Events

2-3 september 2020

Psykiatridagarna

23 -24 september 2020

Utredardagarna

29-30 september 2020

Registratordagarna

6-7 oktober 2020

PsykoterapiMässan

22-24 september, Stockholm | 13-15 oktober, Göteborg

General Update i allmänmedicin

11-12 november 2020

Socionomdagarna