PROGRAM CASH & TREASURY 2019

PROGRAM DAG 1 – 19 MARS

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn Pär Isaksson öppnar konferensen

Pär Isaksson har lång erfarenhet som journalist och kommunikatör inom media, storföretag och organisationer. Som chefredaktör och reporter på tidningen Affärsvärlden har han hårdbevakat företag och Sveriges ekonomi under många år. Tack vare erfarenhet som tjänsteman inom EU och som kommunikationsdirektör i ett globalt industriföretag kan han förena journalistens ifrågasättande och berättande roll med viktiga insikter inifrån maktcentra. Han är också författare och utredare med fokus på globalisering, regional utveckling, företagande och teknik. Till vardags är Pär Isaksson verksam vid Paues Åberg Communications.
09:40 Hur påverkar den geopolitiska utvecklingen svenska bolag i praktiken och vilka åtgärder bör de vidta?

• Svallvågorna efter Brexit – hur hantera detta?
• Belt and Road (Kina)
• Handelskrig USA/Kina/EU
• Vilka sanktioner är aktuella just nu som påverkar svenska bolag – Ryssland och Iran?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss framöver

Olof König, Advokat, International Commercial & Trade, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

Advokat Olof König är verksam inom Baker McKenzie’s International Commercial & Trade Practice Group i Stockholm. Han är specialiserad på internationella handelsfrågor såsom exportkontroll, ekonomiska sanktioner och frihandelsavtal. Olof arbetar även återkommande med frågor avseende complianceprogram, mutor och korruption samt olika typer av kommersiella avtal inklusive agentavtal och distributionsavtal.


Föredraget hålls på svenska
10:20 Chefsekonomens syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet

Unikt tillfälle att få insikt i vart den svenska ekonomin är på väg och hur detta kommer påverka de kommande årens utveckling. Har vi en överdriven konjunkturoro, eller? Hur påverkar de pågående handelskrigen och svallvågorna efter Brexit den svenska ekonomin? Behöver vi vara oroliga över utvecklingen av bostadsmarknaden i Sverige?

Paneldiskussionen leds av moderator Pär Isaksson

Paneldeltagare:

William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas

Anna Breman, Chefekonom, Swedbank

Ann Öberg, chefekonom, Handelsbanken
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30 The challenges of bringing digital innovation to our corporate treasurers

Banks are considering more and more Fintechs as digital enablers for their corporate treasurers, to ease their day to day live. But this is a long journey, which requires in-depth knowledge of the Fintech ecosystem, combined with strong alignment with group functions and good project management skills. Vincent will present BNP Paribas´s approach at the Cash Management Fintech lab, and how they have helped their corporate treasurers, including concrete success stories.

Vincent Marchand, Head of Fintech Lab, Global Cash Management, BNP Paribas. Vincent Marchand is now leading the Fintech Lab for the Cash Management business line, which looks at business partnerships with Fintechs. Vincent has over 25 years of experience with major European Transaction Banks and Clearing Houses. He joined BNP Paribas in 2010. He holds a Commercial engineering degree from HEC Brussels and a MSC in Economics from the University of Montreal.

Föredraget hålls på engelska
12:10 Make meaning – not money!

Det är hög fokus på förändring i dagens samhälle, inte minst inom teknikbranschen med industridödare som plattformsekonomin, blockchain, ML, AI och Robotics som driver en hisnande förändring. Dessutom skall allt ske snabbt, helst i går men absolut nu!

• Hur påverkar förändringstakten samhället?
• Hur förändrar den vår kultur och våra barn och framtida generationer?
• Hur skall vi överleva gigantiska techjättars framfart i lilla norden?
• Handfasta tips att ta med dig hem under mantrat: Make meaning – not money!

Charlotta Wark, Vice President och ledare av Tietos affärskonsultverksamhet.
12:40 Lunch och nätverkande
14:00 Riksbankens syn på ekonomin och arbetet med penningpolitiken

• Centralised Cash Management setup for Treasury and SSC
• Which Machine Learning areas can be useful for this?
• Anomaly Scoring of payments to mitigate payment fraud

Cecilia Skingsley, Vice riksbankschef, Riksbanken

Föredraget hålls på svenska
14:40 How we working with Automation and Robotics in treasury

• Working through an automation process – not a finished result yet
• What we work with in the treasury process
• Our challenges and result so far

Rasmus Camborda Meilvang, Treasury Manager, Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Föredraget hålls på engelska
15:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:50 Senaste trenderna inom gröna, sociala och hållbara obligationer

Gröna obligationer har visat en exponentiell tillväxt under 2015-2017 medan 2018 har karakteriserats av en mer blygsam tillväxt. Vad kan marknadsaktörer göra för att lyfta gröna, sociala och hållbara obligationer till nästa nivå?

