september 3, 2018 Webmaster
Pediatrik
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Välkommen till Pediatrik & ungdomar i primärvården!

OBS! Konferensen är tyvärr inställd!

Denna efterfrågade utbildning riktar sig till dig som arbetar i primärvården och möter det sjuka barnet/ ungdomen med en lång rad olika besvär att ta hand om. Konferensen Pediatrik och ungdomar i primärvården kommer att ge dig en utmärkt möjlighet att få en uppdatering av erfarna specialister och kan förvärva dig fördjupade kunskaper kring en rad olika områden. Vi kommer även att fokusera på hur barn/ungdomar bör behandlas och bemötas samt hur oroliga föräldrar kan hanteras.

Under de två dagarna tas olika områden upp som bland annat:

  • Allergi och astma
  • Nedre och övre luftvägsinfektioner
  • Buksmärtor och urinvägsinfektioner
  • Diarréer, kränkningar och kramp
  • Patientkontakt med barn och familj
  • Droger och intoxer
  • Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
  • Diagnostik, handläggning och behandling av yngre patienter i primärvården

Boka din plats till konferensen redan nu!

Utöver all ny kunskap kommer du dessutom att få möjlighet att umgås med kollegor från hela Sverige under två fullmatade konferensdagar.

Varmt välkommen i november!

Jonas Karström
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Pediatrik & ungdomar i primärvården
27 – 28 november 2018
Stockholm, lokal meddelas senare

#pediatrik

Konferens för dig som arbetar som AT-läkare, ST-läkare eller allmänläkare/distriktsläkare i primärvården.

Program

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Allergi och astma i primärvården

• Allergi hos små och stora barn
- Allergiska marschen
- Förebyggande åtgärder

• Små barn med astma
- Hur ska vi utreda och behandla
- Hur ska vi följa upp och när ska vi remittera

• Luftvägsallergi
- Pollenallergi
- Kvalsterallergi

• Astma hos ungdomar
- När ska vi misstänka
- Hur ska vi utreda och behandla

• AIT – Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering
- Subkutan immunterapi (insekt, pollen, pälsdjur, kvalster)
- Sublingual immunterapi (Grazax, Acarizax)
- Vem kan ha nytta av och hur går det till

Hampus Kiotseridis, barnläkare vid Barnläkagruppen Sparta i Lund.

Vi bryter Hampus föreläsning för förmiddagskaffe omkring 10:45
12:30Lunch med nätverkande
13:30Luftvägsinfektioner hos barn - vår vanligaste patientgrupp!

• Övre luftvägsinfektioner
- Med särskilt fokus på halsinfektioner
- En fråga om kvantitet eller kvalitet?
- Behandling – spelar det någon roll?
- Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling

• Nedre luftvägsinfektioner
- Att kunna skilja agnarna från vetet
- Hur jag gör en bra bedömning med begränsade medel
- Antibiotika – på gott och ont (eller konsten att glädja alla från STRAMA till patient)

Mattias Eknefelt, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Landskrona och Barnläkargruppen Sparta i Lund.

Vi bryter Mattias Eknefelts föreläsning för eftermiddagskaffe omkring 15:00
17:00Avslutning första dagen
08:30Morgonkaffe
09:00Akuta tillstånd hos barn och ungdomar på vårdcentralen

Dagen varvas med föreläsning, diskussion, grupparbeten och praktiska inslag. Fokus ligger på:

• Det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen?
- Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten?
- Vad händer med barnet på akutmottagningen?
- Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?
- Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till barnläkarmottagningen?

• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
- Hur vi vi att ett barn har ont i magen?
- Magsjuka och dehydrering
- Anamnes vid buksmärtor
- Status vid buksmärtor
- Vad göra på VC?
- Diagnos av urinvägsinfektion
- Blåspunktion
- Urinvägsinfektion hos äldre barn och tonåringar

• Kräkningar och/eller diarréer– vad beror det på?
- Vätskebehandling
- Rehydrering
- Magsjuka
- Provtagning
- Hyperton dehydrering
- Blod i avföring

• Failure to thrive
- Spädbarns viktutveckling
- Orsaker till låg vikt
- FTT – en ”varningsklocka”
- När ta ett urinprov
- Status och ta anamnes

• Barn och drogpåverkan
- Riskpatienter
- Olyckfall - självskadebeteende - missbruk
- Mindre barn –”nyfikenhetsintoxer
- Viktig uppgift för VC och BVC är att förebygga
- Olika symptomer vid intoxer
- När misstänka intox?
- Vad göra omedelbart

• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
- ABC
- Vilka läkemedel?
- Feberkramper
- Utredning

• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
- Vilka är symtomen
- En akut sjukdom
- Blodsocker och/eller urinsocker
- Vilken information från VC?
- Vad görs på akuten?
- Uppföljning

• Utredning av feber
- Anamnes
- Provtagniong på VC
- När till akuten
- När är det inte infektion
- Spädbarn och feber

• AHLR på barn
- När larma & lugna
- Snabb bedömning – symtom
- Puls – blodtryck
- Hjärtstopp hos barn – skillnad mot vuxna
- Akuta läkemedel

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
- Bedömning av effekt av andningen
- Vad göra omedlbart
- Vad kan göras på VC?
- Behandling av obstruktivitet
- Behandlig av krupp och pneumoni

Ulrika Bäckman, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Vi bryter Ulrika Bäckmans föreläsning för lunch klockan 12:00 och för- & eftermiddagskaffe omkring 10:30 & 14:30
16:00Dagen avslutas

Talare

Hampus Kiotseridis
Barnläkagruppen Sparta i Lund Läs mer

Mattias Eknefelt
Barnläkagruppen Sparta i Lund Läs mer

Ulrika Bäckman
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan ej möjlig, konferensen är inställd

Priser:

Boka t.o.m 8/10: 7 190 kr
Boka t.o.m 16/11: 7 990 kr
Boka fr.o.m 17/11: 8 790 kr

Du kan också anmäla dig här:

E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal

Kontakta oss

Jonas Karström
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Roland Behrendt
Sales manager
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?