november 24, 2015 Webmaster

Administratör i
högre utbildning

Konferens | 20 - 21 mars 2023 | Stockholm

För dig som arbetar med administration på högskola eller universitet

Förvandlingen av din yrkesroll

Utvecklas och ta klivet mot framtidens administratör

I takt med digitaliseringens framfart och kriser samt krav på ökad effektivisering utvecklas rollen som administratör i snabb fart. Här är konferensen för dig som arbetar med administration och som vill ta del hur det praktiska arbetet förändras samt som vill lyssna till hur andra lärosäten arbetar med dessa viktiga frågor samt lyssna till vad experterna säger.

Som administratör har du ett stort ansvar och komplexiteten ökar. På konferensen får du möjlighet att ta till dig ny och viktig kunskap. Vi kommer lyssna till flera praktikfall, bland annat kommer Emma Fröjd, administrativ chef från Göteborgs universitet berätta om att synliggöra administrationens värde för organisationen. Från Stockholms universitet kommer Johannes Hartvigson och berättar om ett verksamhetsstöd i förändring samt om New public Management vs tillitsbaserad styrning. Från Umeå universitet kommer Johanna Olsson, administrativ chef och berättar om professionell samverkan över institutionsgränserna och dess betydelse.

Konferensen inleds med att Johan Orbe från Kantar Sifo belyser vilka lärosäten som har högst anseende och vilka faktorer som påverka anseendet mest.

I tillägg till detta träffar vi ytterligare experter som Christian Arnbom, från Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg som delger oss kunskap kring hur vi bemöter och hanterar allmänheten. Mille Beckman från GoToWork läross om hybridarbete och att leda och arbeta i framtiden i en platsoberoende tillvaro.

Vi har också bjudit in Monika Wendleby som berättar om nyheter och rättspraxis inom GDPR som påverkar er inom administration.

Moderator Caspar Almalander kommer att guida oss genom två intensiva dagar så passa på att anmäla dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats och få chansen att träffa samt nätverka med kollegor ifrån hela Sverige som har administrationsrollen gemensamt.

Varmt välkommen till två intensiva och inspirerande konferensdagar!

Jonas Karström
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 662 66
E-post: Jonas.karstrom@insightevents.se

Sagt av tidigare deltagare

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Nyheter

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Head of sales – Tfn: 08 587 662 77 – E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Konferensen öppnas av moderator Caspar Almalander, SKR
09:10 Vilka och varför har vissa lärosäten högre anseende än andra

• Anseendeindex Lärosäten – senaste undersökningen och historisk tillbakablick
• Vilka faktorer driver anseendet mer än andra?
• Administratörers inverkan på anseendet – vilka och vad sticker ut positivt respektive negativt?

Erik Lundbom, Client Director, Kantar Public
Johan Orbe, Client Director, Kantar Public
09:50 Att lyfta fram framtidens administratörer och synliggöra administrationens värde för organisationen

• Tydliggör administratörens roll, befogenhet och ansvar
• Så utvecklas du i din yrkesroll
• Att skapa ett effektivt verksamhetsstöd

Emma Fröjd, administrativ chef, Göteborgs universitet
10:40 Förmiddagskaffe
11:10 Professionell samverkan över institutionsgränserna

Verksamhetsstödet på institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi vid Umeå universitet ingår i ett gemensamt samarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till lärare, forskare, ledare och studenter.

• Vilka uppdrag/uppgifter ingår i projektet samarbetet?
• Vilka typer av administrativa roller omfattas?
• Hur kan vi uppnå ett bättre resultat tillsammans? Metoder och målsättningar för våra administratörer
• Vilka är de främsta utmaningarna för lyckad samverkan? Hur når vi målet tillsammans
• Vilka är våra främsta lärdomar?

Johanna Olsson, administrativ chef, Umeå universitet
12:00 Lunch
13:00 PANELDISKUSSION
Framtidens administratör i högre utbildning


Johannes Hartvigson, administrativ chef, Stockholms universitet
Emma Fröjd, administrativ chef, Göteborgs universitet
Johanna Olsson, administrativ chef, Umeå Universitet
13:30 Ett verksamhetsstöd i förändring

• New public Management vs tillitsbaserad styrning
• Omställning till en hybrid arbetsplats
• Ett omvärldsläge som ställer ökade krav

Johannes Hartvigson, administrativ chef, Stockholms universitet
14:10 Hur vi bemöter och hanterar allmänheten

• Hantering av rättshaverister
• Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll
• Högre utbildnings serviceskyldighet

Christian Arnbom, advokat & delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
15:00Eftermiddagskaffe
15:30GDPR för administratörer – nyheter som påverkar dig i din yrkesroll

• Nyheter och praktiska tips kopplade till följande frågor:
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling. Hur har principerna tillämpats av domstolar och tillsynsmyndigheter?
• Krav kopplade till registerutdrag och hur de förhåller sig till allmänna handlingar.
• Vad gäller för särskilda kategorier av personuppgifter bland annat känsliga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser och personnummer.
• Användande av molntjänster efter Schrems II (kommer vi få ett nytt avtal med USA och vad innebär det i så fall?)
• Krav på säkerhet (lösenord, kryptering etcetera) – vilka krav måste iakttas i dagliga arbetet?
• Hur förhåller sig krav på bevarande mot skyldigheten att radera?
• Andra aktuella frågor från rättspraxis eller tillsynsbeslut

