PROGRAM CASH & TREASURY 2024

PROGRAM DAG 1

09:00 Registrering och nätverkande
09:30 Moderator Lasse Jonasson, Director & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies öppnar konferensen
09:40 Hur utvecklas lågkonjunkturen?

• Hushållens syn på ekonomin
• Efterfrågan och tillväxten bedöms minska
• Vad säger prognoserna om utvecklingen?

Ylva Hedén Westerdahl, Prognoschef, Konjunkturinstitutet
10:20 Hur påverkar den geopolitiska utvecklingen svenska bolag i praktiken – är globaliseringen över?

• Har den geopolitiska utvecklingen påverkat globala handelsmönster?
• Ökade handelshinder påverkar Sverige med ett stort exportberoende extra mycket och har en negativ inverkan på vår ställning i världsekonomin
• Aktuella sanktioner som påverkar svenska bolag – många ovetande om nya EU-krav
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss framöver?

Olof König, Partner & advokat, International Commercial & Trade & Seher Budak, Senior Associate & advokat, Baker McKenzie Advokatbyrå
Seher Budak, Senior Associate & advokat, Baker McKenzie Advokatbyrå
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:40 PANELDISKUSSION
Chefsekonomernas syn på makroekonomiska risker och geopolitiska utmaningar i en volatil omvärld


Världen håller andan – återigen!

Hur bör vi agera i tider av krig, kris och osäkerhet? Vilken typ av lågkonjunktur kommer vi gå in i 2024? Blir det en djup recession eller inte? Detta och flera andra aktuella frågor kommer att diskuteras under denna panel.

• Hur kan vi ställa om i en ny räntemiljö där ”pengar kostar”?
• Valutan och inflationsutvecklingen – vad säger prognoserna?
• Vi lever i en osäker omvärld med flera geopolitiska spänningar – hur agera proaktivt och undvika till exempel Trapped Cash?
• Är globaliseringen över och kommer vi sluta oss alltmer inom nationsgränserna?

Paneldiskussionen är på engelska och leds av moderator Lasse Jonasson, Director & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies

Paneldeltagare:
William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas
Mattias Persson, Chefekonom och global chef Swedbank Makroanalys, Swedbank
Johan Löf, Head of Forecasting & Senior Economist, Handelsbanken
12:20 Talarpunkt från Swedbank presenteras inom kort
12:50 Lunch och nätverkande
14:10 PANELDISKUSSION
Empowering diversity in Treasury Leadership


Paneldiskussionen är på engelska och leds av Jan Dirk van Beusekom, Head of Strategic Marketing Cash Management, Trade Finance and Factoring, BNP Paribas

Elisabeth Mosseen, Group Treasurer, SKF Group
Ken Lagerborg, VP Atlas Copco Financial Solutions, Atlas Copco
Marie-France Delouard, Head of Cash Management EMEA, BNP Paribas
14:50 Global liquidity management in uncertain times


Simon Kaptijn, Director, Cash Advisory & Structuring, ING Group

Presentationen är på engelska
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40 Demystifying the Shady World of Cybersecurity and Hackers

• Using real life examples, Auke will introduce the audience to the inner workings of hacking groups
• He will show you how they pick their targets and what you can likely expect from them in cybercrimes targeting Treasury
• How can you prepare and be proactive to prevent upcoming hacker attacks?
• Let’s dive into the secretive and dark world of real hackers!

Auke Zwaan, Cybersecurity expert and hacker & Founder, Black Swan Cyber Defense

Presentationen är på engelska
16:30 Moderatorn Lasse Jonasson sammanfattar och avslutar dagen
16:40Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
16:50 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2

08:50 Moderatorn Lasse Jonasson startar upp konferensens andra dag
09:00 Penningpolitik i en orolig omvärld – Riksbankens syn

• Hur agera penningpolitiskt i turbulens?
• Kronan påverkan i en volatil miljö
• Vad kommer att påverka inflationen i framtiden?

Anna Breman, förste vice riksbankschef, Riksbanken
09:30 Holistic treasury perspectives enabling effective business partnering with value focus also at strategic levels

• Business partnering and having a clear understanding of the value of treasury is key to be able to have maximum influence and value impact
• How do we at Equinor work closely with the business to maximize value creation and/or value protection?
• How do we work with the key stakeholders to engage with in building the holistic treasury perspectives?

Serene Tan, Head of Subsidiary Treasury and Banking, Equinor ASA

Presentationen är på engelska
10:20 Treasury i förändring – ”nya arbetssätt och roller inom treasury”

• Hur ser målen ut för valuta- och cash managementhantering?
• Hur ser en framtidssäkrad treasury organisation ut?
• Vad krävs för att förändra nuvarande arbetssätt?
• Vilka kompetenser behövs inom Treasury i framtiden?

Per Areskär, Senior Treasury Professional, Sealfx
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:40 Hur kan Treasury arbeta proaktivt med den snabba digitala utvecklingen i praktiken?

Treasury handlar idag mycket om att hantera den tekniska transformationen och datadrivna analyser. Du ska välja rätt verktyg och leverantörer där ute på en snårig marknad. Du ska också hantera implementeringsprojekt och utveckla nya sätt att arbeta i teamet. På många ställen blir gränsen mellan finansiella och tekniska kompetenser allt oftare suddigare.

• Treasury som beställare hos IT - Varför är integrationer så svåra och hur driver man projekt inom detta?
• Inom vilka områden ser vi den största potentialen för nya tekniska lösningar i våra Treasury framåt?
• Hur kan vi använda AI och Datadrivna prognoser på ett smartare sätt inom Tresury och Cash Management?
• Cash Flow Forecasting – smartare prognoser både för den korta hanteringen av likviditet och längre Cash Flow prognoser
• Hur avgör vi att en lösning är rätt för oss, och hur ska vi närma oss den?

Paneldiskussionen är på engelska och leds av moderator Lasse Jonasson, Director & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies

Karl-Henrik Sundberg, Senior Product Manager, Cash Forecasting, Nomentia
Paneldeltagare uppdateras löpande
12:20 Moderatorn Lasse Jonasson sammanfattar och avslutar konferensen
12:30-14:00Lunch och nätverkande