• Ukraina krisen - ekonomiska risker för världsekonomin och dess påverkan för den svenska ekonomin
• 1970 – talets oljekris med hög inflation och låg tillväxt – kommer vi hamna där igen?
• Ökad risk att världen delas upp i olika regioner med handelsrestriktioner – separering av öst och väst
• Pandemin – vad har vi lärt oss från denna tid och hur kan vi bli bättre på att minska riskerna framöver?
• Klimatfrågan måste lösas gemensamt inte bara nationellt – Sveriges roll i omställningen
• Går det att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter samtidigt som vi skapar förutsättningar för klimatomställningen
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren – både bekymmersamt och positiva scenarier

John Hassler, Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
John är professor på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han har dessutom varit rådgivare på det svenska finansdepartementet och medlem av European Economic Advisory Group. Han har även varit ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och mellan 2013 - 2016 var han också ordförande i Finanspolitiska rådet.
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:40 PANELDISKUSSION

Chefsekonomernas syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet


Hur ser återstarten av ekonomin och omställningen till ett mer hållbart näringsliv och samhälle ut efter pandemin för dig som arbetar inom Cash Management och Treasury? Få fördjupad insikt i vart den svenska ekonomin är på väg efter pandemin och hur detta kommer påverka de kommande årens ekonomiska utveckling. Har vi en överdriven oro eller är riskerna ännu högre med stigande inflation och högre räntor på sikt? Hur påverkar pandemin och de pågående handelskrigen och brexit den svenska ekonomin på sikt? Detta är bara några frågor som kommer att diskuteras under denna paneldiskussion.

Paneldiskussionen hålls på engelska och leds av moderator Daria Krivonos.

Paneldeltagare:

William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas

Mattias Persson, chefekonom och global chef Swedbank Makroanalys, Swedbank

Christina Nyman, chefsekonom och Chef Ekonomisk Analys, Handelsbanken

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
12:10 Treasury for a changing world! - In a world of constant change and volatility, what obstacles are treasurers currently facing regarding the management of FX flows and how are they adapting for tomorrow

Reuben Kane, Head of TBFX Sales & Distribution EMEA – Global Markets, BNP Paribas & Jose Manuel Franco, Head of FX – Transaction Banking, BNP Paribas
12:40 Lunch och nätverkande
14:00 EU Taxonomy and the Impact on Corporate Treasury

Cornelia Andersson, Group Head of Sustainable Finance and Investment, Refinitiv/LSEG
14:30 Cyberkriminalitet – bekämpa, överlista och leva med

• Vad är konsekvenserna av ”det nya normala” i digitaliseringens kölvatten?
• Vilka är angriparna, hur koordineras attackerna och vilka drivkrafter ligger bakom?
• Hur pass allvarlig skada kan en duktig hacker åstadkomma? Hur stor är risken att drabbas?
• Kan man skydda sig?
• Crime-As-A-Service?
• Vilka samarbeten krävs mellan myndigheter och näringslivet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism?
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden inom bedrägerier? – Trender

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten.
Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/ Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:50 PANELDISKUSSION

Digitalisering och cybersäkerhet – hot & möjligheter


Nästa generations treasury måste arbeta ännu mer i realtid med högintegrerade och automatiserade system för att hålla jämna steg med den föränderliga digitala tekniken.

Hur anpassar vi oss till det digitala landskapet med till exempel teknik som Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) och Blockchain samtidigt som vi hanterar de gamla utmaningarna inom verksamheten. När digitaliseringen ökar och vi blir mer och mer uppkopplade med olika system ökar också riskerna för att bli utsatt för cyberhot. Hur bör vi tänka kring detta område och hur ser hoten ut? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under denna paneldiskussion som leds av moderator Daria Krivonos.

Jacob Henricson, CISO & CSO, Skanska

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten

Nima Ghorbani, Head of technology for the Anti-Financial Crime, Cyber Security, and Applied AI area, Swedbank

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
16:20 Cybersäkerhet – ditt viktigaste skydd men hur skapar du en långsiktig säkerhetskultur?

