februari 22, 2016 Webmaster

Det akuta – praktisk bedömning
och behandling av akuta fall på vårdcentralen

Konferens | 31 maj - 1 juni 2023 | Stockholm

Akuta tillstånd – på vårdcentralen krävs ibland ett snabbt agerande

Många gånger kan patienten ges behandling inom primärvården. Men vissa tillstånd behöver skickas vidare, akut! Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Skador och trauman, bröstsmärta, andningssvårigheter, astma och allergi, akuta psykiska symtom och akuta infektioner kan komma att kräva ett snabbt agerande från din sida. Du behöver veta vad du ska göra innan ambulansen kommer och patienten kan skickas vidare till akutmottagningen. Eller om ambulansen dröjer, för att din patient inte kan prioriteras, vad gör du då?

Som deltagare får du fördjupad kunskap, praktiska råd och verktyg samt viktiga lärdomar som hjälper dig att göra rätt bedömning i mötet med patienter med akuta tillstånd. Det kommer vara flera workshops under dagarna där du får möjlighet att diskutera och träna på akuta situationer på vårdcentralen.

Du får bland annat lyssna till:
Hans-Peter Mofors, överläkare och enhetschef på Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
David Hallberg, mobilakutläkare Kronobergsregion
Martin Annsberg, specialist allmänmedicin med inriktning glesbygdsmedicin, medicinskt ansvarig, Sälens Vårdcentral

Ta också chansen att delta på den separata fördjupningsdagen om akuta tillstånd hos barn och ungdomar på vårdcentralen, torsdagen den 2 juni:

Att möta barn inom primärvården är en svår uppgift. Barnet kan inte alltid själv lämna tillräckligt med upplysningar, utan du måste utgå från föräldrarnas (eller annan vuxens) uppgifter. Du får dessutom möta allt mellan lindriga symptom till akuta tillstånd – och du måste kunna prioritera, lugna föräldrarna och ta hand om barnet på bästa sätt. Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på vad du kan göra på vårdcentralen och vad du bör tänka på innan barnet skickas till barnakuten.

Dagen leds av vår mycket uppskattade föreläsare Ulrika Bäckman som är specialist i barnmedicin, överläkare och sektionschef för akut barnsjukvård på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala.

Varmt välkommen!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
076 946 50 10
sara.hjertstedt@insightevents.se

#akutavardcentral

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare verkligen som lyckades hålla vår uppmärksamhet och vårt intresse oavbrutet trots långa dagar. En stor eloge till dem.”

”Utmärkta, trevliga, pålästa föreläsare där de förstått primärvårdsperspektivet.”

”Mycket engagegarade talare som föreläste på ett lättsamt men mycket informativt sätt. Mycket hög klass!”

Program

08:30

Registrering och morgonkaffe

AKUTA SJUKDOMSTILLSTÅND
09:00 Akut eller bara skyndsamt?

Symtombaserade seminarier om de akuta sjukdomstillstånd som kan inkomma på vårdcentralen. Ta del av praktiska tips om hur man ska hantera akuta inkomna fall. Hur urskiljer man och bedömer att det är allvarliga tillstånd. Metoder utifrån de förutsättningar man hittar på de flesta vårdcentraler i landet.

Akut allergi och överkänslighet på vårdcentralen

Anafylaxi – akut astma -och allergi i primärvården
• Akut bedömning på vårdcentralen – känn igen symtomen och ställ rätt diagnos snabbt
• Hur avgör du om patienten kan behandlas på vårdcentralen?
• Att tänka på vid val av läkemedel
• När bör patienten remitteras till specialistmottagning?
• Uppföljning

Cirkulatorisk chock, hypovolemisk, kardogen, septisk – något för vårdcentralen överhuvudtaget?
Traumapatienter

• Kliniska beslutsstöd vid trauma – vilka behöver röntgas?
• Symtom och bedömning av trauma patienter
• Hantera fall av akutblödningar
• Vad ska man tänk på vid stabilisering av trauma patienter så som nacke, rygg och bäcken?

Akut hjärt- och kärlsjukdom på vårdcentralen

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt i primärvården
• Symptom och diagnostik
• Rutinen
• Finns det gränsfall – Vilka ska inte till akuten?
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Infektioner på vårdcentralen

• Meningit /encefalit – symtom och bedömning
• Känn igen om patienten är septisk
• Blodprover och markörer i akuta läget

Den äldres sjukdomar och symtom

• Akut sjuka äldre – de svåraste patienterna
• De vanligaste akuta symtomen och diagnoserna vid akut sjuka äldre på vårdcentralen
• Underliggande sjukdomar och tillstånd att vara uppmärksam på – kräver särskild bedömning eller uppföljning?

När kan det bli riktigt akut?

