Anmälan!
Ladda ner broschyr!

Nyckelkompetenser för administratörsrollen i framtidens högskola

OBS! Konferensen 2020 är tyvärr inställd och återkommer 2021.


Som administratör i högskolan ställs du ofta inför utmaningar i en yrkesroll under ständig utveckling. Dessutom har mycket ställts på sin spets under de senaste månadernas samhällskris till följd av coronavirusets härjningar – och yrkestillvaron för administratörer inom högskolan är knappast ett undantag. För att förbättra dina möjligheter att tackla hastiga förändringar och stärkas i din yrkesroll är det därför av stor vikt att ta lärdom av den senaste tidens händelser.

På årets upplaga av konferensen Administratör i högskolan får du ta del av ett programinnehåll som anpassats specifikt för administratörsrollen utifrån de omständigheter som råder. Den snabba övergången till digital undervisning och examination som lärosätena tvingats genomföra har varit utmanande men också lärorik. På konferensen får du bland annat lyssna till tre perspektiv på de erfarenheter och lärdomar vi har med oss inför framtiden.

Att ställas inför hastiga förändringar är stressigt och utmanande, såväl privat som på arbetet. När förändringarna påverkar i stort sett allt och alla i vår närhet kan det orsaka en stor påfrestning på våra möjligheter att tänka klart och arbeta effektivt. Att kunna hantera stressen innan den hunnit få fäste i oss är därför en mycket viktig förmåga. Erfarna och populära Ingrid Hegg från Petra Brask & Partners lär dig hur du på ett konstruktivt sätt rustar dig inför mötet med framtida förändringar och kriser.

När det fysiska mötet blir allt mindre självklart och möten i allt större utsträckning sker digitalt, ökar vikten av att kommunicera tydligt och effektivt – såväl i tal som i text. Johanna Jensen från välrenommerade språkkonsultbyrån Expressiva ger dig konkreta verktyg för hur du tillämpar klarspråk och verkligen når fram med din kommunikation. Missa inte den separat bokningsbara heldagsworkshoppen Bemästra klarspråket och bli läst som även den leds av Johanna. Detta är en utmärkt möjlighet att fördjupa dig inom skriftligt klarspråk och att få ytterligare verktyg för hur du skriver läsvärda och kommunikativa texter.

Varmt välkommen till årets efterlängtade administratörskonferens!

Michael Linnell
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

1-2 december 2020

Stockholm, lokal meddelas närmare konferensen

Lägg till i kalender 12/1/2020 08:30 12/2/2020 17:00 Europe/Stockholm Administratör i högskolan Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Sagt av tidigare deltagare:

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Rättssäker examination på distans – alternativa examinationsformer

• Hur har tentamina på distans fungerat?
• Hur kan fusk motverkas?
• Påverkas studenternas prestationer av övervakning?
• Hur bevakas och kan man filma studenten vid tentamen på distans?


Mats Brenner arbetar som IKT-pedagog vid Ersta högskola i Stockholm och är expert på digital examination, något som de flesta lärosäten fått tillämpa till följd av coronapandemin. Under denna dragning tar Mats ett grepp om det utmanande perspektivet rättssäkerhet i examinationssammanhang. Vi får diskutera och ta del av värdefulla lärdomar kollegor sinsemellan, samt ”träffa” en tentavakt med expertis inom onlinetentamina, som ansluter på distans.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Rättssäker examination på distans, fortsättning

Mats Brenner, IKT-pedagog, Ersta högskola
12:00 Lunch och nätverkande
13:00 Så bereder du dig på framtidens utmaningar – hantera stress, kriser och förändring

• Vad säger den senaste forskningen om stress och stressreaktioner?
• Vad händer i kroppen vid stress?
• Vad händer i hjärnan vid stress?
• Strategier för intervention – hur skapar vi en känsla av kontroll och fast mark under fötterna?
• Hastiga organisationsförändringar till följd av kriser
• Vad kan man göra för att lättare anpassa sig till nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden?

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Så bereder du dig på framtidens utmaningar, fortsättning

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners
16:00Konferensens första dag avslutas
16:15-17:15 Nätverksmingel
09:00Digitalisering och hållbarhet – möjligheter och utmaningar i coronavirusets spår

Den digitala omställningen inom svensk högre utbildning gick väldigt bra under omständigheterna. Det har krävt mycket hårt arbete från lärare, administratörer, supportpersonal och inte minst studenterna. Vad har vi lärt oss under det digitala året och hur kommer undervisning och lärande att påverkas framöver? Vad kommer att behållas när saker återgår till det normala, vad kommer att fungera som förr? Hur vidareutvecklar vi digitala möten, undervisning och konferenser för en hållbar framtid?

