Utvecklas och ta nästa kliv i rollen som administratör

Som administratör i högskolan möter du många utmaningar – såväl väntade som oväntade. En viktig lärdom från pandemitiden är att oförutsedda händelser kan inträffa när som helst och att förutsättningarna att utföra ditt arbete kan komma att ändras över en natt. För att stärka dina möjligheter att lyckas i administratörsrollen krävs att du tar fasta på de erfarenheter och lärdomar som den senaste tiden har medfört.

På konferensen Administratör i högskolan ställer vi oss frågan hur vi kan ta lärdom av tiden som gått samt hur vi kan utveckla högskoleadministrationen för att bättre stå emot framtida påfrestningar. Vad är det egentligen för normalitet som vi återgår till? För tionde året i följd får du, tillsammans med kollegor från landets många lärosäten, ta del av ett aktuellt programinnehåll som anpassats särskilt för att lyfta dina främsta utmaningar samt inspirera och stärka dig i din yrkesroll.

Vi får bland annat lyssna till:

• Alastair Creelman, e-lärandespecialist från Linnéuniversitetet, som uppdaterar oss kring hur pandemin har förändrat lärosätenas förutsättningar att bedriva såväl kärnverksamhet som administrativ stödverksamhet
• Monika Wendleby, jurist, managementkonsult och författare till flertalet GDPR-böcker, som dammar av samt fördjupar våra kunskaper inom GDPR för administratörer
• Lena Malmsten Bäverstam, språkkonsult och klarspråksexpert
• Stefan Tengblad, professor inom Human Resources Management vid Göteborgs universitet, som breddar vår förståelse för den senaste tidens distansering och hur vi påverkas i såväl vårt medarbetarskap som i ledarskap

… och mycket mer.

Varmt välkommen till årets efterlängtade konferens för dig som administratör i högskolan!

Michael Linnell
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

1-2 december 2021

Garnisonen Konferens

Karlavägen 100, Stockholm

Nyheter

Sagt av tidigare deltagare

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Efter pandemin – vad återgår vi till?

• Trender, tendenser och omvärldsbevakning
• Hur har lärosätena klarat pandemin? Förutsättningar? Skillnader?
• Hur balanseras det fysiska mötet med distansmöten och distansundervisning efter pandemin?
• Vad talar för fortsatt distansering och hur påverkas högskoleadministrationen?
• Rapporter och aktuell forskning på området

Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet
10:00 DISKUSSION

Efter pandemin – vad återgår vi till?


• Hur har pandemin lett till att arbetssätten i din roll som administratör har förändrats?
• Hur har förutsättningarna för ditt yrkesutövande förändrats? Vad har blivit lättare, vad har blivit svårare?
• Vad har saknats då det fysiska mötet har uteblivit?
• Vad har funkat väl på din arbetsplats – och vad har varit extra utmanande?
• Hur kan vi tillvarata lärdomarna från pandemin?

Mejla gärna frågor Du önskar diskutera i förväg till michael.linnell@insightevents.se senast den 19 november.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Erfarenheter av distansundervisning och examination från Stockholms universitet

Mot bakgrund av coronapandemin och de stora omställningar den har inneburit för många lärosäten har det genomförts en stor enkätstudie med uppföljning, där studenter och lärare vid Stockholms universitet har fått tycka till om distansundervisningen. Motivation, engagerande läraktiviteter och nya examinationsformer, för att nämna några, är exempel på utmaningar som man ställts inför. Vilka är de främsta insikterna från studien, och hur påverkas du i rollen som administratör?

Klara Bolander Laksov är föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 Arbete och undervisning på distans – hur rättssäkert är det?

• Distansexamination – lagar och regler kring detta, rättssäkerhet etc?
• Hur har tentamen fungerat?
• Hur motverkas fusk?
• Hur vet man att rätt person sitter på andra sidan ”nätet” och skriver tentan?
• Hur arbetar man kring studieadministration och arkivering?
• Får man filma studenten då hen skriver tentamen på distans och vad finns det för praxis kring frågan?

Mats Brenner, Pedagogisk utvecklare vid Karolinska Institutet
14:00 GDPR för administratörer – vad är viktigt att ha koll på?

En föreläsning varvad med gruppövningar och diskussioner där aktuella frågor på området lyfts som:

• Grundläggande begrepp i GDPR (personuppgifter och behandling, grundläggande principer genom verktyget den logiska trappan)
• Registrerades rättigheter (hur ska frågorna hanteras, vilka fallgropar finns)
• Hantering av GDPR och offentlighetsprincipen
• Hur hantera klagomål från registrerade (nytt fokus för Integritetsskyddsmyndigheten är att arbeta med tillsyn utifrån klagomål)
• Amerikanska leverantörer och GDPR – kan man använda molntjänster och andra system efter Schrems II?

Monika Wendleby, jurist, managementkonsult samt författare till flera GDPR-böcker
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 GDPR för administratörer, forts.
16:30Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Ledarskap och medarbetarskap i en distanserad verksamhet

Att pandemin har haft en påverkan på högskolans verksamhet är självklart. Vidden av dessa förändringar och hur de slagit mot rollen som administratör varierar dock mellan olika arbetsplatser. Men kan man dra generella slutsatser gällande arbetstillvaron i en distanserad verksamhet? Hur påverkas ledarskapet och i förlängningen även medarbetarskapet?

Under denna dragning får du som deltagare ta del av ett HR-perspektiv på omställningen till distansarbete.