• Hitta det akuta i akuta symtom som bröstsmärta, buksmärta, dyspné, huvudvärk och yrsel
• Neurologiskt bortfall – stroke, yrsel och facialispares
• Lungemboli symtom och behandling
• Mfl tillstånd

David Hallberg, akutläkare, Region Kronoberg

10:30

Förmiddagskaffe

11:00 Akuta sjukdomstillstånd del 2

12:00

Lunch och nätverkande

13:00 Akuta sjukdomstillstånd del 3

14.30

Eftermiddagskaffe

15:00

WORKSHOP

Workshop av fall som kan uppstå på en vårdcentral

Under ledning av David Hallberg, akutläkare, Region Kronoberg
16:00

FALLDISKUSSIONER

Träna praktiskt
Praktiska falldiskussioner med medtagna fall: Case studies mot symtom, bedömning och diagnoser. Få möjlighet att ta del av hur kollegor gör bedömningar och ställer diagnoser som tidigare uppstått på deras arbetsplatser.

David Hallberg, akutläkare, Region Kronoberg

Skicka gärna fallbeskrivningar som du önskar diskutera till sara.hjertstedt@insightevents.se
17:00 Konferensens första dag avslutas

09:00

Morgonkaffe

09:30

Akut glesbygdsmedicin i praktiken

• Utbildningar som är lämpliga för personal som ska arbeta akut
• Övningar på VC och externt man kan göra för att förbättra samarbetet vid skarpt läge
• Samordning och info med ambulans och akutmottagningar, för att vara mentalt och praktiskt beredda på akuta situationer
• Stay and play/load and go – vad ska stanna på VC för akut behandling och undersökning och vad ska direkt till sjukhus?
• Transportval – när ska man välja vad?
• Genomgång av utrustning man bör ha på en vårdcentral för att klara akuta fall
• Begränsningar vad gäller kompetens, utrustning, läkemedel och tid vad gäller akuta tillstånd
• Möjlighet att snabbt hantera vissa akuta tillstånd och ibland påbörja vårdkedja med behandling utan dröjsmål
• Exempel PÅ verkliga patientfall och praktiska tips

Martin Annsberg, specialist allmänmedicin med inriktning glesbygdsmedicin och medicinskt ansvarig, Sälens Vårdcentral

10:30

Förmiddagskaffe

11:00 Akut glesbygdsmedicin i praktiken, fortsättning

12:00

Lunch och nätverkande

13:00

Ambulanssjukvård

• Förbered! Vad förväntas vårdcentralen ha genomfört när ambulansen hämtar patienten?
• Viktig information att förmedla
• Hur arbetar ambulansen på platsen/vårdcentralen och vad kan de göra under transporten?
• Hur ska man tänka runt prioritering av att skicka efter ambulans?
• Hur ser ambulansorganisationen ut?

Jacob Söderbergh, specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvårdare på akutläkarbilen och ambulanshelikoptern i Region Stockholm med över 20 års erfarenhet av prehospitalt arbete

14:30

Eftermiddagskaffe

15:00

Akut – och behandlingsbar psykiatri på vårdcentralen

• Vem och vad är det vi behandlar?
• Olika subtyper av depression – så ska vårdcentralen förhålla sig
• Läkemedel, hur, när och varför? Olika perspektiv som påverkar valet av läkemedel
• Compliance och biverkningar
• Suicidrisk? Hantering och förhållningssätt
• Vilka patienter ska ej behandlas på vårdcentalen?

Hans-Peter Mofors, överläkare och enhetschef, affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
16:00

FALLDISKUSSIONER

Egna fallbeskrivningar
Diskussioner i mindre grupper ledd av Hans-Peter Mofors

Skicka gärna fallbeskrivningar som du önskar diskutera till sara.hjertstedt@insightevents.se
17:00 Konferensen avslutas

FÖRDJUPNINGSDAG FREDAG DEN 2 JUNI

AKUTA TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR PÅ VÅRDCENTRALEN

En heldag om det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen? Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten? Vad händer med barnet på akutmottagningen? Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?

Under dagen varvas föreläsning, diskussion och grupparbeten, och vi fokuserar bland annat på:

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
• Allergiska reaktioner och anafylaxi
• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
• Magsjuka och dehydrering
• Failure to thrive
• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
• Utredning av feber
• Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till
• barnläkarmottagningen?
• AHLR på barn
• Barn och drogpåverkan

Dagen leds av Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin, överläkare, sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse och hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige, bland annat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Ulrika har även arbetat i Sydney, Australien samt genomgått en del av sin pediatrikutbildning på Vanderbilt University i USA.

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Talare

Hans-Peter Mofors
Psykiatri Nordväst

David Hallberg
Region Kronoberg

Ulrika Bäckman
Akademiska Barnsjukhuset Uppsala

Martin Annsberg
Sälens vårdcentral

Jacob Söderbergh
Region Stockholm

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Alternativ (exkl. moms)

Boka t.o.m 21/4

Boka t.o.m 19/5

Boka fr.o.m. 20/5

Konferens6.990 kr7.990 kr8.990 kr
Konferens + fördjupningsdag9.900 kr11.490 kr12.490 kr
Endast fördjupningsdag4.490 kr4.690 kr4.990 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
076 946 50 10
sara.hjertstedt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?