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon är författare till böckerna ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, “GDPR Dataskyddsförordningen: För dataskyddsombud och andra ansvariga” samt Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter (en huvudbok och en arbetsbok med pedagogiska arbetsgångar för alla rättigheter). Hon har även skrivit ett stort antal analyser och två digitala lagkommentarer. Monika har i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar, och varit sekreterare i en statlig utredning som bland annat tog fram en registerlag. Som konsult har hon hjälpt kunder i offentlig, privat och ideell sektor att lösa GDPRproblem i praktiken.
16:50Konferensen första dag avslutas
17:00-17:45Nätverksmingel!
08:30Morgonkaffe
09:00Moderator Caspar Almalander sammanfattar gårdagen och inleder andra dagen
09:10 Informationssäkerhet/IT-säkerhet

• Informationshantering - att skapa bra strukturer och arbetssätt, gemensam klassificering
• Informationssäkerhet – att hantera personuppgifter och handlingar med sekretess eller konfidentiell information enligt informationsklassning
• Informationslagring – att få förståelse kring vilken IT- och Informationssäkerhet som krävs för de olika informationsklasserna

Roger Broberg, informationssäkerhet & DSO, Arkivit
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Kriser, krig och ändrade förutsättningar – hur behåller du skärpan i oroliga tider?

• Stress, press och föränderliga förutsättningar – hur påverkas vi som individer?
• Hur påverkas vi som organisation?
• Varför stressar vi? Vad händer i kroppen och i huvudet vid stress?
• Behöver vi verkligen stressa? Och vad händer egentligen med vårt mående när vi stressar?
• Hur kan vi hantera och motverka stressreaktioner?
• Strategier för intervention – hur skapar vi en känsla av kontroll och fast mark under fötterna?
• Vad kan man göra för att lättare anpassa sig till nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden?
• Så identifierar och hanterar du energi-tjuvar på jobbet!

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners
11:30Ärende- och dokumenthantering i kris – att säkerställa en fungerande informationshantering vid en kris

• Kontinuitetsplanering, att planera och förbereda sig för extraordinära händelser
• Minskning av sårbarheten och upprätthålla en fungerande informationshantering
• Allmänna handlingar i en krissituation
• Att förbereda och höja kunskapen i verksamheten för händelser som förhoppningsvis aldrig inträffar
• Dokumenthantering kring nya visselblåsarlagen
• En visselblåsarfunktion som lever upp till lagkraven, hur går det till
• Informationshanteringen inom visselblåsarfunktionen, hur sker utformningen

Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, SKR – Avdelning för ledningsstöd
12:30 Lunch
13:30Hybridarbete – om att arbeta och leda i en platsoberoende tillvaro

Det talas alltmer om morgondagens hybrida arbetsliv och om hur vi ska jobba i mer distribuerade team, frågor som rör kontorets framtid och det digitalt arbetssätt. Flexibilitet i arbetet 2 - 3 dagar hemma i veckan? Vilken dag? Allt från hybridmöten, arbetsplats miljöer och co-working har varit uppe för diskussion, och nu fått brännande relevans under pandemin. Detta är en utmaning, inte minst för kundservice och supportorganisationer som behöver hitta nya rutiner kopplade till det digitala arbetssättet och en arbetskultur som får alla medarbetare att känna sig inkluderade. Hur kan du gå till väga för att hitta strategier för morgondagens hybrida arbetsliv?

• Det digitala arbetssättet – ett paradigmskifte på arbetsplatsen
• Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv, och hur ”digitala” är vi egentligen?
• Om nu arbetsmiljön är så digital – vem ansvar för den?
• Att skapa en social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande oavsett distansarbete eller kontorsmiljö
• Är det så att det växer fram ett A och B lag där några är ”med” och andra inte?
• Hur kan du leda och styra verksamheten på ett effektivt sätt i det nya arbetssättet?

Mille Beckman, operativ chef & senior rådgivare, GoToWork
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00Standarder i vardagen

• Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs – men hur säkerställer man det?
• Hur kan standarder hjälpa dig i din vardag och leverera nytta i verksamheten?
• Att inte behöva tänka alla tankar själv utan nyttja det andra tänkt

Petra Fogelberg, projektledare standardisering, Svenska institutet för standarder, SIS
15:40Avslutningsord från konferensens moderator
16:00Konferensdagen avslutas

Talare

Caspar Almalander
Informationshanteringsstrateg, SKR – Avdelning för digitalisering

Christian Arnbom
Advokat & delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

Emma Fröjd
Administrativ chef, Göteborgs universitet

Ingrid Hegg
Effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners

Johan Orbe
Client Director, Kantar Public

Johanna Olsson
Administrativ chef, Umeå universitet

Johannes Hartvigson
Administrativ chef, Stockholms universitet

Mille Beckman
Operativ chef & senior rådgivare, GoToWork

Monika Wendleby
Jurist och managementkonsult

Petra Fogelberg
Projektledare standardisering, Svenska institutet för standarder, SIS

Roger Broberg
Informationssäkerhet & DSO, Arkivit

Erik Lundbom
Client Director, Kantar Public

Ladda ner broschyr

Anmälan

Alternativ (exkl. moms)

Boka t.o.m 31/1

Boka t.o.m 5/3

Boka fr.o.m 6/3

Konferens6.890 Kr 7.490 Kr 7.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Jonas Karström
Projektledare
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Head of sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?