maj 20, 2020 Webmaster

Gör dig redo för morgondagens utmaningar i primärvården!

OBS! Konferensen i oktober är tyvärr inställd. Nytt datum publiceras inom kort!


Inom primärvården ställs du infektioner av alla tänkbara slag. Du möter patienter med allt från milda och lättbehandlade åkommor till allvarliga och potentiellt livshotande infektionstillstånd. Som läkare behöver du därför omfattande och ständigt uppdaterade kunskaper inom infektionsmedicin – dels för att med säkerhet kunna ställa rätt diagnos; dels för att avgöra kring adekvat behandling, samt för att bedöma huruvida denna kan utföras inom primärvårdens ansvarsområden, eller om patienten bör remitteras till specialist- eller akutmottagning.

Under denna konferens tar vi ett fast grepp om infektioner utifrån ett primärvårdsperspektiv. Som deltagare får du lyssna till erfarna och framstående experter med mångåriga praktiska erfarenheter från kliniskt arbete, forskning samt undervisning inom infektionsmedicin. Vi tittar närmare på de viktigaste och mest aktuella infektionerna och får tar del av värdefulla råd, praktiska verktyg och inspirerande erfarenhetsutbyten med kollegor från hela landet.

Lyssna till bland andra:

• Niclas Johansson, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, som ger en fallbaserad fördjupning med fokus på det viktigaste inom luftvägsinfektioner
• Elisabeth Aurelius, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, och hennes mångåriga och värdefulla erfarenheter kring borrelia
• Herman Nilsson-Ehle, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som fördjupar våra kunskaper inom infektion vid hematologisk sjukdom

I tider då primärvården står inför utmaningen med ett ökat patientflöde, till följd av reformer och politiska beslut, är det desto viktigare att du har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för att besluta om och för att erbjuda bästa möjliga vård till patienter med olika infektionstillstånd.

Varmt välkommen till den självklara konferensen för infektionsmedicin i primärvården!

Michael Linnell
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Konferensen i oktober är tyvärr inställd. Nytt datum publiceras inom kort!

Stockholm, lokal meddelas senare

#infektionerprimärvården

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Introduktion

• Den infekterade patienten – hur ska man tänka?

Niclas Johansson, med.dr och överläkare på Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
09:30 Luftvägsinfektioner

Enkel eller komplicerad infektion? Lindrig pneumoni eller sepsis med potentiellt livshotande förlopp? Föreläsningen kommer belysa luftvägsinfektioner ur olika perspektiv och hur man tar sig an en patient med infekterade luftvägar på ett strukturerat sätt. Vidare kommer även diskussion föras omkring vad som kan handläggas inom primärvården och vad som bör remitteras till specialistklinik. Föreläsningen kommer till stor del vara fallbaserad.

Niclas Johansson, med.dr och överläkare på Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30 Luftvägsinfektioner, fortsättning
11:30 Borrelia

• Den smygande eller akuta sjukdomen, vad är det vi letar efter?
• Symtomatisk och asymtomatisk bild
• Patientens anamnes och kliniska bild
• Adekvat diagnostik och antibiotika
• Patienten som inte läker
• Uppföljning

Elisabeth Aurelius, med.dr och tidigare överläkare på Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Sårbehandling – bedömning och praktiskt handhavande

Helene Andersson har en mångårig erfarenhet av arbetet som infektionssjuksköterska. Under detta pass får vi ta del av några av Helenes främsta lärdomar kring de vanligaste sårtyperna ur ett primärvårdsperspektiv, de senaste rönen, och en breddad kunskap kring hur dessa sår bör behandlas.

Helene Andersson, leg. ssk. och med.dr, Danderyds Sjukhus
15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30 Venereologiska infektioner

• Nya rön kring de mest prevalenta venereologiska infektionerna
• Hur bör vi tänka kring antibiotikaförskrivning vid mycoplasma genitalium respektive gonorré?
• Hur påverkas fältet av antibiotikaresistensen i allmänhet?
• Vanliga fallgropar för mindre erfarna läkare och praktiska råd för hur vi undviker dem

Arne Wikström, med.dr och överläkare på Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
16:30 Den första konferensdagen avslutas
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Inflammation – kronisk, akut och vid infektion

• Vilka blodprover använder vi för att påvisa kronisk inflammation?
• Hur tolkar vi resultaten?
• Hur påvisar vi en akut inflammatorisk reaktion vid infektion?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare på Sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30 Infektioner vid hematologisk sjukdom

Feber och infektion som första symtom på hematologisk malignitet

• Vad ska man tänka på?
• Vilka prover ska tas?
• Hur bråttom är det?

Infektion vid hematologisk malignitet

• Riskökning på grund av sjukdomen
• Riskökning på grund av behandlingen
• Gamla och nya cancerläkemedel
• Transplantation
• Opportunistiska infektioner och behandling – förebyggande samt vid etablerad infektion
• Vaccinationer

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare på Sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
12:30 Lunch och nätverkande
13:30 Infektioner vid hematologisk sjukdom

Herman Nilsson-Ehle fortsätter
14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:50 Antibiotika – kan vi ta kontroll över resistensens framväxt?

Under denna dragning får vi lyssna till medarbetare från Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama). Utöver en breddad förståelse för antibiotikaresistensens uppkomst och framväxt, får vi en uppdaterad bild av det rådande resistensläget och de insatser som gör skillnad – såväl i Sverige som internationellt.

Medarbetare från Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama)
15:40 Konferensen avslutas

Talare

Arne Wikström
Med.dr och överläkare
Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabeth Aurelius
Med.dr och tidigare överläkare
Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

Helene Andersson
Leg. ssk. och med.dr
Danderyds Sjukhus

Herman Nilsson-Ehle
Docent och överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Niclas Johansson
Med.dr och överläkare
Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

Att synas på konferensen Infektioner i primärvården är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp.

För ytterligare information och kostnadsförslag – välkommen att kontakta:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Konferensen i oktober är tyvärr inställd och anmälan är ej möjlig. Nytt datum publiceras inom kort.

Tills vidare kan du lämna en intresseanmälan i formuläret längst ner på sidan.

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Priser:
Boka t.o.m 31/8: 6.990 kr
Boka t.o.m 13/10: 7.990
Boka fr.o.m 14/10: 8.990

Lokal

Kontakta oss

Michael Linnell
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
Epost: michael.linnell@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: 08 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?