november 23, 2015 Webmaster

Hematologi & klinisk
kemi i primärvården

Konferens | Åter 2024 | Stockholm

Allmänläkaren som detektiv!

Besök, provtagning, återbesök. Hur vanligt är inte det scenariot? Men hur är det, tar du rätta prover? Finns det prover du borde ta oftare? Prover du borde ta mer sällan?

Denna konferens baserar sig på önskemål från de nu tusentals läkare som genom åren har besökt de många konferenserna i Centrum för Kunskapsutvecklings primärvårdsserie. Kanske är du en av dem?

På konferensen tar vi upp just de områden som ni efterfrågat i research, nära knutna till er kliniska vardag: utredning, provtagning och behandling av höga och låga blodvärden inom primärvård, laboratorieprocessen, blodlipider samt troponin. Varför svarar patienten inte på behandlingen? Vad är akut? Som allmänläkare måste du ibland vara en detektiv! Konferensen Hematologi och klinisk kemi i primärvården innehåller många falldiskussioner och är deltagaraktiv, allt för att ge så många praktiska råd och tips som möjligt. Du kommer att få möjlighet att ställa direkta frågor till våra erfarna kursledare, dessutom får du en unik chans till att nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen fokuserar särskilt på:
• Anemier – vad ska man tänka på? Hur skall en utredning läggas upp? Varför svarar anemipatienten inte på behandling? Vad är akut?
• Diabetes: diagnostik då, nu och i framtiden
• Neutropenier, leukocytos och leukopeni – hur går du vidare?
• Laboratorieprocessen och bedömning av analysresultat

Varmt välkommen!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 662 61
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

6-7 december 2023

Stockholm, lokal meddelas närmre konferensen

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket bra föreläsningar med tonvikt på det vi, allmänmedicinare, behöver angående temat.”

”Bra framfört, lyhörd för frågor, pedagogiska föreläsare.”

”Mycket givande ur en allmänmedicinsk synvinkel.”

”Sakligt och klart med kompetens bakom.”

”Helt rätt nivå och vände sig till rätt målgrupp. Massiv kunskap men öppen för diskussion.”

Program

Föreläsare: Herman Nilsson-Ehle
08:30 Morgonkaffe
09:00 Hematologi – vad ska remitteras och vad ska följas i primärvården?

• Hematopoesens grunder och basal anemidiagnostik
• Falldiskussioner anemier: mekanism(er) och bakomliggande sjukdom
- Järnbrist
- Sekundäranemi
10:00Förmiddagskaffe
10:30 Fortsättning, anemier

• B12 – folatbrist
• Kombinationer av anemimekanismer - hur underlättar vi diagnostiken? Utredning av orsakerna?
• Pancytopeni – aplastisk anemi?
• Hemoglobinopatier
• Hemolytisk anemi
11:15 Anemifall – vilka ska remitteras, vilka kan skötas i primärvården?
12:00 Lunch
13:00 Järnöverskott – utredning? behandling?
13:15Högt Hb – falldiskussioner

• Vem har polycytemi och vem skall remitteras
• Trombocyter – låga och höga – vem skall remitteras?
• Vita blodkroppar – låga och höga – vem skall remitteras?
14:15 Förstorade lymfkörtlar eller andra tecken på lymfom
14:45 M-komponent i serum – myelom eller MGUS? Utredningskontroller?
15:00 Akut hematologi – när remittera akut?
15:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Standardiserade vårdförlopp inom hematologin
16:30 Avslutande diskussion och frågor
17:00 Konferensens första dag avslutas
Föreläsare: Christian Löwbeer
08:30 Morgonkaffe
09:00 Laboratorieprocessen

• Möjligheter och felkällor – laborera rätt i primärvården
09:30Bedömning av analysresultat

• Vikten av biologisk variation och förändringar över tid, referensintervall och beslutsgränser
10:00 Skattning av njurfunktion med eGFR
10:45 Förmiddagskaffe
11:15 Leverdiagnostik
12:00 Patientfall, seminarium
12:30 Lunch
13:30 Diabetes

• Diagnostik då, nu och i framtiden
14:15 Tyreoidea

• När det inte riktigt stämmer
15:00 Blodlipider: Vilka analyser är det som gäller?
15:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Troponiner, NT-proBNP och hjärt-kärlsjukdom
16:30 Avslutande diskussion och frågor
17:00Konferensen avslutas

Talare

talare_hematologi_herman_christian2Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folatmetabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

talare_hematologi_herman_christianChristian Löwbeer, med dr, specialist i klinisk kemi, överläkare vid Avdelningen för klinisk kemi, SYNLAB Sverige, Täby. Undervisar på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Anknytning: Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Head of Sales
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Prislista

Boka fr.o.m 22/11

2-dagars konferens9.490 kr

Är ni flera från samma hälso- och sjukvårdsverksamhet som vill delta på årets konferens? Då kan vi just nu erbjuda er att gå 3 deltagare men enbart betala för 2!

Rabatten dras automatiskt vid anmälan.

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och gäller fram till och med den 1:a december.

Lokal

Stockholm, lokal meddelas närmre eventet

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 662 61
E-post: sara.hjertstedt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?