Hematologi i primärvården
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

Allmänläkaren som detektiv!

Besök, provtagning, återbesök. Hur vanligt är inte det scenariot? Men hur är det, tar du rätta prover? Finns det prover du borde ta oftare? Prover du borde ta mer sällan?

Denna konferens baserar sig på önskemål från de hundratals läkare som har besökt de olika konferenserna i Centrum för Kunskapsutvecklings primärvårdsserie. Kanske är du en av dem?

På konferensen tar vi upp just de områden som ni efterfrågat i research, nära knutna till er kliniska vardag: utredning, provtagning och behandling av höga och låga blodvärden inom primärvård, laboratorieprocessen, blodlipider samt troponin. Varför svarar patienten inte på behandlingen? Vad är akut? Som allmänläkare måste du ibland vara en detektiv! Konferensen Hematologi och klinisk kemi i primärvården innehåller många falldiskussioner och är deltagaraktiv, allt för att ge så många praktiska råd och tips som möjligt. Du kommer att få möjlighet att ställa direkta frågor till våra erfarna kursledare, dessutom får du en unik chans till att nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen fokuserar särskilt på:

  • Anemier – vad ska man tänka på? Hur skall en utredning läggas upp? Varför svarar anemipatienten inte på behandling? Vad är akut?
  • Diabetes: diagnostik då, nu och i framtiden
  • Neutropenier, leukocytos och leukopeni – hur går du vidare?

Varmt välkommen till konferensen!

Christine Angerman
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Hematologi & klinisk kemi i primärvården
10-11 december 2019

Garnisonen Konferens
Karlavägen 100, 104 51 Stockholm

Lägg till i kalender 12/10/2019 08:30 12/11/2019 17:00 Europe/Stockholm Hematologi i primärvården Besök, provtagning, återbesök. Hur vanligt är inte det scenariot? Men hur är det, tar du rätt prover? Finns det prover du borde ta oftare? Stockholm MM/DD/YYYY

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket bra föreläsningar med tonvikt på det vi, allmänmedicinare, behöver angående temat.”

”Bra framfört, lyhörd för frågor, pedagogiska föreläsare.”

”Mycket givande ur en allmänmedicinsk synvinkel.”

”Sakligt och klart med kompetens bakom.”

”Helt rätt nivå och vände sig till rätt målgrupp. Massiv kunskap men öppen för diskussion.”

Granskad av Lipus

Granskad och godkänd av LipusLipus har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190039)

Program

08:30 MORGONKAFFE
09:00 HEMATOLOGI – VAD SKA REMITTERAS OCH VAD SKA FÖLJAS I PRIMÄRVÅRDEN?

• Hematopoesens grunder
• Anemier
- Järnbrist
- Sekundäranemi
10:00FÖRMIDDAGSKAFFE
10:30 FORTSÄTTNING ANEMIER

• B12 – folatbrist
- kombinationer
• Hemoglobinopatier
• Hemolytisk anemi
11:15 ANEMIFALL – VILKA SKALL REMITTERAS, VILKA KAN SKÖTAS I PRIMÄRVÅRDEN?
12:00 LUNCH
13:00 JÄRNÖVERSKOTT
13:15HÖGA BLODVÄRDEN, LÅGA VITA OCH TROMBOCYTER

• Vem har polycytemi och vem skall remitteras
• Trombocyter – låga och höga – vem skall remitteras?
• Vita blodkroppar – låga och höga – vem skall remitteras?
14:15 FÖRSTORADE LYMFKÖRTLAR ELLER ANDRA TECKEN TILL LYMFOM
14:45 M-KOMPONENT I SERUM – MYELOM ELLER MGUS? KONTROLLER?
15:00 AKUT HEMATOLOGI – NÄR REMITTERA AKUT?
15:30 EFTERMIDDAGSKAFFE
16:00 STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP INOM HEMATOLOGIN
16:30 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FRÅGOR
17:00 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS
08:30 REGISTRERING OCH MORGONKAFFE
09:00 LABORATORIEPROCESSEN – MÖJLIGHETER OCH FELKÄLLOR, LABORERA RÄTT I PRIMÄRVÅRDEN
09:30BEDÖMNING AV ANALYSRESULTAT: VIKTEN AV BIOLOGISK VARIATION OCH FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID, REFERENSINTERVALL OCH BESLUTSGRÄNSER
10:00 SKATTNING AV NJURFUNKTION MED EGFR
10:45 FÖRMIDDAGSKAFFE
11:15 LEVERDIAGNOSTIK
12:00 PATIENTFALL, SEMINARIUM
12:30 LUNCH
13:30 DIABETES: DIAGNOSTIK DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN
14:05 TYREOIDEA, NÄR DET INTE RIKTIGT STÄMMER
15:00 BLODLIPIDER: VILKA ANALYSER ÄR DET SOM GÄLLER?
15:30 EFTERMIDDAGSKAFFE
16:00 TROPONINER, NT-PROBNP OCH HJÄRT-KÄRLSJUKDOM
16:30 DELTAGARNAS FRÅGOR – DISKUSSION
17:00KONFERENSEN SAMMANFATTAS OCH AVSLUTAS

Talare

talare_hematologi_herman_christian2Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är vice ordförande i Svenska Lymfomgruppen och lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folat-metabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, är för nuvarande ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

 

talare_hematologi_herman_christianChristian Löwbeer, Leg läkare, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, Aleris Medilab, Täby. Christian är lärare och mentor på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Anknytning: Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Head of Sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Till anmälan!

rabatt_doctors

BOKA FLERA OCH SPARA!
Vill du gå fler än en läkarutbildning i år? Maila din anmälan till info@cku.se för att erhålla mängdrabatt. Rabatten gäller när samtliga konferenser bokas  vid samma tillfälle.

Rabatten innefattar följande konferenser:
Det akuta på vårdcentralen
General update i allmänmedicin
Dermatologi i primärvården

Prislista

Boka t.o.m 30/9

Boka t.o.m 25/11

Boka fr.o.m 26/11

2-dagars konferens6.990 kr7.990 kr 8.990 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Christine Angerman
Tfn: 08 587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?