Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 05/27/2020 08:30 05/28/2020 17:00 Europe/Stockholm Registratorsdagarna 2019 Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Förädla din viktiga roll som registrator i organisationen

OBS! Konferensen är tyvärr inställd men återkommer 2021!


Registratoryrket är i stor förändring med bland annat ett mer digitalt samhälle. Som registrator har du stort ansvar och här får du under två dagar möjlighet att ta till dig ny och viktig kunskap.

Under konferensen kommer flera praktikfall från Skatteverket, Svenska kyrkan, Region Uppsala, Syvab, Svenska kraftnät och Sahlgrenska Universitetssjukhuset att ta upp hur rollen och yrket har och kommer att förändras. Här berättar ett antal organisationer hur de arbetat med bland annat resan mot digitala diarieakter, nyttan av att samarbeta, utlämnande av allmänna handlingar, att gå från analogt till digital, och att införa ny klasssifieringsstruktur och dokumenthanteringsplan.

Dessutom kommer ledande experter inom området som Caspar Almalander från SKR (tidigare SKL) och berättar om hur registratoryrket påverkas av digitaliseringen och Roger Fagerud från myndigheten DIGG om utmaningar och möjligheter med elektroniska underskrifter. Dessutom kommer Monika Wendleby att ge dig verktyg för att hantera GDPR i registratorrollen. Den första konferensdagen avslutas med att Anders Houltz från Centrum för näringslivhistoria ger en bakgrund till hur arkiv och registrering blivit en paradgren i Sverige.

Så passa på att anmäl dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats och få chansen att träffa samt nätverka med kollegor ifrån hela Sverige som har registratorrollen gemensamt.

Varmt välkommen till två intensiva och inspirerande konferensdagar!

Jonas Karström
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Registratorsdagarna

3-4 november 2020

Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm

#REGISTRATOR

Lyssna till högaktuella praktikfall från

• Skatteverket
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Svenska kyrkan
• Region Uppsala
• Syvab
• Svenska kraftnät

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensen
09:10 PRAKTIKFALL

Registratur i omställning – från osynlig funktion till ett kunskapsnav


• Registraturens väg från osynlig och tagen för given till en funktion som tar ledning och plats
• Att rensa bland uppgifterna och lägga ansvaret där det hör hemma
• Plats i organisationen – formell och informell
• Vår förändringsstrategi – synlighet, riktade målgruppsutbildningar, tillgänglighet och samarbeten
• Att damma av registraturens gamla inkörda spår och förändrar en föråldrad syn på registraturens funktion

Agata Lundberg, teamledande registrator, Svenska kraftnäts juridiska enhet. Agata har tidigare arbetat som registrator på juridiska avdelningen, stadsledningskontoret i Stockholms stad och som huvudregistrator på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun.
10:00 PRAKTIKFALL

Förändringens narrativ – en berättelse om att effektivisera Svenska kyrkans informationshantering


• Arbetet på Svenska kyrkans arkivfunktion och om att samordna huvudregistratorernas arbete
• Nyttan av att synliggöra och berätta om arbetssätt för att finna nya vägar framåt
• Nyttan av att samarbeta för att hitta målet

Harald Löfgren, gruppledare arkivfunktionen, Svenska kyrkan
10:50 Förmiddagskaffe
11:20 PRAKTIKFALL

Utlämnande av allmänna handlingar och hantering


• Tredjepartslogistik och hantera alla ärenden
• Registrera och hantera ärendehantering – sekretess m.m.
• Erfarenheter och hur rutiner och processer ändrats

Jennie Larsson, huvudregistrator, Region Uppsala
12:00 Lunch
13:00 PRAKTIKFALL

En förändringsresa – att gå från analogt till digitalt


• Hur vi gick från allmänna arkivschemat till processbaserad ordning
• Hur vi styrde upp bolagets styrande arkivhandlingar och hur vi applicerade dem till vårt digitala system
• Vilka konsekvenser får det att lämna papper och föra över handlingar digitalt
• Vikten att få med sig medarbetare och ledning
• Lärdomar – vad skulle vi göra annorlunda? Vad hade vi förutspått och vad gick bra samt vilka problem uppstod

Marianne Forsell, kommunikationsansvarig, Syvab
14:00 Hur kan vi använda elektroniska underskrifter – utmaningar och möjligheter

• När är det tillåtet att använda elektronisk underskrift?
• Hur avgör man om det går att lita på en e-underskrift eller inte?
• Hur bevarar man en e-underskrift?
• Hur hanterar man e-underskrifter om man inte diarieför och arkiverar handlingar elektroniskt?
• Är det ok att låta personalen underteckna handlingar med sitt privata BankID?
• Skillnader mellan olika typer av signeringslösningar?

