augusti 27, 2016 Webmaster
Framtidens vård- och omsorgsboenden
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 12/05/2016 08:30 12/06/2016 17:00 Europe/Stockholm Framtidens vård- och omsorgsboenden Hur förenas god omsorg, ny teknik och nya arbetssätt? Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Hur förenas god omsorg, ny teknik och nya arbetssätt?

Befolkningen i Sverige lever längre än tidigare. En stor grupp bland de äldre har ett omfattande vård- och
omsorgsbehov, bl a de med demens. Hur ska det växande behovet av vård- och omsorgsboenden hanteras? Kommuner och vårdföretag måste planera för denna ökning och bygga boenden utifrån de boendes behov men också göra lokalerna funktionella för dem som ska arbeta där. Välfärdsteknologi får allt större betydelse för att ge bättre service och samtidigt hålla ner kostnaderna.

På konferensen ’Framtidens vård- och omsorgsboende kommer du att få svar på många av dina frågor:

 • Vilka boendemiljöer behöver och vill äldre ha?
 • Hur skapas framtidens bostäder, boenden och utemiljöer för äldre med stort behov av omsorg och stöd?
 • Hur arbetar kommuner med projektering, utformning och drift av äldreboenden? 10 praktikfall!
 • Hur kan ny teknik användas för att skapa trygghet, och underlätta för personalen men också minska kostnader?
 • Hur skapas miljöer som underlättar för personer med demenssjukdom?
 • Hur implementeras välfärdsteknologi i ordinära boenden?

De två fullmatade dagarna kommer att ge dig handfast kunskap. Lär av andras goda erfarenheter respektive
misstag under projekteringsfasen. Lyssna till experter och praktiker som ger dig ny kompetens inom ett komplext område under snabb utveckling. Ta del av inte mindre än tio praktikfall från olika delar av Sverige och dessutom från Lyngdal kommun i Norge som ligger långt framme inom välfärdsteknik.

Varmt välkommen till två intensiva dagar i december!

Ruth Sylwan
Senior projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 66 215
E-post: ruth.sylwan@cku.se

Framtidens vård- och omsorgsboenden
OBS, konferensen inställd!
Saturnus konferens, Stockholm

#ckuvard

Fördjupningsdag

Jane Lindell-LjunggrenI samband med konferensen finns det tillfälle att delta på en separat fördjupningsdag som leds av Jane Lindell-Ljunggren. Dagen kommer bl a handla om hur den dagliga verksamheten kan planeras utifrån de äldres behov och resurser och hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Jane inspirerar, ger handfasta råd och delar generöst med sig av sina erfarenheter.

OBS! Fördjupningsdag inställd!

Program

09:00
Registrering och morgonkaffe
09:30
Moderatorn inleder den första konferensdagen

Marcus Pellinen, projektledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsinborgs stad

09:40

Praktikfall

Tornet vård- och omsorgsboende i Botkyrka

 • Äldrestrukturen i Botkyrka
 • Åläggande från Arbetsmiljöverket
 • Behovet av att bygga nytt
 • Miljömål
 • Samverkan
 • Hur blev det?
 • Vad har vi lärt oss? Att tänka på!
 • Hur skapades en varm hemkänsla med hjälp av klimatsmarta och högteknologiska lösningar?
 • Frågor/diskussion

Ann-Christine Östlund, ansvarig enhetschef för de nya lokalerna.
Carin Djäken, sektionschef för vård- och omsorgsboendena i Botkyrka kommun. Carin har varit med sedan planeringen av Tornet startade.
Jonny Wilbacher, byggprojektledare, Botkyrka kommun

10:30
Förmiddagskaffe
11:00
E-hälsa och välfärdsteknik

 • Vad är e-hälsa och välfärdsteknik?
 • Hur kan e-hälsa bidra till kvalitet, utveckling och samarbete?
 • Delaktighet för brukare och patienter
 • Verktyg för beslutsfattare och profession
 • Etik- och integritetsfrågor

Evamaria Nerell, projektledare och utredare e-hälsa och välfärdsteknik, Socialstyrelsen

11:45

Praktikfall

Så arbetar Handelsträdgården, Sveriges bästa boende för äldre 2015, med välfärdsteknologi för ökad livskvalitet

Ulrika Karlsson, kvalitetsansvarig undersköterska, Handelsträdgården, Karlskrona kommun
Viktoria Magnusson, kvalitetsansvarig undersköterska, Handelsträdgården, Karlskrona kommun

13:30
Vilken omsorg vill morgondagens äldre ha?

 • Vad betyder de övergripande strukturförändringarna i äldreomsorgen ur ett brukar- och medborgarperspektiv?
 • Konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen
 • Vilka önskemål har morgondagens äldre?

