PROGRAM CASH & TREASURY 2023

PROGRAM DAG 1

09:00 Registrering och nätverkande
09:30 Moderator Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies öppnar konferensen
09:40 Hur utvecklas lågkonjunkturen – den stora frågan för oss alla?

• Hushållen deppigare om ekonomin än nästan någonsin tidigare
• Efterfrågan bedöms minska och tillväxten bli lägre under 2023
• Vad säger prognoserna om utvecklingen?

Ylva Hedén Westerdahl, Prognoschef, Konjunkturinstitutet
10:20 Combating the Financial Dark Side of Fintech and Cryptocurrencies with Blockchain and Analysis Tools and its impact on Cash Management and Treasury – Challenges and Frontiers

• Complexexity of Cryptocurrency Brokerage vs. Startups
• Regulatory Framework (National, Multinational and Global)
• Possibilities of compliance investigations on the Blockchain
• Advantages and challenges within the Cryptocurrency Compliance
• Unusual ways to respond to ongoing scammer waves

Nicoll Corallius, Expertise in Blockchain and Financial Crime Investigation
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:40 PANELDISKUSSION
Chefsekonomernas syn på de makroekonomiska riskerna och hur vi kan agera i denna volatila omvärld


Världen håller andan just nu då vi alla lever i en verklighet där vi precis kom ur en pandemi till en värld med stor osäkerhet både geopolitiskt med krig i Europa, komponentbrist, energiproblem, inflation och högre räntor. Hur agerar vi i denna nya osäkra värld för att hantera och balansera våra risker? Vilken typ av lågkonjunktur kommer vi gå in i 2023? Blir det en kraschlandning eller inte? Detta och flera andra aktuella frågor kommer att diskuteras under denna panel.

Paneldiskussionen hålls på engelska och leds av moderator Daria Krivonos.

Paneldeltagare:
William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas
Mattias Persson, chefekonom och global chef Swedbank Makroanalys, Swedbank
Johan Löf, Head of Forecasting, Handelsbanken
12:20 Driving payments innovation through collaboration

Wim Grosemans, Global Head of Product Management – Payments & Receivables, BNP Paribas
Oscar Berglund, Chief Business Development Officer, Trustly
12:50 Lunch och nätverkande
14:00 ESG Ratings: Sector and Regional Themes

A data-focused discussion identifying ESG trends and findings across a broad range of corporates, their labelled bonds and frameworks rated by Sustainable Fitch.

Saga Rad, ESG Ratings Analyst, Energy & Transportation, Sustainable Fitch
14:20 Riksbankens syn på ekonomin och arbetet med penningpolitiken i en volatil omvärld

Anna Breman, Förste vice Riksbankschef, Riksbanken
15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30 P27 uppdatering – senaste nytt och var vi befinner oss i projektet

Martin Georgzén, Chief Strategy, Head of Customers & Relations, P27 Nordic Payments Platform
16:00 Cybersäkerhet – ditt viktigaste skydd men hur skapar du en långsiktig säkerhetskultur?

• Hur utvecklar du en säkerhetskultur i din verksamhet, vilket inte byggs på en dag?
• Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö
• Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar proaktivt för att förebygga cyberattacker
• En verksamhet med en säkerhetskultur är en verksamhet där säkerhetstänkandet är en naturlig del av verksamhetens själ

Petra Klein, Chief Information Security Officer (CISO), Swedbank
16:40 Moderatorn Daria Krivonos sammanfattar och avslutar dagen
16:45Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
16:50 - 18:00Mingel med dryck och tilltugg

PROGRAM DAG 2

08:30 Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Moderatorn Daria Krivonos startar upp konferensens andra dag
09:10 Digital Transformation in Treasury – challenges and possibilities

Magnus Attoff, Head of Digital Transformation and Financial Risk Management, Ericsson
09:50 How to use Treasury trends to define tanglible steps to more efficiency

• Increased control and visibility over cash
• Access to financing and liquidity
• Operational efficiency and risk mitigation

Simon Kaptijn, Director, Cash Advisory & Structuring, ING Group
10:10 Futureproof your Treasury Processes for the challenges ahead

Caroline Lacocque, Regional Vice President, Coupa
10:30 How Treasury Technology transforms Treasury Management

Treasury Technology should make treasurers to become a more integrated part of the business. How can new technology make this possible?

• Automated processes reduce manual workflow and free-up time to enable forward-looking strategic planning.
• Real-time data and advanced analytics capabilities improves control, support business and adapt to market changes.
• Embedded integration is key for collaboration and communication between Treasury, banks, platforms, and other stakeholders.

Carl Larsson, Strategic Advisor & Board Member, SealFX
10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30 Why should you automate in a volatile environment?

• How can you access quality data?
• How can you screen your customers and suppliers and ensure cash flow with data?

David Kremel, GTM- & Strategy Manager, Global Finance Portfolio, Dun & Bradstreet
Malin Simonsen, Finance and Risk Advisor, Dun & Bradstreet

11:50Treasury – balansera risker och möjligheter i en volatil omvärld

Vi ser ovanligt många utmaningar och möjligheter för Treasury i vår volatila omvärld och aldrig har osäkerheten kring prognosen framåt varit så stor. Inflation, krig i Europa, räntehöjningar, lågkonjunktur, geopolitisk oro, utmaningar inom logistik och leverantörskedjor, svag valuta, kostnadsfokus, pandemi, covenanter, lågkonjunktur och regleringar etc.

• Hur balansera stort fokus på en konstant ström av akuta frågeställningar men samtidigt lyfta blicken och arbeta med långsiktiga mål och strategier?
• Utmaningar med prioriteringar mellan alla akuta och viktiga frågeställningar med oförändrade resurser.
• Osäkerhet i forecasting och planering.
• Säkerställa finansiell beredskap mot att våga anta nya affärer och möjligheter.
• Syn på effektiv kapitalanvändning och försörjning i en turbulent omvärld.
• Vilket utrymme får Hållbarhet och hur kan Treasury bidra iomställningen till en hållbar värld?

Anna Svensson, VP Finance & Risk, Elof Hansson
12:30 Moderatorn Daria Krivonos sammanfattar och avslutar konferensen
12:40-14:00Avslutande lunch och nätverkande