Föreläsningen leds av Stefan Tengblad, som är professor inom Human Resources Management på Göteborgs universitet. Stefan forskar bland annat om HR-funktionens roll i utvecklandet av såväl organisationer som av arbetslivet.
10:00 Hantera stress, press och föränderliga förutsättningar

• Förändrade förutsättningar att arbeta och hur du kan hantera dem– hur får du distansarbetet att fungera? Hur strukturera och disciplinera sig själv? Verktyg och metoder för effektivt självledarskap
• Stress – Varför stressar vi? Hur hantera stressreaktioner? Motverka?
• Vad händer i kroppen vid stress?
• Vad händer i hjärnan vid stress?
• Vad säger den senaste forskningen?
• Strategier för intervention – hur skapar vi en känsla av kontroll och fast mark under fötterna?
• Vad kan man göra för att lättare anpassa sig till nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden?
• Krishantering – var beredd vid hastiga organisationsförändringar eller andra omvälvande händelser

Petra Brask, Effektivitetsexpert
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Hantera stress, press och föränderliga förutsättningar, forts
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Hur du blir en vässad och professionell kommunikatör

• Omställningen till kommunikation genom digitala plattformar – hur undviker du ”Zoomtrötthet”? Går det att hålla sig ständigt alert och mottaglig för ny
information?
• Effektiv kommunikation och retoriska verktyg som underlättar kommunikation med alla människor
• Så leder du effektiva och produktiva möten – verktyg för mötesledning
• Presentationsteknik – att presentera tydligt och skapa engagemang hos åhörarna
• Retoriskt självförsvar – bemöt och avvärj härskande, förminskningar och passiv aggressivitet

Lena Malmsten Bäverstam, språkkonsult och klarspråksexpert, Ordblick
15:00Eftermiddagskaffe
15:30 Effektiv kommunikation i skrift – så når du mottagaren på riktigt

• Olika läsartyper och deras beteenden
• Smart skrivprocess – planera och prioritera din tid – följ dessa steg
• Kvalitetssäkra ur alla perspektiv – prisbelönt metod för samarbete
• Lagarnas krav på språk och kognitiv tillgänglighet – använd klarspråksverktygen
• Vad ska du tänka på när du skapar mallar?
• Goda exempel – inspireras av mallar och arbetssätt från flera myndigheter
• Praktiska råd för tydliga e-postmeddelanden

Lena Malmsten Bäverstam, språkkonsult och klarspråksexpert, Ordblick
17:00Konferensen avslutas

OBS, workshopen är tyvärr inställd.

Bemästra klarspråket och bli läst

När vi skriver i arbetet – till exempel rapporter, olika typer av underlag och e-postmeddelanden; kan vi lätt känna oss begränsade av såväl relativt fasta strukturer som en förväntan på att skriva både uttrycksfullt och komprimerat. Hur kan du skriva en text inom dessa ramar, som både bjuder in till läsning och samtidigt signalerar trovärdighet och professionalitet?

Under denna heldagsworkshop får du chansen att vässa dina färdigheter som skribent, med fokus på klarspråk och ett effektivt uttryckssätt. Du får ta del av goda exempel, effektiva verktyg samt den värdefulla möjligheten till personlig coachning av språkkonsulten.

Workshopen tar bland annat upp följande:

• Olika texttyper – rapporter, underlag, protokoll, e-postmeddelanden
• Skriv inkluderande – knepen för att få ditt språk att omfatta fler
• Metoder för läsvärda sammanfattningar
• Att skriva är ett hantverk – öva på att formulera effektiva meningar och välja rätt ord
• Fördjupning och praktiska övningar
• Skriv konkret och rakt på sak – fila bort fluffet som försvårar för läsaren
• Vilka språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre?
• Satsa på sammanfattningen – metoder för läsvärda sammanfattningar, som speglar rapporten och når fler läsare
• Vägskyltar och miniberättelser – rubriker som säger mer om innehållet
• Sista skriket i språkvården – vilka av de språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Vilka nya regler behöver du känna till?
• Få möjligheten till personlig coachning och återkoppling på valfri egenförfattad text

Vi rekommenderar att du tar med dator.

Ta chansen att få personlig återkoppling på din text! Skicka gärna en egen text i förväg, så får du personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som vi kan ta upp till diskussion i gruppen. Skicka till michael.linnell@insightevents.se senast den 20 november.

Dagen leds av Johanna Jensen som är språkkonsult på välrenommerade Expressiva. Johanna är en van handledare åt skribenter samt en uppskattad utbildare.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

Mats Brenner
Pedagogisk utvecklare vid Karolinska Institutet.

Petra Brask
Effektivitetsexpert

Alastair Creelman
Linnéuniversitetet

Klara Bolander Laksov
Stockholms universitet

Lena Malmsten Bäverstam
Ordblick

Monika Wendleby
Passacon

Stefan Tengblad
Göteborgs universitet

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Head of sales – Tfn: 08 587 662 77 – E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan är öppen! Gå vidare med knappen nedan.

TILL ANMÄLAN

Alternativ

Boka t.o.m 15/10

Boka t.o.m 12/11

Boka fr.o.m 13/11

Konferens6.490 Kr 6.690 Kr 7.490 kr
Konferens + workshop9.990 Kr 10.690 Kr 10.990 Kr
Workshop4.290 Kr 4.690 Kr 4.990 Kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Michael Linnell
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Roland Behrendt
Head of sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?