Marianne Svensson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

14:15
Eftermiddagskaffe
14:45
Så kan välfärdsteknik utveckla omsorg och arbetssätt

 • Innovation gör ont
 • Tänk stort, testa smått, repetera
 • Vikten av medskapande
 • Vård och omsorg, 2030

Tomas Berglund driver Cenvigo, ett uppstartsföretag från Uppsala som utvecklar digitala verktyg för att möjliggöra en bättre hälsa, vård och omsorg. Han brinner för modern teknik som kan skapa en faktisk nytta för äldre och personer med kroniska åkommor. Framtiden är ljus, om vi skapar den tillsammans.

15:05

Praktikfall

Välfärdsteknologi i Lyngdals kommun, Norge

 • Innovation i omsorgen
 • Välfärdsteknik som ett verktyg inom äldreomsorgen
 • Effektiv drift och verksamhetsnytta

Ronny Bjørnevåg, avdelningschef, Lyngdal kommun

15:30

Praktikfall

Hur kan innovation och ny teknik skapa bättre vård- och omsorgsboenden?

Paneldeltagare:
Ulrika Karlsson
, Handelsträdgården, Karlskrona kommun.
Ronny Bjørnevåg, avdelningschef, Lyngdal kommun.
Åsa Trolle, chef för Teknik och Service, Östersunds kommun.

16:00

Praktikfall

Inspiration för att skapa miljöer som underlättar för personer med demenssjukdom

 • Att tänka på i val av inredning på ett äldreboende
 • Hur kan vi skapa en meningsfull innemiljö?
 • Utemiljö för stimulans och vila

Liselotte Björk är demensvårdsutvecklare och ansvarig för Vardaga Demensakademi. Hon utbildar och handleder medarbetare inom demensvården, leder också utbildning och stöd till närstående samt håller föreläsningar i ämnet att möta personer med demenssjukdom.

16:45
Avslutande diskussion och frågestund
17:00
Moderatorn avslutar den första konferensdagen

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

08:30
Morgonkaffe
09:00
Moderatorn inleder den andra konferensdagen

09:10

Praktikfall

Ältadalens äldreboende – från människans behov till innovation

 • Ersta diakonis värdegrund ”Se människan”
 • Behovsstyrd arkitektur och design
 • Hälsofrämjande arbetssätt och miljö
 • Samverkan för integration

Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef och Christine Tell, äldreomsorgschef, Ersta diakoni.

09:55

Praktikfall

Nytt äldreboende i Älvkarleby

Ett nytt äldreboende som byggs likt en stad i staden

 • Det gemensamma och det privata
 • Det kända och upptäckandet
 • Servicen och tryggheten
 • Natur och utsiktsplatser

Processen; Formgivning av äldreboendet i tät dialog med verksamheten

Stella Lindstam, arkitekt sar/msa och delägare i Tovatt Architects and Planners.

10:30
Förmiddagskaffe

11:00

Praktikfall

Processen inför byggnation av ett nytt demensboende i Ovanåkers kommun

 • Hur utformas miljöer inne och ute som stödjer verksamheten?
 • Verksamhetens inflytande på processen och dess perspektiv
 • Ny teknik för effektiv bemanning på lång sikt

David Persson, fastighetsstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ovanåkers kommun.
Torun Eliasson, arbetsterapeut, Ovanåkers kommun.
Nina Törnberg, Ovanåkers kommun

11:50

Praktikfall

Nyskapande teknik i traditionell verksamhet

 • Hur tänker Östersunds kommun för att hitta nya lösningar för de boende på särskilda boenden?
 • Kan vi med hjälp av sensorer bibehålla en god livskvalitet?
 • Hur påverkar en kommuns organisation kvaliteten i verksamheterna?

Åsa Trolle, chef för Teknik och service, Östersunds kommun.

12:30
Lunch

13:30

Praktikfall

Välfärdsteknologi, mer än bara teknik

 • Förhållningssätt, utifrån vilka parametrar arbetar Helsingborgs Vård- och omsorgsförvaltning utvecklingsarbete?
 • Välfärdsteknologi, vad är det för Helsingborg?
 • Den ordinära bostaden, hur ska vi tänka där?
 • Administration, hur gör vi det osynliga arbetet enkelt?
 • Erbjudandet till kund, vad vill och kan vi erbjuda?

Marcus Pellinen, projektledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad.

14:15
Eftermiddagskaffe

14:45

Praktikfall

Demensboendet Hattstugan på Gotland – så skapas struktur och gemensamma mål

 • Vikten av att ha struktur i arbetet
 • Vikten av att ha tydliga gemensamma mål
 • Alla delar av teamet är viktiga
 • Allt arbete utgår från de äldres behov och resurser för dagen

Jane Lindell-Ljunggren, föreståndare för demensboendet Hattstugan på Gotland.

15:45
Moderatorn avslutar konferensen

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

OBS! Fördjupningsdagen inställd!

