Events

8-10 december, Stockholm

DIGITAL konferens på länk

General Update i allmänmedicin

9-10 december 2020

DIGITAL konferens på länk

Hematologi & klinisk kemi i primärvården

17-18 mars 2021

DIGITAL konferens på länk

Hudsymposium – dermatologi i primärvården

6-7 oktober 2021

Fysisk konferens på plats

Psykiatridagarna