Roger Fagerud, Strateg inom Digital identitet, myndigheten för digital förvaltning - DIGG
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 Registratorrollen professionaliseras – erfarenheter från framtagandet av ny utbildning

• Kompetensbehovet runt yrkesrollen
• Arbetslivet bidrar till en levande utbildning
• Kompetensutveckling nu och i framtiden
• Statistik och prognoser – nationellt och regionalt
• Yrkeshögskolan och ansökningsförfarandet

Lena Kvist, verksregistrator, Naturvårdsverket

Petja Svensson, utbildningsledare och utredare, Yrkeshögskolan Xcenter
16:10 Från nu till framtiden – registratoryrket i ett digitalt samhälle

• Registratorens viktiga och komplexa roll mot verksamheten och medborgarna
• Digital informationshantering – vad du ska tänka på
• Inskanning och gallring av pappershandlingar – viktiga tips
• Utlämning av allmänna handlingar – öppenhet och transparens i förhållande till sekretess och GDPR
• Digitala handlingar och digitala underskrifter – äkthet och autenticitet
• Samverkan – värdet av ett registratornätverk

Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg, SKR – Avdelning för digitalisering
17:10 Den första konferensdagen avslutas och därefter nätverksmingel
08:50 Morgonkaffe
09:20 PRAKTIKFALL

Verksamhetsutveckling med diarieföring på Skatteverket


• Skatteverkets resa mot digitala diarieakter
• En gemensam diarietjänst för alla verksamhetssystem
• Nya roller, nytt ansvar, gamla utmaningar
• Integration som nyckeln till framgång

Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare/projektledare, Skatteverket Dokumentstyrningssektionen
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Arkiv och registrering – en svensk paradgren genom historien

• Hur blev Sverige bäst i världen på arkiv och registrering?
• Arkiven – samhällets ankarfäste i historien
• Arkivarier och registratorer i det digitala arkivlandskapet
• Registrering som strategisk resurs – då, nu och i framtiden

Anders Houltz, forskningschef, Centrum för näringslivhistoria
11:30 Lunch
12:30 PANELDISKUSSION

Hur påverkar digitaliseringen registratorsrollen?


Moderator:

Alexandra Meija,

Paneldeltagare:

Roger Fagerud, DIGG

Maria Schlyter, arkiv & registratur, Arkivit

Lisa Kringsberg, enhetschef, Överförmyndarförvaltningen, Stockholms stad
13:00 PRAKTIKFALL

Ny klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan i Västra Götalandsregionen


• Klassificeringsstruktur – hur vi gjorde och vad gör vi nu?
• Dokumenthanteringsplan – hur vi arbetade med denna. Fortsättningen…
• Diariet och informationshantering utifrån klassificeringsstrukturen

Martin Dahlgren, huvudregistrator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tone Sommervold, arkivarie, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 GDPR för registratorer – förstå och tillämpa i praktiken

• Vad omfattas av begrepp som personuppgifter och behandling i registratorns arbete?
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling
• Vad gäller för känsliga personuppgifter? Personuppgifter om lagöverträdelser? Personnummer?
• Särskilt om GDPR i förhållande till offentlighetsprincipen
• Sanktioner och hantering av personuppgiftsincidenter

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon är författare till böckerna ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken och “GDPR Dataskyddsförordningen: För dataskyddsombud och andra ansvariga”. Hon har där i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar. Hon har också arbetat på både stora och små statliga myndigheter och varit sekreterare i en statlig utredning som bland annat tog fram en registerlag.
16:00 Konferensen sammanfattas och avslutas

Talare

Agata Lundberg
Svenska kraftnät

Anders Houltz
Centrum för näringslivhistoria

Caspar Almalander
SKR

Daniel Höffker
Skatteverket

Harald Löfgren
Svenska kyrkan

Jennie Larsson
Region Uppsala

Lena Kvist
Naturvårdsverket

Marianne Forsell
Syvab

Martin Dahlgren
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Monika Wendleby

Petja Svensson
Yrkeshögskolan Xcenter

Roger Fagerud
DIGG

Tone Sommervold
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Sales Manager
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.Behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Konferensen är tyvärr inställd men återkommer 2021!

Priser:
Boka t.o.m 1/9: 6.990 kr
Boka t.o.m 23/10: 7.990 kr
Boka fr.o.m 24/10: 8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Jonas Karström
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Sponsring- och utställning Roland Behrendt
Tel: 08-587 662 77
Email: roland.behrendt@insightevents.se

Deltagarplats Magnus Sjölander
Tel: 08-587 662 14
Email: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?