Denna dragning leds på distans av Alastair Creelman, e-lärandespecialist på Sektion Högskolepedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Alastair arbetar mycket med webbinarier och digitala konferenser, nationellt och internationellt. Han har medverkat i många projekt inom områden som nätbaserat lärande, kvalitet inom distansutbildning, öppna lärresurser (OER), webinarutveckling och virtuell mobilitet, med mera.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Erfarenheter av distansundervisning och examination från Stockholms universitet

Mot bakgrund av coronapandemin och de stora omställningar den har inneburit för många lärosäten har det genomförts en stor enkätstudie där studenter och lärare vid Stockholms universitet har fått tycka till om distansundervisningen. Motivation, engagerande läraktiviteter och nya examinationsformer, för att nämna några, är exempel på utmaningar som man ställts inför.

Klara Bolander Laksov arbetar som föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, och är ansvarig för enkäten. Under denna timme redogör Klara närmare kring resultatet av enkäten och de många lärdomar och insikter som studien har gett oss inför framtiden.
11:30Lunch och nätverkande
12:30 Hur du blir en vässad och professionell kommunikatör

• Effektiv kommunikation och retoriska verktyg som underlättar kommunikation med alla människor
• Så leder du effektiva och produktiva möten – verktyg för mötesledning
• Presentationsteknik – att presentera tydligt och skapa engagemang hos åhörarna
• Retoriskt självförsvar – bemöt och avvärj härskande, förminskningar och passiv aggressivitet

Johanna Jensen, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva
14:00Eftermiddagskaffe
14:30 Effektiv kommunikation i skrift – så når du mottagaren på riktigt

• Olika läsartyper och deras beteenden
• Smart skrivprocess – planera och prioritera din tid – följ dessa steg
• Kvalitetssäkra ur alla perspektiv – prisbelönt metod för samarbete
• Lagarnas krav på språk och kognitiv tillgänglighet – använd klarspråksverktygen
• Goda exempel – inspireras av mallar och arbetssätt från flera myndigheter
• Praktiska råd för tydliga e-postmeddelanden

Johanna Jensen, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva
16:00Konferensen avslutas

Bemästra klarspråket och bli läst

När vi skriver i arbetet – till exempel rapporter, olika typer av underlag och e-postmeddelanden; kan vi lätt känna oss begränsade av såväl relativt fasta strukturer som en förväntan på att skriva både uttrycksfullt och komprimerat. Hur kan du skriva en text inom dessa ramar, som både bjuder in till läsning och samtidigt signalerar trovärdighet och professionalitet?

Under denna heldagsworkshop får du chansen att vässa dina färdigheter som skribent, med fokus på klarspråk och ett effektivt uttryckssätt. Du får ta del av goda exempel, effektiva verktyg samt den värdefulla möjligheten till personlig coachning av språkkonsulten. Workshopen tar bland annat upp följande:

• Olika texttyper – rapporter, underlag, protokoll, e-postmeddelanden
• Skriv inkluderande – knepen för att få ditt språk att omfatta fler
• Metoder för läsvärda sammanfattningar
• Att skriva är ett hantverk – öva på att formulera effektiva meningar och välja rätt ord
• Fördjupning och praktiska övningar
• Skriv konkret och rakt på sak – fila bort fluffet som försvårar för läsaren
• Vilka språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre?
• Satsa på sammanfattningen – metoder för läsvärda sammanfattningar, som speglar rapporten och når fler läsare
• Vägskyltar och miniberättelser – rubriker som säger mer om innehållet
• Sista skriket i språkvården – vilka av de språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Vilka nya regler behöver du känna till?
• Få möjligheten till personlig coachning och återkoppling på valfri egenförfattad text

Vi rekommenderar att du tar med dator.

Ta chansen att få personlig återkoppling på din text! Skicka gärna en egen text i förväg, så får du personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som vi kan ta upp till diskussion i gruppen. Skicka till michael.linnell@insightevents.se senast den 20 november.

Dagen leds av Johanna Jensen som är språkkonsult på välrenommerade Expressiva. Johanna är en van handledare åt skribenter samt en uppskattad utbildare.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

Mats Brenner
Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ingrid Hegg
Petra Brask & Partners

Alastair Creelman
Linnéuniversitetet

Klara Bolander Laksov
Stockholms universitet

Johanna Jensen
Expressiva

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Head of sales – Tfn: 08 587 662 77 – E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan öppnar närmare konferensen

Konferensen 2020 är tyvärr inställd och återkommer 2021.

Alternativ

Boka t.o.m 25/9

Boka t.o.m 20/11

Boka fr.o.m 21/11

Konferens6.490 Kr 6.690 Kr 7.490 kr
Konferens + workshop9.990 Kr 10.690 Kr 10.990 Kr
Workshop4.290 Kr 4.690 Kr 4.990 Kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Michael Linnell
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Roland Behrendt
Head of sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?