Events

26-27 maj 2021

DIGITAL konferens på länk

Det akuta på vårdcentralen

20-21 september 2021

Sårbehandlingssymposium

6-7 oktober 2021

Fysisk konferens på plats

Psykiatridagarna

9-10 november 2021

Socionomdagarna