Allmänläkaren som detektiv!

OBS, konferensen är inställd. 

Besök, provtagning, återbesök. Hur vanligt är inte det scenariot? Men hur är det, tar du rätta prover? Finns det prover du borde ta oftare? Prover du borde ta mer sällan?

Denna konferens baserar sig på önskemål från de hundratals läkare som har besökt de olika konferenserna i Centrum för Kunskapsutvecklings primärvårdsserie. Kanske är du en av dem?

På konferensen tar vi upp just de områden som ni efterfrågat i research, nära knutna till er kliniska vardag: utredning, provtagning och behandling av höga och låga blodvärden inom primärvård, laboratorieprocessen, blodlipider samt troponin. Varför svarar patienten inte på behandlingen? Vad är akut? Som allmänläkare måste du ibland vara en detektiv! Konferensen Hematologi och klinisk kemi i primärvården innehåller många falldiskussioner och är deltagaraktiv, allt för att ge så många praktiska råd och tips som möjligt. Du kommer att få möjlighet att ställa direkta frågor till våra erfarna kursledare, dessutom får du en unik chans till att nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen fokuserar särskilt på:

  • Anemier – vad ska man tänka på? Hur skall en utredning läggas upp? Varför svarar anemipatienten inte på behandling? Vad är akut?
  • Diabetes: diagnostik då, nu och i framtiden
  • Neutropenier, leukocytos och leukopeni – hur går du vidare?

Varmt välkommen till konferensen!

Konferensen i december är tyvärr inställd och anmälan är ej möjlig. Nytt datum publiceras inom kort.

Tills vidare kan du lämna en intresseanmälan i formuläret längst ner på sidan.

Stockholm, lokal meddelas senare

Utställare

Godkänd av Lipus

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20210128)

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket bra föreläsningar med tonvikt på det vi, allmänmedicinare, behöver angående temat.”

”Bra framfört, lyhörd för frågor, pedagogiska föreläsare.”

”Mycket givande ur en allmänmedicinsk synvinkel.”

”Sakligt och klart med kompetens bakom.”

”Helt rätt nivå och vände sig till rätt målgrupp. Massiv kunskap men öppen för diskussion.”

Program

08:30 MORGONKAFFE
09:00 HEMATOLOGI – VAD SKA REMITTERAS OCH VAD SKA FÖLJAS I PRIMÄRVÅRDEN?

• Hematopoesens grunder och basal anemidiagnostik
• Falldiskussioner anemier: mekanism(er) och bakomliggande sjukdom
- Järnbrist
- Sekundäranemi

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
10:00FÖRMIDDAGSKAFFE
10:30 FORTSÄTTNING ANEMIER

• B12 – folatbrist
- kombinationer
• Hemoglobinopatier
• Hemolytisk anemi

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
11:15 ANEMIFALL – VILKA SKALL REMITTERAS, VILKA KAN SKÖTAS I PRIMÄRVÅRDEN?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
12:00 LUNCH
13:00 JÄRNÖVERSKOTT - NÄR OCH HUR SKALL MAN UTREDA?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
13:15HÖGA BLODVÄRDEN, LÅGA VITA OCH TROMBOCYTER - FALLDISKUSSIONER

• Vem har polycytemi och vem skall remitteras
• Trombocyter – låga och höga – vem skall remitteras?
• Vita blodkroppar – låga och höga – vem skall remitteras?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
14:15 FÖRSTORADE LYMFKÖRTLAR ELLER ANDRA TECKEN TILL LYMFOM

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
14:45 M-KOMPONENT I SERUM – MYELOM ELLER MGUS? KONTROLLER?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
15:00 AKUT HEMATOLOGI – NÄR REMITTERA AKUT?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
15:30 EFTERMIDDAGSKAFFE
16:00 STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP INOM HEMATOLOGIN

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
16:30 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FRÅGOR
17:00 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS
08:30 REGISTRERING OCH MORGONKAFFE
09:00 LABORATORIEPROCESSEN – MÖJLIGHETER OCH FELKÄLLOR, LABORERA RÄTT I PRIMÄRVÅRDEN

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
09:30BEDÖMNING AV ANALYSRESULTAT: VIKTEN AV BIOLOGISK VARIATION OCH FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID, REFERENSINTERVALL OCH BESLUTSGRÄNSER

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
10:00 SKATTNING AV NJURFUNKTION MED EGFR

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
10:45 FÖRMIDDAGSKAFFE
11:15 LEVERDIAGNOSTIK

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
12:00 PATIENTFALL, SEMINARIUM

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
12:30 LUNCH
13:30 DIABETES: DIAGNOSTIK DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
14:15 TYREOIDEA, NÄR DET INTE RIKTIGT STÄMMER

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
15:00 BLODLIPIDER: VILKA ANALYSER ÄR DET SOM GÄLLER?

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
15:30 EFTERMIDDAGSKAFFE
16:00 TROPONINER, NT-PROBNP OCH HJÄRT-KÄRLSJUKDOM

Christian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby.
16:30 DELTAGARNAS FRÅGOR – DISKUSSION
17:00KONFERENSEN SAMMANFATTAS OCH AVSLUTAS

Talare

talare_hematologi_herman_christian2Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är vice ordförande i Svenska Lymfomgruppen och lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folat-metabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, är för nuvarande ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

talare_hematologi_herman_christianChristian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Medilab, Täby. Undervisar på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Anknytning: Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Head of Sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Konferensen i december är tyvärr inställd och anmälan är ej möjlig. Nytt datum publiceras inom kort.

Tills vidare kan du lämna en intresseanmälan i formuläret längst ner på sidan.

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Michael Linell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?