Talare från Swedbank

Föredraget hålls på svenska
16:20Moderatorn sammanfattar dagen
16:30Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
16:40-18:00Mingel med vin och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 20 MARS

08:30 Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Moderator Pär Isaksson startar upp konferensens andra dag
09:10 The future FinTech landscape and how it affects Cash Management and Treasury

• The pathway towards fintech – how we got here
• The landscape of Swedish FinTech
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practises from the Swedish FinTech scene
• Best cooperations practises between Startups and banks

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan

Michal Gromek is a doctoral candidate at the Swedish Center for Digital Innovation, and the House of Innovation at the Stockholm School of Economics. Michal is halfway through the doctoral program in Business Administration. His research focuses on interdependent diffusion and adoption of Crypto-technologies. He collected his professional experience while supporting governments to adopt their policies towards changing FinTech environments (e.g. Malaysia, South Korea) and while leading international expansion of European Fintech Ventures in executive positions (e.g. Rocket Internet, FundedByMe).


Föredraget hålls på engelska
10:00Cybercrime – utvecklingen av bedrägerier och hur det påverkar dig som arbetar med Cash Management och Treasury

• Strategic alignment of Purchase-to-Pay process with Working Capital Management
• Case Study: Turning a cost center into a profit center

Jan Olsson, National Fraud Coordinator, Polisen

Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media och ger ett flertal intervjuer i veckan om utvecklingen inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.


Föredraget hålls på svenska
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20Innovativa Fintech lösningar för framtidens Cash Management och Treasury organisation - Vill du att ditt företag ska synas här?

Nordic Cash & Treasury Management samlar årligen ca 250 deltagare ur målgruppen, Head of Treasury and Head of Cash Management och andra finansiella nyckelpersoner från stora nordiska bolag. Här finns möjlighet för samarbetspartners att möta och nätverka med de mest initierade av Cash & Treasury experterna i Norden.

För ytterligare information och kostnadsförslag – välkommen att kontakta:

Roland Behrendt, Senior Commercial Manager
Tfn: +46 (0)8 587 662 77 / +46 (0)708 62 73 89
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
11:40Securing the Treasury Department with optimised CyberSecurity

We do see a trend moving to “real time treasury”, not limited to real time cash balances, but also immediate execution of payments, FX settlements. As well we want to be able to sign and share documents electronically, not restricted to locations, so using any available device. All great, but how can we ensure this works safe?

• Review the landscape
• What are we all aiming for and do we recognize the risks?
• If so, how can they be managed?

Han Hoestra, Director Treasury, Prologis

Prologis is the world’s leading industrial real estate company and Han Hoestra has worked over 20 years in treasury in various roles; cash management, consultant, corporate treasurer. He is also experienced in related areas as insurances and risk management, managing real estate and tax driven structures.


Föredraget hålls på engelska
12:30Lunch med nätverkande
13:50Financial Risk Management och arbetet med att hantera valutarisker på en global nivå

Magnus Attoff, Head of Financial Risk and Internal Bank, Ericsson

Föredraget hålls på svenska
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10Framtidens utmaningar inom Cash Management och Treasury

Vi lever i en föränderlig tid såväl teknologiskt och geopolitiskt. Kraven är större än någonsin på cash management & treasury funktionen.

• Kommer treasury som roll vara relevant om 5 år i den allt mer snabba teknologiska utvecklingen?
• Hur tillämpar vi AI/Machine learning, automation och robotics i praktiken inom cash management och treasury?
• Ökad digitalisering innebär också ett ökat hot från Cybercrime – hur hanterar vi detta på ett effektivt sätt?
• Har vi rätt kompetenser idag inom treasury eller behöver vi rekrytera helt nya kompetenser inom andra områden?
• Hur kan vi arbeta med ”real time treasury” på ett säkert och effektivt sätt? – praktiska erfarenheter och råd

Fredrik Simonson, Cash Manager, Electrolux

Anna Holmgren, konsult Virtual Cash Management, Tieto

Paneldeltagare presenteras löpande
15:50Moderatorn sammanfattar konferensen
16:00Nordic Cash & Treasury Management 2019 avslutas