Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 06/08/2017 08:30 06/09/2017 17:00 Europe/Stockholm Det akuta på vårdcentralen Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Akuta tillstånd – även på vårdcentralen krävs ibland ett snabbt agerande

Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Skador och trauman, bröstsmärta, andningssvårigheter, astma och allergi, akuta psykiska symtom och akuta infektioner är allt sådant som kan kräva ett snabbt agerande från din sida. Ibland gäller det att veta vad du ska göra innan ambulansen kommer och patienten kan skickas vidare till akutmottagningen och ibland kan du ta hand om patienten själv.

Alla våra föreläsare har primärvårdsperspektivet med sig, och vissa av dem är även specialister i allmänmedicin. Du får bland annat lyssna till:

· Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst.

· Lina Davies Forsman, specialist inom infektion och internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Lina har erfarenhet från både Sydafrika och Kenya.

· Lars Gottberg, allergolog på Södersjukhuset, har deltagit i utarbetandet av de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen om astma och KOL.

Missa inte heller att boka in den separata bokningsbara fördjupningsdagen: Akuta tillstånd hos barn på vårdcentralen, den 28 maj med vår mycket uppskattade föreläsare Ulrika Bäckman specialist i barnmedicin, överläkare och sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Att möta barn inom primärvården är en svår uppgift, barnet kan inte alltid själv lämna tillräckligt med upplysningar, utan du måste utgå från föräldrarnas (eller annan vuxens) uppgifter. Du får dessutom möta allt mellan lindriga symptom till akuta tillstånd – och måste kunna prioritera, lugna föräldrarna och ta hand om barnet på bästa sätt. Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på vad du kan göra på vårdcentralen och vad du bör göra innan barnet skickas till barnakuten.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Det akuta på vårdcentralen
29-30 maj 2018
Lindhagen Konferens, Stockholm

Granskad och godkänd

Granskad och godkänd av LipusLipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 2018009).

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare verkligen som lyckades hålla vår uppmärksamhet och vårt intresse oavbrutet trots långa dagar. En stor eloge till dem.”

”Utmärkta, trevliga, pålästa föreläsare där de förstått primärvårdsperspektivet.”

”Mycket engagegarade talare som föreläste på ett lättsamt men mycket informativt sätt. Mycket hög klass!”

Utställare

NGS_PC_Logo_CMYK

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
AKUT HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och hjärtsvikt i primärvården

· Symptom och diagnostik
· Handläggning
· Läkemedelsbehandling
· Uppföljning

Stefan Lind är överläkare på tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset.
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Förmaksflimmer och stroke i primärvården

· Symptom och diagnostik
· Handläggning
· Läkemedelsbehandling
· Uppföljning

Stefan Lind är överläkare på tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset.
12:30 Lunch och nätverkande
AKUTA INFEKTIONER PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Infektionens akuta ABC - För dig som arbetar i primärvården

Fallbaserad genomgång med quiz av:

• Identifiering och initial handläggning av sepsis och meningit – nya sepsis kriterier
• Hosta – har patienten TWAR?
• När insekterna slår till – borrelia eller ej?
• Tropikresenären – maskar och parasiter
• Handläggning av djurbett
• Efter önskemål – för mycket portvin eller septisk artrit?

Lina Davies Forsman är specialist i infektion och internmedicin vid Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon har tidigare arbetat som Senior Medical Officer, Rural Health Initiative, Sydafrika och jeepdoktor i Kenya.
15:00 Eftermiddagskaffe
AKUT PSYKIATRI PÅ VÅRDCENTRALEN
15:30 Hur väljer du rätt läkemedelsbehandling vid depression?

• Olika subtyper av depression
• Hantering av biverkningar
• Olika perspektiv som påverkar valet av läkemedel
• Hantering av suicidrisker

Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
17:00 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
AKUT MEDICIN PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Akutsjukvård och omhändertagande inom primärvården

· Akut omhändertagande med begränsade resurser - ABCD
· Initial handläggning av de vanligaste akuta tillstånden
· Kliniska beslutsstöd vid trauma - vilka behöver röntgas?
· Remiss till akuten - och ska patienten åka ambulans?
· Akut sjuka äldre - de svåraste patienterna

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Huddinge
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Riskpatienter i primärvården jourtid och dagtid

· Den akuta anamnesen
· Hitta det farliga i akuta symtom som bröstsmärta, buksmärta, dyspné, huvudvärk och yrsel
· Överdiagnostik och överbehandling. När vi gör mer skada än nytta

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Huddinge
12:30 Lunch och nätverkande
AKUT ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Anafylaxi, akut astma och akut allergi i primärvården

· Symtom och diagnostik
· Akut handläggning
· Läkemedelsbehandling
· Uppföljning

Lars Gottberg är allergolog på Södersjukhuset. Han har deltagit i utarbetandet av de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen om astma och KOL. Lars är ordförande i arbetsgruppen för de nationella riktlinjerna för anafylaxi och har ett särskilt intresse för behandling av allergi och astma under graviditet.
Vi bryter för eftermiddagskaffe 15:00
17:00 Konferensen avslutas

AKUTA TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR PÅ VÅRDCENTRALEN

En heldag om det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen? Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten? Vad händer med barnet på akutmottagningen? Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?

Under dagen varvas föreläsning, diskussion och grupparbeten, och vi fokuserar bland annat på:

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
• Allergiska reaktioner och anafylaxi
• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
• Magsjuka och dehydrering
• Failure to thrive
• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
• Utredning av feber
• Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till barnläkarmottagningen?
• AHLR på barn
• Barn och drogpåverkan

Dagen leds av Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin, överläkare, sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse. Hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige, ffa på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har även arbetat i Sydney, Australien. En del av sin pediatrikutbildning har hon fått på Vanderbilt University i USA.

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Talare

Katrin Hruska
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Läs mer

Lars Gottberg
Södersjukhuset
Läs mer

Lina Davies Forsman
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Läs mer

Peter Mofors
Psykiatri Nordväst
Läs mer

Stefan Lind
Karolinska Universitetssjukhuset
Läs mer

Ulrika Bäckman
Akademiska Barnsjukhuset Uppsala
Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan är öppen (öppnas i nytt fönster)!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka t.o.m 18/5

Boka fr.o.m 19/5

Konferens7.990 Kr 8.990 kr
Konferens + fördjupningsdag11.490 kr 12.490 kr
Endast fördjupningsdag4.490 kr4.490 kr

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?