HUR BLI EN DEL AV FRAMTIDENS MYNDIGHETER?

Det ställs allt högre krav och förväntningar på de svenska myndigheterna. Både inre och yttre intressenter påverkar hur myndigheter styrs. Dessutom ställs det krav på kostnadsbesparingar och i takt med äldre befolkning behövs ett stort förändringsarbete.

För att möta dessas krav behöver myndigheter styras och ledas på ett effektivare sätt. För att vara en attraktiv arbetsgivare och hitta medarbetare samt ha nöjda medarbetare som trivs och arbetar effektivt krävs också ett nytt flexibelt arbetssätt. Det ställer krav på morgondagens styrning och ledning och att medarbetarna klarar av självledarskap i större utsträckning. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att nå en flexibel arbetsplats och möjliggör stora effektiviseringsmöjligheter. Ett annat sätt är att offentliga sektorn samarbetar mer med övriga offentliga Sverige.

Här får du chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma framtidens myndighet. Kom och lyssna på hur bland annat Skatteverket, Arbetsmiljöverket, och DIGG arbetar för att bli effektivare. Dessutom kommer forskare och experter och delge sin syn på hur man kan arbeta mer modernt och agilt samt vilka krav som ställs på organisationen och dess medarbetare i framtiden.

Hur styr och leder man en organisation för at uppfylla alla dessa krav? Passa på att boka din plats på årets viktigaste event redan nu där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen och ledande experter.

Varmt välkommen!
Jonas Karström, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

5-6 september 2022

Lokal meddelas senare

Sagt av tidigare deltagare

”Givande och intressant med flera guldkorn som jag tar med mig”

”Bra och informativ med många möjligheter att knyta nya kontakter”

”En inspirerande konferens med en tydlig röd tråd och samtidigt många stimulerande och varierande perspektiv”

”Väl avvägt innehåll, bra inramning och givande”

”Mycket tänkvärt som jag tar med mig”

 Nyheter

Program 2022

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderator Niklas Post, forskare kring styrning och ledning i offentlig verksamhet, öppnar konferensen
09:40 Vilka och varför vissa myndigheter har högre anseende än andra

• Anseendeindex för svenska myndigheter – senaste undersökningen och historisk tillbakablick
• Vilka faktorer driver anseendet mer än andra?
• Myndigheternas arbetsgivarvarumärke – vilka sticker ut positivt respektive negativt?

Johan Orbe, Client Director, Kantar Sifo
10:10Tillitsbaserad styrning och dess konkreta påverkan på verksamhetsplanering och uppföljning

• Vilka krav ställer tillitsbaserad styrning på verksamhetsplanering och uppföljning
• Vanliga hinder för och goda exempel på tillitsstyrning
• Hur kan er myndighet utveckla en mer tillitsbaserad styrning och verksamhetsutveckling

Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning
11:00Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30Möte med medborgare i nya miljöer med ny teknik

• Hur fungerar artificiell intelligens i praktiken – erfarenheter, insikter och lärdomar
• Den digitala medarbetaren Skatti, en smart bottjänst som sätter medborgare i fokus
• Skatteverkets digitaliseringsarbete – att ge bra service i kundens miljö

Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
12:20Lunch
13:20PANELDEBATT

Digitalisering – var står vi idag?


För att leda morgondagens myndigheter ställs högre krav och effektiviseringar behövs. Ett av de viktigaste verktygen är digitalisering som kan påskynda förändringsarbetet och vara en motor i hur morgondagens myndigheter kan ställa om för att möta medarbetare, medborgare och andra intressenters krav.

Göran Sundin, Skatteverket
Fredrik Mannheimer, Handelshögskolan i Stockholm
13:50Arbetsmiljöverkets digitaliseringsresa och digitaliseringsstrategi

• Hur vår verksamhet kan utvecklas och optimeras med hjälp av digitaliseringens möjligheter, för att bidra till att skapa bättre arbetsmiljöer där ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet
• Digitaliseringsstrategin säkerställer att vi både jobbar med att kapa vår ”analoga svans” samtidigt som vi lyfter blicken i mer visionära projekt
• Hur digitalisering av våra föreskrifter ger oss möjlighet att göra stora digitala och synkroniserade kliv inom många olika delar av verksamheten, hela vägen från våra digitala kontaktytor med externa till våra interna processer

Lisa Vallgren, Digitaliseringsansvarig, Arbetsmiljöverke
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10Framtidens arbetsliv – hur kommer det se ut och vilket ledarskap krävs

• Självledarskap – så får ni det att fungera
• Efter pandemin fortsätter många kontorsarbetare att jobba hemifrån – vad innebär det?
• Nya arbetssätt kräver anpassning för medarbetare och chefer
• Vad säger forskare – tips både gällande ledarskap och självledarskap

