PROGRAM CASH & TREASURY 2021

PROGRAM DAG 1

09:00 Moderatorn Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies öppnar konferensen

TRENDER, MAKRO- OCH GEOPOLITIK

09:10 KEYNOTE SPEAKER FUTURE TRENDS

Planning…when all plans fail part 1


• The last year has shaken our certainty in a wide range of ‘givens’. Thing we have long taken for granted changed literally over night. How does one plan and keep a long term view in such circumstances?
• We tend to refer to the future as a state that will eventually transpire and engulf us, and often with a certain flavour. But the future is neutral and we often have ample time to make the most of it. Is it possible to treat the future as an asset?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies.
Daria (Dasha) Krivonos has a background in strategic risk management across multiple sectors. She firmly believes that managing short-term risks and looking beyond the immediate planning horizon are equally essential approaches to manoeuvring an organisation through the uncertainties of the future. Dasha’s broad knowledge of both megatrends and societal development patterns, combined with her hands-on experience as Head of Enterprise Risk Management at the A.P. Møller-Mærsk Group, demonstrates Dasha’s proficiency in applying research directly to concrete realities and the challenges that companies and organisations face.

Föredraget hålls på engelska.
09:40 Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi – Post Covid-19?

• Pandemin – hur ser omställningen ut efter Covid-19 inom ekonomin och samhället?
• USA och maktskiftet: Bidenomics och återgång till det normala - eller?
• Får vi en framtid med lugnare handelskonflikter mellan till exempel USA och Kina – hur påverkar det Sverige?
• Ser vi ännu flera geopolitiska spänningar på horisonten framöver?
• Nu är Brexit här men hur påverkar det Sverige på lång sikt?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

John Hassler, Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
John är professor på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han har dessutom varit rådgivare på det svenska finansdepartementet och medlem av European Economic Advisory Group. Han har även varit ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och mellan 2013 - 2016 var han också ordförande i Finanspolitiska rådet.
10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50 PANELDISKUSSION

Chefsekonomernas syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet


Få fördjupad insikt i vart den svenska ekonomin är på väg efter Corona-19 pandemin och hur detta kommer påverka de kommande årens ekonomiska utveckling. Har vi en överdriven konjunkturoro eller är riskerna ännu högre? Hur påverkar Corona-19 pandemin och de pågående handelskrigen och brexit den svenska ekonomin på sikt? Detta är bara några frågor som kommer att diskuteras under denna paneldiskussion.

Paneldiskussionen hålls på engelska och leds av moderator Daria Krivonos.

Paneldeltagare:

William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas

Mattias Persson, chefekonom och global chef Swedbank Makroanalys, Swedbank

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
11:30 Banks and Fintechs, leveraging on each other’s strengths!

Jonas Palm, Nordic Product Manager Cash Managment, BNP Paribas.
Jonas has over 24 years of experience with developing financial products and services to better support corporate needs and process at various Nordic and International banks. He has taken part in several technical shifts in among the corporate use of financial messages for both EDIFACT and XML, the deployment of early internet corporate banking and authorization management services. More recently he has been involved in the Nordic payment infrastructure, P27 initiative, and in the development of possible applications of everything from instant payments to financial API’s, AI and Robotics to improve banks’ services
12:10 Lunch och nätverkande
13:30 Moderatorn hälsar välkommen tillbaka!
13:40 Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik – senaste nytt från Riksbanken

Per Jansson, vice Riksbankschef, Sveriges Riksbank.
Per Jansson var statssekreterare hos Anders Borg på Finansdepartementet med ansvar för ekonomisk politik och internationella frågor 2006 - 2009. Från den 16 januari 2010 var han chef för avdelningen för penningpolitik på Riksbanken. Sedan den 1 januari 2012 är han vice riksbankschef i Sveriges Riksbank.

DIGITALISERING & CYBER CRIME

14:10 Cyberkriminalitet – ett reellt hot för ditt företag!

• Utvecklingen av bedrägerier och hur det påverkar dig som arbetar preventivt för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan finansiell brottslighet
• Exempel på olika upplägg för bedrägerier och hur vi kan motverka dem på ett effektivt sätt
• Internationellt samarbete myndigheter tillsammans med det privata näringslivet ger resultat - Private-Public- Partnership (P3)
• Penningtvätt och kryptovalutor – vad bör vi tänka på!
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden inom bedrägerier? – trender

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten.
Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och kriminalkommissarie, Swedish Cybercrime Center SC3/ Nationellt It-Brottscentrum NOA, Polismyndigheten Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.
14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20 PANELDISKUSSION

Digitalisering och cybersäkerhet – hot & möjligheter


Nästa generations treasury måste arbeta ännu mer i realtid med högintegrerade och automatiserade system för att hålla jämna steg med den föränderliga digitala tekniken.

