Anmälan!
Ladda ner broschyr!

#framtidensmyndighet

ÄR DU EN DEL AV FRAMTIDENS MYNDIGHET?

Viktig uppdatering! Ledning och styrning i framtidens myndighet flyttas fram ett snäpp!

På grund av COVID-19 och rådande restriktioner har konferensen flyttats till 9-10 november 2020.

Vi ser fram emot att välkomna er då istället. Vill du flytta över din bokning till det nya tillfället behöver du inte göra någonting och kan gå på konferensen i september som vanligt. Skulle du vilja boka av det nya datumet kan du göra det fram till 1 månad innan konferensens start utan kostnad.


Allt fler krav och förväntningar ställs på de svenska myndigheterna. Digitalisering och samverkan mellan myndigheter påverkar framtidens myndigheter och regeringen vill också se en transformation till ett mer tillitsbaserad och agilt arbetssätt. Det ställer krav på myndigheter och följaktligen på ledarskapet. Det är också viktigt att komma ihåg att en organisation inte är bättre än sina medarbetare. För att nå framtidens myndighet måste medarbetarperspektivet beaktas med god kultur, värderingar och nöjda medarbetare.

På denna årliga konferens får du chansen att lyssna till hur andra chefer och organisationer arbetar med att utforma morgondagens myndighet. Bland annat kommer Upphandlingsmyndigheten och berättar hur de sedan starten för cirka fyra år arbetat för att uppnå titeln Sveriges modernaste myndighet. Även Polisen, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Trafikverket delger sina erfarenheter. Vi får också lyssna till Lennart Wittberg med 30 års erfarenhet från Skatteverket om hur framtidens myndigheter kommer präglas av digitalisering och medborgarnytta. Dessutom har vi Ekonomistyrningsverket på plats som berättar om ledningssystem inom statlig ekonomisk styrning.

Förutom digitalisering, mätetal och styrmedel som framgångsfaktorer står medborgarnyttan i fokus på konferensen.

Varmt välkommen!

Jonas Karström, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Nyheter

Ledning och styrning i framtidens myndighet

9-10 november 2020

Konferens Spårvagnshallarna,

Sagt av tidigare deltagare

”Givande och intressant med flera guldkorn som jag tar med mig”

”Bra och informativ med många möjligheter att knyta nya kontakter”

”En inspirerande konferens med en tydlig röd tråd och samtidigt många stimulerande och varierande perspektiv”

”Väl avvägt innehåll, bra inramning och givande”

”Mycket tänkvärt som jag tar med mig”

Program 2020

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderator Niklas Post öppnar konferensen
09:10 Vilka och varför vissa myndigheter har högre anseende än andra

• Anseendeindex för svenska myndigheter – senaste undersökningen och historisk tillbakablick
• Vilka faktorer driver anseendet mer än andra?
• Myndigheternas arbetsgivarvarumärke – vilka sticker ut positivt respektive negativt?

Johan Orbe, Client Director, Kantar Sifo
09:40PRAKTIKFALL

Sveriges modernaste myndighet genom fokus på medarbetare och kunder


• Dialog, samverkan och målfokus som framgångsfaktorer
• Ett stort engagemang från medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta
• Med tjänstedesign som motor för utveckling

Åsa Olsson, kommunikationschef, och Filip Brännström, kundchef, Upphandlingsmyndigheten
10:20Förmiddagskaffe och nätverkande
10:50PRAKTIKFALL

Ledningssystem inom statlig ekonomisk styrning


• Leda och sköta verksamheten
• Styrning av och kontroll över verksamheten
• Verksamhetens struktur och procedur samt kultur

Myndigheterna har ett systematiserat arbetssätt för styrning av och kontroll över verksamheten. De ekonomiadministrativa bestämmelserna är utgångspunkten men tillämpningen av dessa följer av verksamheten. Det innebär förutom att bygga struktur och procedur även att forma en kultur. Det kan myndigheterna göra med ett ledningssystem för verksamhetsstyrning.

Tomas Kjerf, utredare, ESV
11:40Att mäta och styra med tillits- och agilit ledarskap – hur, vilka och varför?

• Vilka drivkrafter och värde samt effektivitet
• Vilka mätetal och strategiska val?
• Kommunikation och styrmedel

Andreas Bohlin, verksamhetskonsult, PA Consulting
12:30Lunch med nätverkande
13:30PRAKTIKFALL

Ledarskapets betydelse för utveckling i framtidens myndighetssverige


• Stärk den strategiska ledningen och styrningen – visa på riktning och helhet
• För ut makten – det är medarbetarna som är experter och som ska utveckla verksamheten
• Jobba agilt och lärande – våga misslyckas
• Fokusera mer på kulturen än strukturen

Fredrik Modigh, ekonomidirektör, Polisen
14:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00PRAKTIKFALL

FOI som grogrund för ny- och omtänkande


• Några verkligt stimulerande utmaningar och lovande resultat av arbetet
• Då, nu och sen är samtida!
• Några utgångspunkter, grundantaganden och lärdomar i arbetet med FoI

Pär Karlsson, förändrings- och portföljledare för forskning/ utveckling, Trafikverket
15:50Tillitsbaserad styrning – hur fungerar det i praktiken?

• Ledning och styrning baserad på tillit – hur skiljer sig det från hur vi arbetar idag?
• Vilken påverkan får ett mer tillitsbaserat arbetssätt på vår verksamhetsplanering och uppföljning? Leder det till förenkling eller ökad komplexitet?
• Vilken anpassning av vår styrning behöver vi göra för att skapa de positiva effekter vi önskar av tillit?

