november 24, 2015 Webmaster

Administratör i
högre utbildning

Konferens | 20 - 21 mars 2024 | Stockholm

Administratören – den osedda hjälten som behövs för att allt ska fungera!

I en värld där det enda som är konstant är förändring står du som administratör och möter den. Det här är konferensen för dig som arbetar med administration i högskolan och vill få mer praktiska tips, förstå de komplexa förändringar som ligger bakom vår utveckling och få en inblick i hur andra lärosäten arbetar med de viktiga frågorna.

• Hur jobbar du effektivare i din roll som administratör?
• Så arbetar du smidigare i Ladok?
• Hur påverkar automatisering och AI den offentliga sektorn?
• Hur jobbar du rättssäkert med examinationer?
• Vet du vad som gäller för GDPR?

Dagen leds av moderator Maria Hugo-Lindén, samordnare på Linköpings universitet, som också kommer att prata om hur du kan utveckla din administration.

Du kommer bland annat också få lyssna på:
Ulf Persson, utbildningskoordinator, Lunds universitet
Klara Nordström, studieadministrativ handläggare, Malmö universitet och Moa Eriksson, kursadministratör, Uppsala universitet, båda från Ladokkonsortiet med Ladokpodden
Maria Åkesson, professor i informatik och projektledare och Michel Thomsen, universitetslektor i informatik, Högskolan i Halmstad
Maria Hugo-Lindén, samordnare, Linköpings universitet
Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd och Malin Zingmark, utredare/projektledare, Ladokkonsortiet
Joakim Palestro, administrativ chef, KTH

Varmt välkomna till två dagar med tillfällen att nätverka, diskutera, vara aktiv och ta del av viktig information tillsammans med kollegor, forskare och experter från hela landet!

Tomas Björnberg
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 662 79
E-post: tomas.bjornberg@insightevents.se

Sagt av tidigare deltagare

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Nyheter

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt, Head of sales – Tfn: 08 587 662 77 – E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Konferensen öppnas av moderator Maria Hugo-Lindén, samordnare på Linköpings universitet
09:10 Examination och rättssäkerhet

• Distansexaminationer och filmande av studenter. Hur motverkas fusk bäst?
• Belastningsregister och avskiljande. Vad gäller?
• Praxis och skillnader mellan institutioner på samma fakultet/lärosäte och hur vi standardiserar

Ulf Persson, utbildningskoordinator, Lunds universitet
10:00 GDPR – Vad du behöver ha koll på som administratör

• GDPR, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen – innebörd, skillnad, och vad som gäller för dig i din yrkesroll som administratör inom högskolan
• Vilka rättigheter finns enligt lagen?
• GDPR och våra grundlagar, diarieföring och arkivering – detta gäller i administrationen
• Hur använder man sig av samtycke i offentlig verksamhet?
• Vad gäller för publicering av bilder på sociala medier m.m?
• Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter, hur bör de tolkas inom högskoleadministrationen och hur avgör vi när kraven är fyllda?
• Tredjelandsöverföringar av personuppgifter
• Dataskyddsombudets roll och viktiga stödfunktion för dig som administratör
• Aktuell praxis och hur tillsynen går till

David Schreiber, jurist med många års erfarenhet av rollen som dataskyddsombud på olika lärosäten, Advokatfirman dNovo
10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20 Från Cold Spring Harbor i New York till Umeå: Distansarbete, samarbete och det digitala innan, under och efter pandemin

Med lärdomar från redan innan pandemin om hur du samarbetar på distans kommer Mikael Lindbäck att berätta om sina erfarenheter.
• Arbetet från New York till Umeå
• Samarbete på distans vs hybridsamarbete
• Verksamhetsstödet och hur samarbetet bäst fungerar mellan administratörer och administrativa chefer

Mikael Lindbäck, administrativ chef vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet
12:10 Lunch och nätverkande
13:20 Modernisera administrationen – skapa en effektiv och nytänkande organisation

• Främja samarbete: Öka samarbetet inom och mellan avdelningar.
• Förbättra service: Optimera kommunikation och bemötande.
• Inspirera till motivation: Skapa en arbetsmiljö som främjar arbetsglädje och utveckling.
• Lärdomar från Linköpings universitet (Liu)

Maria Hugo-Lindén, samordnare, Linköpings universitet
14:10 Hur vi bemöter och hanterar allmänheten

• Hantering av rättshaverister
• Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll
• Högre utbildnings serviceskyldighet

Christian Arnbom, advokat & delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Jobba smidigare i Ladok – tips och hjälp

• Vad har kommit senaste året som påverkar dig och ditt arbete?
• Hur kan du använda Ladok smidigare?
• Vad är ditt bästa Ladok-hack?
• Var hittar du mer tips och hjälp?

Klara Nordström, studieadministrativ handläggare, Malmö universitet
Moa Eriksson, kursadministratör, Uppsala universitet, båda från Ladokkonsortiet med Ladokpodden
16:10Tre viktiga delar att känna till som påverkar dig och din chefs samarbete

• Samverkan och inflytande: Vikten av att samarbeta effektivt och rättssäkert i verksamhetsstödet. Hur kan vi bäst samarbeta administratör och chef? Vad har vi lärt oss?
• Nya förutsättningar: Arbetet står inför många förändringar varje år – så här har vi hanterat dem på KTH.
• Digitalisering och automatisering: Så här utvecklar vi den digitala kompetensen hos våra administratörer och det här har vi lärt oss.

