Akuta tillstånd – på vårdcentralen krävs ibland ett snabbt agerande

Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Skador och trauman, bröstsmärta, andningssvårigheter, astma och allergi, akuta psykiska symtom och akuta infektioner är allt sådant som kan kräva ett snabbt agerande från din sida. Ibland gäller det att veta vad du ska göra innan ambulansen kommer och patienten kan skickas vidare till akutmottagningen och ibland kan du ta hand om patienten själv.

Alla våra föreläsare har primärvårdsperspektivet med sig, och vissa av dem är även specialister i allmänmedicin. Du får bland annat lyssna till:

• Kristina Hagwall, överläkare och medicinskt ledningsansvarig Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus
• Lina Davies Forsman, specialist inom infektion och internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Lina har erfarenhet från både Sydafrika och Kenya
• Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Missa inte heller att boka in den separata bokningsbara fördjupningsdagen: Akuta tillstånd hos barn på vårdcentralen, med vår mycket uppskattade föreläsare Ulrika Bäckman specialist i barnmedicin, överläkare och sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Att möta barn inom primärvården är en svår uppgift, barnet kan inte alltid själv lämna tillräckligt med upplysningar, utan du måste utgå från föräldrarnas (eller annan vuxens) uppgifter. Du får dessutom möta allt mellan lindriga symptom till akuta tillstånd – och måste kunna prioritera, lugna föräldrarna och ta hand om barnet på bästa sätt.

Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på vad du kan göra på vårdcentralen och vad du bör göra innan barnet skickas till barnakuten.

Varmt välkommen!

Michael Linnell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Konferens 31 maj – 1 juni 2022

Fördjupningsdag 2 juni 2022

Stockholm, lokal meddelas senare

#akutavardcentral

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare verkligen som lyckades hålla vår uppmärksamhet och vårt intresse oavbrutet trots långa dagar. En stor eloge till dem.”

”Utmärkta, trevliga, pålästa föreläsare där de förstått primärvårdsperspektivet.”

”Mycket engagegarade talare som föreläste på ett lättsamt men mycket informativt sätt. Mycket hög klass!”

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe

AKUTA INFEKTIONER PÅ VÅRDCENTRALEN

09:00 Infektionens akuta alfabet

B-problem – hosta: ofarlig viros eller livshotande pneumoni under uppsegling?
C-problem – är patienten septisk?
D- problem – fallgropar och käpphästar gällande borrelia
E-problem – bettinfektioner

Lina Davies Forsman, PhD, biträdande överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och doktorand Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat som Senior Medical Officer för Rural Health Initiative, Sydafrika och jeepdoktor i Kenya.
10:30Förmiddagskaffe

AKUT ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET PÅ VÅRDCENTRALEN

11:00 Anafylaxi, akut astma och akut allergi i primärvården

• Symtom och diagnostik
• Akut handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Teet Pullerits, överläkare, Allergimottagning SU/ Sahlgrenska
12:30 Lunch
13:30 Anafylaxi, akut astma och akut allergi i primärvården, forts.
15:00 Konferensens första dag avslutas
07:30 Morgonkaffe

AKUT PSYKIATRI PÅ VÅRDCENTRALEN

08:00 Hur väljer du rätt läkemedelsbehandling vid depression

• Olika subtyper av depression
• Hantering av biverkningar
• Olika perspektiv som påverkar valet av läkemedel
• Hantering av suicidrisker

Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst

AKUT MEDICIN PÅ VÅRDCENTRALEN

09:15Akutsjukvård och omhändertagande inom primärvården

• Akut omhändertagande med begränsade resurser - ABCD
• Remiss till akuten – och ska patienten åka ambulans?
• Kliniska beslutsstöd vid trauma – vilka behöver röntgas?
– Falldiksussioner och gruppövningar

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Riskpatienter i primärvården jourtid och dagtid

• Den akuta anamnesen
• Hitta det farliga i akuta symtom som bröstsmärta, buksmärta, dyspné, huvudvärk och yrsel
• Akut sjuka äldre – de svåraste patienterna
• Överdiagnostik och överbehandling. När vi gör mer skada än nytta – Falldiksussioner och gruppövningar

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
12:30 Lunch

AKUT HJÄRT OCH KÄRLSJUKDOM PÅ VÅRDCENTRALEN

13:10Hjärtinfarkt och hjärtsvikt i primärvården

• Symptom och diagnostik
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Kristina Hagwall är överläkare och medicinskt ledningsansvarig för avdelning 90, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus samt ämnesansvarig i kardiologi på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet/ Danderyds Sjukhus.
15:00Eftermiddagskaffe
15:30Förmaksflimmer och kranskärlssjukdom i primärvården

• Symptom och diagnostik
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Kristina Hagwall
17:00 Konferensen avslutas

AKUTA TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR PÅ VÅRDCENTRALEN

2 juni 2022

En heldag om det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen? Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten? Vad händer med barnet på akutmottagningen? Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?

Under dagen varvas föreläsning, diskussion och grupparbeten, och vi fokuserar bland annat på:

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
• Allergiska reaktioner och anafylaxi
• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
• Magsjuka och dehydrering
• Failure to thrive
• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
• Utredning av feber
• Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till barnläkarmottagningen?
• AHLR på barn
• Barn och drogpåverkan

Dagen leds av Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin, överläkare, sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse. Hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige, ffa på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har även arbetat i Sydney, Australien. En del av sin pediatrikutbildning har hon fått på Vanderbilt University i USA.

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Talare

Katrin Hruska
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Läs mer

Teet Pullerits
Allergimottagning SU/Sahlgrenska
Läs mer

Lina Davies Forsman
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Läs mer

Peter Mofors
Psykiatri Nordväst
Läs mer

Kristina Hagwall
Danderyds Sjukhus
Läs mer

Ulrika Bäckman
Akademiska Barnsjukhuset Uppsala
Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan är öppen! Gå vidare med knappen nedan.

TILL ANMÄLAN

Vi är måna om allas säkerhet och följer rekommendationerna. Covidvaccinbevis krävs för anmälan till fysiska och hybrida event och uppvisas vid registreringen dagen eventet äger rum. (Antigentest accepteras om medicinska skäl föreligger) läs mer om hur vi anpassar oss till de rådande förhållande och genomför trygga event här: Covid-19 information – Insight Events Sweden AB

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Alternativ

Boka t.o.m 15/4

Boka t.o.m 20/5

Boka fr.o.m 21/5

Konferens6.990 kr7.990 kr8.990 kr
Konferens + fördjupningsdag9.900 kr11.490 kr12.490 kr
Endast fördjupningsdag4.490 kr4.690 kr4.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Michael Linell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?