Hur anpassar vi oss till det digitala landskapet med till exempel teknik som Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) och Blockchain samtidigt som vi hanterar de gamla utmaningarna inom verksamheten. När digitaliseringen ökar och vi blir mer och mer uppkopplade med olika system ökar också riskerna för att bli utsatt för cyberhot. Hur bör vi tänka kring detta område och hur ser hoten ut? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under denna paneldiskussion som leds av moderator Daria Krivonos.

Carl-Johan Rosenvinge, Senior Economist, Sveriges Riksbank

Jacob Henricson, CISO & CSO, Skanska

Jan Olsson, kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten

Petra Klein, Chief Information Security Officer, Swedbank

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
15:50 Cybersäkerhet – ditt viktigaste skydd men hur skapar du en långsiktig säkerhetskultur?

Petra Klein, Chief Information Security Officer, Swedbank
16:20Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen

PROGRAM DAG 2

09:00 Moderatorn startar upp konferensens andra dag
09:10 KEYNOTE SPEAKER FUTURE TRENDS

Planning…when all plans fail part 2


• The last year has shaken our certainty in a wide range of ‘givens’. Thing we have long taken for granted changed literally over night. How does one plan and keep a long term view in such circumstances?
• We tend to refer to the future as a state that will eventually transpire and engulf us, and often with a certain flavour. But the future is neutral and we often have ample time to make the most of it. Is it possible to treat the future as an asset?

Daria Krivonos, CEO & Futurist, Copenhagen Institute for Future Studies

Föredraget hålls på engelska.
09:40Vad händer i världen och hur påverkar det Sveriges ekonomi – Post Covid-19?

Tillbaka igen för dig som missade presentationen igår!

• Pandemin – hur ser omställningen ut efter Covid-19 inom ekonomin och samhället?
• USA och maktskiftet: Bidenomics och återgång till det normala - eller?
• Får vi en framtid med lugnare handelskonflikter mellan till exempel USA och Kina – hur påverkar det Sverige?
• Ser vi ännu flera geopolitiska spänningar på horisonten framöver?
• Nu är Brexit här men hur påverkar det Sverige på lång sikt?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss under de närmsta åren

John Hassler, professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50P27 Nordic Payments – så bygger vi framtidens nordiska betalinfrastruktur

• Detta är P27:s roll i digitaliseringen av banksektorn
• Så går migrationen till den nya infrastrukturen till
– förberedelser och utmaningar
• Hur når vi samsyn kring tolkningen av regler och direktiv?
• Vilka hinder kvarstår och vad befinner vi oss i projektet idag?

Martin Georgzén, Chief Strategy Officer (CSO) and Head of Business Execution, P27 Nordic Payments Platform.
Martin has been part of the bank common P27 initiative from start early 2018 and also been part of the steering committee of the project. He has more than 20 years of experience from the financial sector and has held various management positions during the vast majority of that time. Most recently, served as Head of Nordic payment infrastructure projects and Payments development at Danske Bank A/S.
11:30 How the Covid-19 pandemic has effected treasury and cash flow for larger companies in Europe

Talare från ING Bank meddelas senare

Föredraget hålls på engelska.
11:50 Lunch och nätverkande

TREASURY & CASH MANAGEMENT

13:10PANELDISKUSSION

Cash Forecasting & Liquidity Management in the storm of Covid-19


Likvida medel innebär välmående för alla bolag framförallt i tider av en långtgående Corona pandemi. Det är inte bara viktigt att försäkra sig om att det finns tillräckligt, utan även fördela likviditeten i hela organisationen på det mest effektiva sättet. En förutsättning för professionell hantering av likvida medel är en prognostisering som ger er insyn i nuvarande- och framtida åtaganden som påverkar bolagets likviditet.

Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under denna paneldiskussion som leds av moderator Daria Krivonos.

Paneldeltagare:

Anders Grevstad, Executive VP Category and Transaction Banking Large Corporates, DNB

Daniel Terike, Group Treasury Manager & Finance Director Division Monitoring & Control Technology, Nederman

Fler paneldeltagare uppdateras löpande
13:40The renaissance of transaction banking during a pandemic

Anders Grevstad, Executive VP Category and Transaction Banking Large Corporates, DNB.
Anders Grevstad started his professional career within audit and business controlling before moving to corporate banking in DnB NOR. Through the years in banking he have developed skilles within relationship driven transactions, financing, cross sales, digital transformation and business developent, in addition to high level management.

14:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:30A journey to provide Treasury insights using data

Troels Bohnsen, Head of Group Business Intelligence & Group Treasury, SOS International.
Troels Bohnsen have a proven track record of implementing digital data integration projects and leading high performing teams. He has a background as a specialist in financial risk management and a strong leadership record with a solid academic background in Strategy and Leadership which provides him with perspective into dealing with complex issues.

Föredraget hålls på engelska.
15:10Moderatorn Daria Krivonos sammanfattar och avslutar konferensen