Hur skapas en organisation och ett ledarskap som går hand i hand med uppdraget?

Dagen är ett fantastiskt tillfälle att få lyssna till Jane Lindell-Ljunggren som är föreståndare för det prisbelönta demensboendet Hattstugan på Gotland. Den vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar inom ett äldreboende.

På ett konkret och verksamhetsnära sätt kommer hon att ta upp viktiga ämnen som hur man kan utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, hur man kan skapa en möteskultur med struktur och hur man kan planera den dagliga verksamheten utifrån den äldres behov och resurser. Janes föreläsningar vävs samman med diskussioner och grupparbeten där deltagarna också lär av varandra.

Innehåll:

 • Hur får vi ett bra och konstruktivt arbetsklimat?
 • Hur kan äldreboenden följa utvecklingen och nytänkande i samhället i övrigt?
 • Hur stärker vi individ-, boende-, anhörig- och medarbetarperspektiv?
 • Vad utgör en grupp – ett teams motivation till ett arbete som präglas av framåtanda, utveckling och engagemang?
 • Vad ingår i teamet?
 • Mötesstrukturer och delaktighet, hur tas tiden tillvara?
 • Hur skapas en organisation och ett ledarskap som går hand i hand med uppdraget?
 • Lagar och policyn
 • Struktur och planering i det lilla och det stora. Praktiska tips och exempel
 • Diskussioner och grupparbeten, vi lär av varandra

Hålltider
08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
11:30 Lunch
12:30 Fördjupningsdagen fortsätter
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Vi bryter för för- och eftermiddagskaffe.

Talare

Moderator: Marcus Pellinen, projektledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsinborgs stad.

Ann-Christine Östlund, ansvarig enhetschef för de nya lokalerna.

Carin Djäken, sektionschef för vård- och omsorgsboendena i Botkyrka kommun. Carin har varit med sedan planeringen av Tornet startade. Jonny Wilbacher, byggprojektledare, Botkyrka kommun.

Evamaria Nerell, projektledare och utredare e-hälsa och välfärdsteknik, Socialstyrelsen.

Ulrika Karlsson, kvalitetsansvarig undersköterska, Handelsträdgården, Karlskrona kommun

Viktoria Magnusson, kvalitetsansvarig undersköterska, Handelsträdgården, Karlskrona kommun

Marianne Svensson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Ronny Bjørnevåg, avdelningschef, Lyngdal kommun

Liselotte Björk är demensvårdsutvecklare och ansvarig för Vardaga Demensakademi. Hon utbildar och handleder medarbetare inom demensvården, leder också utbildning och stöd till närstående samt håller föreläsningar i ämnet att möta personer med demenssjukdom.

Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef , Ersta diakoni.

Christine Tell, äldreomsorgschef, Ersta diakoni.

Stella Lindstam, arkitekt sar/msa och delägare i Tovatt Architects and Planners. Stella är en arkitekt som arbetat med flertalet projekt där verksamhetsdialogen formar rumsligheter och samband. Hon intresserar sig för hur rummen stödjer och lyfter människan, samt hur den vackra gestaltningen ger en plattform för ett hållbart liv. I frågor kring äldreboende möts den äldres boende, dennes behov av omsorg och personalens arbetsmiljö i samma rum. Harmoni och samverkan mellan de olika funktionerna skapar ett åldrande med kvalitet.

David Persson, fastighetsstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ovanåkers kommun.

Torun Eliasson, arbetsterapeut, Ovanåkers kommun.

Åsa Trolle, chef för Teknik och service, Östersunds kommun. Teknik och service tillhör Vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen. Sedan Åsa började har verksamheten vuxit från 4 till 10 personer. Åsa har en bakgrund från en del olika arbeten; från fritidspedagog, vidare till hotellbranschen, revisionsbyrå, SOS Alarm till att återigen kliva in på den kommunala arenan.

Marcus Pellinen, projektledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsinborgs stad.

Jane Lindell-Ljunggren, föreståndare för demensboendet Hattstugan på Gotland. Hattstugan har tilldelats ett flertal utmärkelser. Jane är äldreomsorgsexpert och har bland annat medverkat i tv-serien Sveriges bästa äldreboende. Hon har också fått Solstickepriset med motiveringen ”Jane Lindell Ljunggren, eldsjäl och visionär, som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom”.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Senior Commcercial Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Prisinformation:

Alternativ
Boka t.o.m 21/11 Boka fr.o.m 22/11
Konferens
6.990 kr
7.690 kr
Endast dokumentation
2.390 kr
2.390 kr

Anmäl 3 eller fler deltagare så erhåller deltagare 3, 4, 5 etc. 20% rabatt på anmälningsavgiften!
Vänligen kontakta Magnus Sjölander på 08-587 662 14 eller magnus.Sjolander@insightevents.se för att göra din gruppbokning.

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?