Cyrus Yazdan, Chief Product Owner, Anti Financial Crime Unit (AFC), Swedbank
Mikael Brejcha, Chief Security Architect, Swedbank
16:50Moderatorn Daria Krivonos sammanfattar och avslutar dagen
17:00Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
17:00 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2

09:00 Moderatorn Daria Krivonos startar upp konferensens andra dag
09:10 Planning…when all plans fail Part 2

• The last years has shaken our certainty in a wide range of ‘givens’. Thing we have long taken for granted changed literally over night.
• How does one plan and keep a long term view in such circumstances?
• We tend to refer to the future as a state that will eventually transpire and engulf us, and often with a certain flavour. But the future is neutral and we often have ample time to make the most of it.
• Is it possible to treat the future as an asset?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies
Daria (Dasha) Krivonos has a background in strategic risk management across multiple sectors. She firmly believes that managing short-term risks and looking beyond the immediate planning horizon are equally essential approaches to manoeuvring an organisation through the uncertainties of the future. Dasha’s broad knowledge of both megatrends and societal development patterns, combined with her hands-on experience as Head of Enterprise Risk Management at the A.P. Møller-Mærsk Group, demonstrates Dasha’s proficiency in applying research directly to concrete realities and the challenges that companies and organisations face. Föredraget hålls på engelska.
09:50 Who loves you and who do you love?

• In a world of open banking, are banks looking to close their arms around their corporate customers, or are polygynous relationships going to be better for everyone?
• Where does open banking start, and where does it end – if indeed there is an end?
• Open banking as an enabler for embedded finance and Banking as a Service.

Tim Tyler, Senior Industry Principal - Corporate Banking (Global), Finastra
With a history of innovation in financial services, Tim was most recently responsible for combining both his technical and business background to deliver the first release of Finastra’s Corporate Banking platform. To prove the value of the platform, Tim moved from his product management role in the R&D organization to solution consulting, and now acts as a global industry principal, working closely with banks and partners across the world, and across lines of business bringing a holistic view to... Föredraget hålls på engelska.
10:10 From buzzwords to reality: The road to a centralized and digitalized treasury

Simon Kaptijn, Director Transaction Services Cash Advisory & Structuring team, ING Group
Over the last 16 years Simon has been working in various roles within the banking industry and gained experience in retail, lending and transaction services. He has a track record in creating complex solutions for large multinational clients, has in-depth knowledge of banking products and is at the forefront of (banking) innovation. Föredraget hålls på engelska.
10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10 The renaissance of transaction banking during a pandemic

Anders Grevstad, Executive VP Category and Transaction Banking Large Corporates, DNB
Anders Grevstad started his professional career within audit and business controlling before moving to corporate banking in DnB NOR. Through the years in banking he have developed skilles within relationship driven transactions, financing, cross sales, digital transformation and business developent, in addition to high level management.
11:30 PANELDISKUSSION

Cash Management: Prognostisering och likviditetshantering i en osäker omvärld med ökade risker


Världen har blivit betydligt osäkrare den senaste tiden med ökade risker, både politiska och ekonomiska. Hur kan vi hantera dessa risker och osäkerhet inom företaget på ett långsiktigt sätt för att få till en bra prognostisering och kassaflöde. Under pandemin har också tillgången till likvida medel åter igen blivit en viktig faktor för företagets överlevnad. I en osäker tillvaro som ständigt förändras krävs också nya sätt att tänka kring hur vi bygger upp vår Cash Management process och finansiella plattform.

• Hur arbetar vi med framtidens Cash Management processer under dessa nya förhållanden?
• Cashflow analyser – utmaningar och möjligheter för bättre strategiska beslut
• Risker kring likviditetshantering – hur fångar du tidigt upp signaler att något är fel?
• Hur kommunicerar du frågor kring Cashflow och prognostisering internt till olika intressenter och ledningen?
Paneldiskussionen leds av moderator Daria Krivonos.

Paneldeltagare:

Marit Nygaard, Senior vice president, Head of Treasury Management Sales, DNB

Daniel Terike, Head of Group Bank, Heimstaden

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
12:00 P27 Nordic Payments – så bygger vi framtidens nordiska betalinfrastruktur

• Detta är P27:s roll i digitaliseringen av banksektorn
• Så går migrationen till den nya infrastrukturen till – förberedelser och utmaningar
• Hur når vi samsyn i Norden kring regleringar och tillsyn?
• Vilka hinder kvarstår och var befinner vi oss i projektet idag?

Martin Georgzén, Chief Strategy Officer (CSO) and Head of Business Execution, P27 Nordic Payments Platform
Martin has been part of the bank common P27 initiative from start early 2018 and also been part of the steering committee of the project. He has more than 20 years of experience from the financial sector and has held various management positions during the vast majority of that time. Most recently, served as Head of Nordic payment infrastructure projects and Payments development at Danske Bank A/S.
12:30 Moderatorn Daria Krivonos sammanfattar och avslutar konferensen
12:40 - 14:00Lunch och nätverkande