januari 16, 2017 Webmaster
Administratör i högskolan
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

#CKUgastro

Lägg till i kalender 04/24/2017 08:30 04/25/2017 17:00 Europe/Stockholm Administratör i högskolan Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Är magen glad, är människan glad?

Symtom från mag-tarmkanalen och levern är vanligt förekommande idag hos befolkningen. Funktionella mag-tarmbesvär är de dominerande problemen och är oftast lättdiagnostiserade. Det som kan komma att kräva gastroenterologisk specialistkompetens är bland annat diarrétillstånd och avvikande leverprover men det finns även fler saker att se upp på…

Gastrointestinala åkommor orsakar stor smärta och obehag, återkommande sjukskrivningar och försämrad livskvalitet hos patienten har även betydande
ekonomiska konsekvenser för samhället. Under konferensen Gastrointestinala sjukdomar den 20-21 april kommer du få veta alla nyheter inom:

 • IBS och dess behandlingsmetoder
 • Utredningar av sjukdomar i lever och gallvägar
 • Protonpumpshämmare – Nytta och risker
 • Anemi vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Praktisk hantering av dyspepsier

Detta berättar våra kunniga experter Henry Nyhlin, Aiva Båve från Karolinska Universitetssjukhuset, Mikael Lördal från Danderyds sjukhus och Per M. Hellström från Uppsala Universitet allt om!

Vill du även veta mer om gastrointestinala problem hos barn och ungdomar så får du inte missa workshopen den 19 april med Helena Thulin från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Gastrointestinala sjukdomar i primärvården
20-21 april 2017
Kista Entré Konferens, adress Knarrarnäsgatan 7, Kista Stockholm

Program

08:45Registrering och morgonkaffe
09:15 IBS-kliniskt förhållningssätt

• Definition
• Historia
• IBS med diarré, utredning, funktionell vs organisk diarré, läkemedelsorsakad diarré
• IBS med förstoppning
• Läkemedelsorsakad förstoppning
• Att tänka på i patientmötet - till eftertanke
• Strukturerad konsultationsteknik i 6 steg
• Behandling i 3 steg
• IBS skola
• Medicinsk behandling
• Övrig behandling - diet
• Hypnoterapi
• Vilka patienter behöver remitteras? och varför?

Henry Nyhlin, specialist i allmänmedicin, invärtesmedicin, gastroenterologi. Mer än 40 års erfarenhet av patienter med funktionell tarmsjukdom. Docent med ett 50-tal vetenskapliga artiklar. Redaktör för ”Medicinska mag-tarmsjukdomar”, den första svenska läroboken för specialister. Redaktör för ”Gastroenterologi och Hepatologi”, den första kompletta svenska läroboken för läkarutbildningen. Henry har organiserat den första
patientutbildningen vid IBS i världen. Han har också infört och utvecklat hypnos som behandlingsform vid IBS i Sverige.
Vi bryter för förmiddagskaffe 10:30
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Dypepsi

• Vanliga sjukdomar i övre mag-tarmkanalen
• Strukturerad överblick över definitioner och uppkomstmekanismer
• Diagnostik för att förstå och behandla efter logiska linjer
• Patologiska angrepp i form av syra, bakterier och autoimmunitet på slemhinnan i övre mag-tarmkanalen
• Refluxsjukdom, esofagit, funktionell dyspepsi, gastrit och ulcussjukdom

Per M. Hellström, Professor/överläkare, gastroenterologi, Uppsala universitet. Forskning fokuserad på neurotransmission, gastrointestinala peptidhormoner och inflammatoriska reaktioner i mag-tarmkanalen. Sammanlagt 239 vetenskapliga original artiklar. Hellström har också författat och publicerat: 9 läroböcker och 8 lärobokskapitel. Det dagliga arbetet är förlagt till utvecklingsprojekt inom sjukvård och diagnostik, samt kliniska prövningar i akademisk miljö.
Vi bryter för eftermiddagskaffe15:00
17:00Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00 Protonpumpshämmare - Nytta och risker

• På vilka indikationer skall protonpumpshämmare användas?
• Vilka risker finns med protonpumpshämmare?
• Hur skall man göra när man sätter ut protonpumpshämmare?

Anemi vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

• Varför får patienter med IBD anemi?
• Hur vanligt är det med anemi hos patienter med IBD?
• Hur behandla anemi vid IBD?

Mikael Lördal, Överläkare och processledare gastroenterologi och hepatologi medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Har tidigare varit flera år på Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset.
Vi bryter för förmiddagskaffe 10:30
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Sjukdomar i lever och gallvägar

• Leverutredning - hur skall du identifiera patienter med allvarlig leversjukdom bland alla med förhöjda leverenzymer?
• Vanliga leversjukdomar: diagnos, behandling och prognos
• Lever och alkohol
• Lever och läkemedel samt naturläkemedel
• Samarbete mellan primärvård och sjukhus

Aiva Båve, specialistläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
V bryter för eftermiddagskaffe 15:00
17:00Konferensen avslutas

OBS! Workshopen tyvärr inställd!

Gastrointestinala problem hos barn och ungdomar

Du kommer under dagen att bli guidad genom de vanligaste frågeställningarna gällande barn- och ungdomars mag-tarmsjukdomar och deras specifika problem.

Ämnesområden som kommer särskilt belysas är bl.a.

 • Kronisk diarré
 • Tillväxtprobematik
 • Ont i magen
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Celiaki
 • IBS
 • Förstoppning
 • IBD
 • Föroämnesintoleranser
 • Det gula spädbarnet

Vi börjar förmiddagen med en föreläsning och på eftermiddagen sker undervisningen i seminarieform med fallbeskrivningar och diskussioner hur man bäst går tillväga i utredning och behandling gällande dessa. Som deltagare är du mycket välkommen att själv bidra med något knepigt eller allmänt fall som man vill diskutera och få handledning inom. Dessa fall får gärna mailas till christine.angerman@cku.se någon dag innan kursstart, men det gå också bra att ta det direkt på plats och vi pratar igenom dem i mån av tid på eftermiddagen.

Helena Thulin är specialistläkare inom pediatrisk gastromedicin och har arbetat med barn och ungdomar med magproblematik på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sedan 2006. Hon har undervisat mycket parallellt med sitt kliniska arbete samt bedriver forskning inom inflammation i matstrupen, eosinofil esofagit, i den pediatriska patientpopulationen.

Hålltider

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

talare_gastroAiva Båve, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

 

 

 

talare_gastro2Helena Thulin, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

 

 

 

talare_gastro3Henrik Nyhlin

 

 

 

talare_gastro4Mikael Lördal, Danderyds sjukhus

 

 

 

talare_gastro5Per M. Hellström, Uppsala universitet

 

 

 

 

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales manager Roland Behrendt
T: +46 (0) 858766277
E: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Till anmälan!

Prislista

Alternativ

Boka t.o.m 3/4

Boka fr.o.m 4/4

Konferens7.990 Kr 8.990 kr
Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Roland Behrendt
Sales manager
Tfn: +46 (0) 858766277
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?