Fredrik Mannheimer, programansvarig, Handelshögskolan i Stockholm, SSE Executive Education (tidigare IFL) strategisk styrning
16:40Moderatorn avslutar den första konferensdagen
08:20Morgonkaffe och nätverkande
08:40Moderatorn inleder konferensens andra dag
08:50PRAKTIKFALL

Hur skapar vi ”en smart” offentlig verksamhet?


• Digitaliseringens betydelse för framtidens myndighet
• Kompetens och expertkunskap inom myndigheter
• Morgondagens ledning och styrning med transformationen mot tillit-, agilt- och digitalt arbetssätt
• Samarbete och informationsutbyte inom offentlig sektor

Katarina Von Goës, enhetschef, Arbetsförmedlingen
09:50Digital transformation – ett nödvändigt gott för att klara utmaningarna

Den digitala transformationen innebär verksamhetsutveckling baserad på digital teknologi som dramatiskt kan förbättra/effektivisera en organisations prestationer.

• Nödvändigheten av en digital transformation
• Angreppssätt som leder till framgångsrik transformation
• Exempel på digitala transformationer inom offentlig sektor – som lyckats väl

Markus Ek, affärsutvecklare, Agima Management
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00Effektiv samverkan mellan myndigheter

• Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har skapat en gemensam e-tjänst – verksamt.se – för att förenkla för personer som vill starta företag eller har ett företag
• Tillväxtverkets digitala omställning
• Erfarenheter och lärdomar

Nader Svärd, It-chef, Tillväxtverket
11:50Lunch med nätverkande
12:50Styrning i en ny tid – om förändring, lärdomar och erfarenheter

• Styrning för myndigheter i en framtid som präglas av digitalisering och krav på ökad medborgarnytta
• Strategiskt förändringsarbete i praktiken
• Lärdomar från tidigare kulturförändring inom Skatteverket

Lennart Wittberg, grundare, Cogitem
13:40Samverkan – för identifikation av problem och utformning av lösningar

• Identifiera behoven tillsammans
• Utforma processen tillsammans
• Erfarenheter, exempel och reflektioner från forskningsprojekt

Johan Hansson, seniorkonsult, IPF
14:10PRAKTIKFALL

Styra och samverka för att skapa nytta och värde - så gjorde Hofors!


• Hofors kommuns samverkansprojekt med olika lokala myndighetsaktörer
• Hofors kommun initiering av lokal samverkan för att nå ut till medborgarna – så gick det till
• Samverkan för att undgå stuprör och nå ut till allmänheten

Jonatan Alamo Block, kommunchef, Hofors kommun
14:40Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:10PANELDEBATT

Hur kan, bör och ska kommun och myndighet effektivt samverka?


Paneldeltagare:

Johan Hansson, seniorkonsult, IPF

Jonatan Alamo Block, kommunchef, Hofors kommun

Pernilla Neuman, verksamhetschef IFO, Hofors kommun

Panelen leds av:

Niklas Post
15:40Samordningsmisslyckanden – om vår tids stora ledarutmaningar

• Medborgarperspektivet och policynivåns blinda fläckar
• Institutionaliserade missuppfattningar – lösningar som söker sina problem.
• Värdeskapande system på medborgarnas villkor
• Vad händer när medborgarnas tålamod tar slut?

Mats Tyrstrup, Ph D, Associate Professor, Stockholm School of Economics Leading Healthcare foundation
16:30Moderatorn avslutar konferensen

Talare 2020

Andreas Bohlin
Andreas BohlinVerksamhetskonsult, PA Consulting
Filip Brännström
Filip BrännströmKundchef, Upphandlingsmyndigheten
Fredrik Mannheimer
Fredrik MannheimerProgramansvarig, Handelshögskolan i Stockholm
Fredrik Modigh
Fredrik ModighEkonomidirektör, Polisen
Niklas Post
Niklas PostOperativt ansvarig för Insamlingsstiftelsen för ledning och styrning i offentlig verksamhet, Fidet
Johan Hansson
Johan HanssonSeniorkonsult, IPF
Johan Orbe
Johan OrbeClient Director, Kantar Sifo
Jonatan Alamo Block
Jonatan Alamo BlockKommunchef, Hofors kommun
Katarina Von Goës
Katarina Von GoësEnhetschef, Arbetsförmedlingen
Nader Svärd
Nader SvärdIt-chef, Tillväxtverket
Lennart Wittberg
Lennart WittbergGrundare, Cogitem
Mats Tyrstrup
Mats TyrstrupPh D, Associate Professor, Stockholm School of Economics
Pär Karlsson
Pär KarlssonFörändrings- och portföljledare för forskning/utveckling, Trafikverket
Pernilla Neuman
Pernilla NeumanVerksamhetschef IFO, Hofors kommun
Tomas Kjerf
Tomas KjerfUtredare, Ekonomistyrningsverket (ESV)
Markus Ek
Markus EkAffärsutvecklare, Agima Management
Åsa Olsson
Åsa OlssonKommunikationschef, Upphandlingsmyndigheten

Ladda ner broschyren

Anmälan

Konferensen är fullbokad med fysiska deltagarplatser. Är du intresserad av att delta fysiskt eller digitalt på konferensen? Vänligen gör en intresseanmälan nedan så återkommer vi om det dyker upp en ledig plats.

Pris:
Boka t.o.m 23/10: 7.990 kr
Boka fr.o.m 24/10: 8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tfn: 08-587 662 14
E-post: Magnus.Sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?