Events

24 -25 september 2019

Utredardagarna

24-26 september, Stockholm | 8-10 oktober, Göteborg

General Update i allmänmedicin

20-21 november 2019

Socionomdagarna