Events

17-18 mars 2021

DIGITAL konferens på länk

Hudsymposium – dermatologi i primärvården

29-30 mars 2021

DIGITAL konferens på länk

Infektioner i primärvården

26-27 maj 2021

DIGITAL konferens på länk

Det akuta på vårdcentralen

6-7 oktober 2021

Fysisk konferens på plats

Psykiatridagarna