VÄLKOMMEN TILL NORDIC CASH & TREASURY MANAGEMENT 2024!

Oroshärdarna avbryter varandra och världen håller andan. Ukraina, Israel, Ryssland, Kina, Iran,Taiwan, USA…

Vi befinner oss i en skör situation med krig, geopolitiska konflikter och oroligheter. I tillägg handelshinder, inflation och stigande räntor. Världen står inför en utmaning och vi i vår vardag likaså.

Hur agerar vi inom Treasury i denna nya osäkra värld för att hantera och balansera våra risker? Vilken typ av lågkonjunktur kommer vi gå in i 2024? Blir det en djup recession eller inte? Vad sker med de digitala utvecklingsprojekten – och hur vi kan använda AI och Datadrivna prognoser på ett smartare sätt? Dessa är några av många aktuella frågor som kommer att diskuteras under årets Nordic Cash & Treasury Management.

På konferensen bjuds ni in till att lyssna till experter, samt inspireras av hur kollegor på andra företag löser sina utmaningar inom dessa områden. Som traditionen bjuder ges också tid att nätverka med andra deltagare och lära av varandra. Insikter, nätverkande och kunskap i fokus!

Du kommer under dagarna bland annat få träffa och lyssna till;
• Anna Breman, Vice Riksbankschef, Riksbanken
• Ylva Hedén Westerdahl, Prognoschef, Konjunkturinstitutet
• William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas
• Mattias Persson, Chefekonom och global chef Swedbank Makroanalys, Swedbank
• Simon Kaptijn, Director, Cash Advisory & Structuring, ING Group
• Serene Tan, Head of Subsidiary Treasury and Banking, Equinor ASA
• Auke Zwaan, Cybersecurity expert and hacker & Founder, Black Swan Cyber Defense

Varmt välkommen till Sveriges mest etablerade mötesplats för dig inom Cash Management & Treasury nu tillbaks inmars 2024.

Vi ses den 12 – 13 mars!

Med vänlig hälsning

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden

Exklusivt för dig inom Treasury och Cash Management