Joakim Palestro, administrativ chef, KTH
17:00Konferensens första dag avslutas
17:10-18:00Mingel och nätverkande
18:30Gemensam middag

OBS! Anmälan krävs. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fullbokad.
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Konferensens andra dag inleds av Maria Hugo-Lindén, samordnare på Linköpings universitet
09:10 AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen

En interaktiv föreläsning där du uppmuntras att diskutera, ventilera och fundera kring framtidens administratör!

• Vad innebär detta för administratörer på kort och lång sikt?
• Vilka är slutsatserna från forskningen? Hur ser framtiden ut?

Maria Åkesson, professor i informatik och projektledare, Högskolan i Halmstad
Michel Thomsen, universitetslektor i informatik, Högskolan i Halmstad
10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:40 Kriser, krig och ändrade förutsättningar – hur behåller du skärpan i oroliga tider?

• Stress, press och föränderliga förutsättningar – hur påverkas vi som individer?
• Hur påverkas vi som organisation?
• Varför stressar vi? Vad händer i kroppen och i huvudet vid stress?
• Behöver vi verkligen stressa? Och vad händer egentligen med vårt mående när vi stressar?
• Hur kan vi hantera och motverka stressreaktioner?
• Strategier för intervention – hur skapar vi en känsla av kontroll och fast mark under fötterna?
• Vad kan man göra för att lättare anpassa sig till nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden?
• Så identifierar och hanterar du energitjuvar på jobbet!
• Krishantering – så kan du hålla dig beredd på hastiga organisationsförändringar eller andra omvälvande händelser

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners
11:40Så utvecklas Ladok i samarbete med lärosätena

Ladok utvecklas i nära samarbete med lärosätena. Malin Zingmark och Anna Åhnberg från Ladokkonsortiet berättar om hur det går till när de utvecklar Ladok och vad du själv kan göra om du är mer nyfiken på systemet eller vill bidra i utvecklingen.

• Hur utvecklingen av Ladok går till
• Ny funktionalitet och vad ligger närmast i utvecklingen
• Hur kan du bidra till utvecklingen

Anna Åhnberg, ansvarig för verksamhetsstöd, Ladokkonsortiet
Malin Zingmark, utredare/projektledare, Ladokkonsortiet
12:40 Lunch och nätverkande
13:50Hybridarbete – om att arbeta och leda i en platsoberoende tillvaro

Det talas alltmer om morgondagens hybrida arbetsliv. Om hur vi ska jobba i mer distribuerade team, kontorets vara eller icke vara och det digitala arbetssättet, liksom flexibilitet, att få jobba hemma. Samtidigt är co-working viktigt. Att få till alla delar är en utmaning inte minst för viktiga supportorganisationer som behöver hitta nya rutiner kopplade till det digitala arbetssättet. En arbetskultur som får alla medarbetare att känna sig inkluderade.

• Det digitala arbetssättet – ett paradigmskifte på arbetsplatsen
• Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv, och hur ”digitala” är vi egentligen?
• Om nu arbetsmiljön är så digital – vem ansvarar för den?
• Att skapa en social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande oavsett distansarbete eller kontorsmiljö
• Är det så att det växer fram ett A och B lag där några är ”med” och andra inte?
• Hur kan du leda och styra verksamheten på ett effektivt sätt i det nya arbetssättet?

Mille Beckman, tjänstägare inom Digital Arbetsplats, Afa Försäkring
14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10Avslutande reflektion och diskussioner

• Vilka är de största utmaningarna i yrket framöver?
• Hur kan vi möta dem?
• Vad tar du med dig från dessa dagar?

Moderator Maria Hugo-Lindén, samordnare på Linköpings universitet leder diskussionen
16:00Konferensen avslutas

Talare

Anna Åhnberg
Ansvarig för verksamhetsstöd, Ladokkonsortiet

Christian Arnbom
Advokat & delägare, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

David Schreiber
Jurist med många års erfarenhet av rollen som dataskyddsombud på olika lärosäten, Advokatfirman dNovo

Ingrid Hegg
Effektivitetskonsult, Petra Brask & Partners

Joakim Palestro
Administrativ chef, KTH

Klara Nordström
Studieadministrativ handläggare, Malmö universitet och

Malin Zingmark
Utredare/projektledare, Ladokkonsortiet

Maria Hugo-Lindén
Samordnare, Linköpings universitet

Maria Åkesson
Professor i informatik och projektledare, Högskolan i Halmstad

Michel Thomsen
Universitetslektor i informatik, Högskolan i Halmstad

Mikael Lindbäck
Administrativ chef vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet

Mille Beckman

Tjänstägare inom Digital Arbetsplats, Afa Försäkring

Moa Eriksson
Kursadministratör, Uppsala universitet, båda från Ladokkonsortiet med Ladokpodden

Ulf Persson
Utbildningskoordinator, Lunds universitet

Ladda ner broschyr

Anmälan

Alternativ (exkl. moms)

Boka t.o.m 5/3

Boka fr.o.m 6/3

Konferens7.490 kr7.990 kr
Middag850 kr850 kr

Är ni flera från samma verksamhet som vill delta på årets konferens? Då kan vi just nu erbjuda er att gå 4 deltagare men enbart betala för 3! Rabatten dras automatiskt vid anmälan.

Lokal

Stockholm, lokal meddelas närmre eventet

Kontakta oss

Tomas Björnberg
Projektledare
Tfn: +46 (0)8 587 662 79 / +46 (0)704 159019
tomas.bjornberg@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Head of sales
Tfn: 08 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?