Nina Bozic, Senior Researcher in Innovation Management and the Future of Work, RISE Research Institutes of Sweden
15:50Digitalisering och arbetslivet – så påverkas människan

• För- och nackdelar av digitalisering på arbetet
• Få med sig alla – myndigheter måste arbeta för att alla ska kunna ta till sig service
• Få med sig användare/personal att använda ny teknik?
• Digitalisering, förändringsbenägenhet och ledarskap – ny teknik ska innebära enkelhet och användbarhet

Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, Luleå tekniska universitet och Vice President, European Network of Living Labs

16:30Moderatorn avslutar den första konferensdagen
09:00Morgonkaffe och nätverkande
09:30Moderator Niklas Post inleder dag 2
09:40Den svåra konsten att styra

Offentliga organisationer är genuint svårstyrbara. Organisationen verksamhet påverkas av en mängd styrsignaler från andra håll än den egna ledningens. Vi talar idag om nätverksstyrning, flernivåstyrning och samverkan. Trots detta styrs offentliga organisationer i hög grad av ett ”stuprörstänkande” där den egna organisationens mål och prestationer sätts i fokus. Ofta är medicinen mer styrning och mer sammanhållna styrkedjor.

• Varför är det så svårt att styra?
• Varför uppkommer styrglapp?
• Hur man skulle kunna tänka om framtidens styrning i offentliga organisationer?

Anders Ivarsson Westerberg, professor, Södertörns Högskola
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00Varför behövs innovations- och coworkinghubbar för offentlig sektor?

• Dagens utmaningar och nya beteenden kräver nya lösningar men hur lyckas vi skapa innovationskraft inom offentlig sektor?
• Att skapa en plats för möten, interaktion och att främja relationer för att bygga broar mellan offentligt anställda
• Den tredje platsens betydelse för att öka kunskap, välbefinnande, innovation och samverkan samt kollektiv intelligens inom den offentliga sektorn

Niklas Huss, innovationsstrateg och projektledare, Samverket
11:40Offentliga inköp – lämplig styrning och organisering

För att ta tillvara möjligheten att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att möta samhällets utmaningar behövs en ändamålsenlig styrning och organisation av den offentliga inköpsverksamheten. Upphandlingsmyndigheten har följt upp och analyserat de upphandlande organisationernas utveckling mot effektmålet.

Talare från Upphandlingsmyndigheten meddelas senare
12:20Lunch
13:20Att bygga framtidens digitala infrastruktur

• Hur ska svensk offentlig förvaltning utveckla gemensamma lösningar
• Att skapa en hållbar, säker och effektiv digital infrastruktur som är enkel och effektiv
• Hur ökad tillgång till data och information mellan myndigheter och offentliga organisationer kan spara tid och resurser
• Hur ny teknik kan skapa bättre offentliga tjänster som är samhällsnyttiga

Viktoria Hagelstedt, leveransledare digital utveckling, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
14:00Utveckling av det hållbara samhället

• Genomgång med exempel på utvecklade och förbättrade processer som ökar NKI och ger en mer effektiv handläggning
• Beskrivning av hur man kan använda och förädla informationen som bland annat kundservice/ medborgarservice samlar in, och hur detta bidrar till ett ökat NKI och effektivitet
• Morot för hur du kan halvera handläggningstiderna och minska kostnaderna

Markus Ek, affärsutvecklingschef och konsult, Agima Management
André Hagberg, konsult, Agima Management
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10Förnya offentlig sektor – igen

• Styrning i praktiken före, under och bortom NPM
• Från organisationseffektivitet till systemeffektivitet
• Om styrning av komplexa verksamheter i framtiden

Lennart Wittberg, Effektiv styrning
16:00Moderatorn avslutar konferensen

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Talare 2022

Johan Orbe
Johan OrbeKantor Sifo
Viktoria Hagelstedt
Viktoria HagelstedtDIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Göran Sundin
Göran SundinSkatteverket
Fredrik Mannheimer
Fredrik MannheimerHandelshögskolan i Stockholm
Nina Bozic
Nina BozicRISE Research Institutes of Sweden
Anna Ståhlbröst
Anna StåhlbröstLuleå tekniska universitet, European Network of Living Labs
Lisa Vallgren
Lisa VallgrenArbetsmiljöverket
Anders Christensson
Anders ChristenssonPwC Sverige
Anders Ivarsson Westerberg
Anders Ivarsson WesterbergSödertörns Högskola
Lennart Wittberg
Lennart WittbergEffektiv styrning
André Hagberg
André HagbergAgima Management
Markus Ek
Markus EkAgima Management

Ladda ner broschyren

Anmälan

Anmälan är öppen! Gå vidare med knappen nedan.

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

TILL ANMÄLAN

PRISER
Boka t.o.m 19/8: 8.290 kr
Boka fr.o.m 20/8: 9.290 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?