september 19, 2022 Webmaster

Vikten av samverkan och integration i utbildning och sysselsättning. Insatser för framtida arbetsliv!

Hur skapar vi långsiktig kompetensförsörjning med en positiv brygga mellan skolansvärld och näringslivet?  Kvalitet och relevans i skolan där eleverna rustas väl för jobb och/eller studier oavsett ifall vi pratar om grundskolan, gymnasiet eller vuxenstudier. Övergången från utbildning till arbete är en nyckelfaktor för att lyckas skapa framtidens samhälle med en bättre integration och klimatomställning. Hur kan vi till exempel utveckla den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Sverige bättre så den kan anpassas efter de behov som finns på arbetsmarknaden? Men för att långsiktigt lyckas lösa den stora kompetensbristen behöver vi också bygga starka individer och lyfta fram förebilder för att stimulera och motivera elever i studier och till framtida yrke. Här kan också föreningslivet vara en brygga till inkludering i samhället och arbetslivet genom att jobba med mjuka värden och ifrågasätta normer och förväntningar som skapar en mer inkluderande och trygg miljö.

Under två dagar kommer vi lyfta fram dessa frågor utifrån senaste forskningen men också genom ett flertal praktiska exempel på hur vi gemensamt kan bygga positiva broar mellan skola, arbetsliv och integration för att klara av framtidens omställning som också kommer kräva mer fortbildning under hela yrkeslivet.

Två dagar av kunskap, nätverk och inspiration där du bland annat kommer få lyssna till:

 • Elof Hansjons, Särskild utredare och kommunalråd, Södertälje kommun
 • Johan Olsson, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
 • Mikaela Zelmerlööw, Undervisningsråd, Enheten för Skola och Arbetsliv, Skolverket
 • Alexandru Panican, Docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Malin Crona, Projektansvarig, Ukrainian Professional Support Centre, Beredskapslyftet
 • Marlene Klit Welin, SYV-strateg, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
 • Emma Landgren, Affärs-och processutvecklare, Näringsliv & Destinationsutveckling, Helsingborgs stad
 • Max Bergander, Värdegrundsansvarig, AIK Fotboll

Boka din plats på årets viktigaste konferens redan idag där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter. Varmt välkommen i december!

Med vänliga hälsningar

Stefan Broman
Senior Projektledare
Centrum för kunskapsutveckling

Bullets:

 • Skola och näringsliv i samverkan – hur underlättar vi övergången från utbildning till jobb?
 • Kompetensförsörjning – Hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) effektivare kan möta dagens behov?
 • Vikten av förebilder för att stimulera och motivera elever i studier och till framtida yrke.
 • Övergången från skola till arbetsliv – mer av samma misslyckande?
 • Vilka hinder är svårast att övervinna för att skapa snabbare vägar till sysselsättning?
 • Att bygga för framgång – föreningslivet en brygga till inkludering i samhället

Lokal meddelas närmre konferensen

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorn inleder och hälsar välkommen till konferensen
09:40Kompetensförsörjning – Hur yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) effektivare kan möta dagens behov?

Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration.

• Regeringen tillsatte utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna sommaren 2022 – vad är aktuell status i utredningsarbetet?
• Vilka är de viktigaste frågorna som har kommit upp under det inledande arbetet?
• Vad är nästa steg i utredningsarbetet?

Elof Hansjons, särskild utredare och kommunalråd, Södertälje kommun
10:30Skola och näringsliv i samverkan - hur underlättar vi övergången från utbildning till jobb?

• Skapa förutsättningar för att två världar ska mötas och att kompetens matchas utifrån behovet på arbetsmarknaden
• Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux)
• Utbildningssystem med kvalitet, relevans och attraktionskraft även för yrkesprogram
• Mer fortbildning under yrkeslivet en förutsättning för att kunna klara klimatomställningen

Johan Olsson, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
11:20Förmiddagskaffe och nätverkande
11:50Vägledning i spänningsfältet mellan arbetslivets behov och individens intressen

• Hur kan vi balansera vägledningen både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och ett bildningsperspektiv?
• Vikten av att rusta människor som står väl rustade för ett föränderligt arbets- och samhällsliv.
• Vad gör Skolverket för att stärka vägledningsfrågorna? – utmaningar och goda erfarenheter.

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd, Enheten för Skola och Arbetsliv, Skolverket
12:40Lunch och nätverkande
14:00Övergången från skola till arbetsliv – mer av samma misslyckande?

• Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet sedan 1990-talet, oftast högst bland de nordiska länderna och dras med matchningsproblematik (gott om jobb samtidigt över 100 000 arbetslösa ungdomar)
• Kommuner (genom kommunal aktivering) och Arbetsförmedlingen försöker åtgärda detta utan att lyckas
• Utbildningssystemet har ändrats flera gånger för att förbättra övergången skola-arbetsliv dock med utebliven framgång, sedan senaste stora gymnasiereformen (Gy 11) har det blivit sämre
• Samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivets representanter (framförallt näringslivet) har blivit bättre + massor med goda exempel och genomtänkta initiativ som dock inte har lyckats ändra problembilden på riksnivå
• Varför denna negativa utveckling? Presentationen kommer att ge svar på denna fråga samt föreslå ändringar.

Alexandru Panican, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Motverkar bostadsblandning segregation?

• Idén om bostadsblandning som verktyg mot segregation
• Segregation; mätproblem och möjliga lösningar
• Vad säger forskningen om bostadsblandning som verktyg mot segregation?
• Betydelsen för segregation av konnektivitet och urban form

Jan Amcoff, Universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
16:30Första konferensdagen avslutas.
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00Moderatorn inleder andra dagen
09:10Snabbvägar till jobb – vad kan vi lära från Ukraina projektet?

• Vad är bakgrunden till Ukraina projektet och vilka aktörer är involverade?
• Erfarenheter och lärdomar från projektets första månader sedan uppstarten i april
• Hur många har hittills kommit ut i yrkeslivet på den svenska marknaden?
• Vad kan vi lära av detta och hur tar vi nu nästa steg att gå från säsongsrelaterade jobb till mer långsiktiga?
• Vilka hinder har varit svårast att övervinna för att skapa snabbare vägar till sysselsättning?

Malin Crona, Projektansvarig, Ukrainian Professional Support Centre, Beredskapslyftet!
10:00Hitta arbetssätt tillsammans med näringslivet -vår resa från att vilja till att börja testa!

• Bakgrund och vikten av att jobba tillsammans med kompetensförsörjning
• Våga vara modig och få mandat att testa!
• Vikten av att ha en nära dialog från början med näringslivet
• Exempel på hur man kan arbeta tillsammans utifrån olika utbildningsnivåer
• Utmaningar och arbetet framåt – vad har fungerat och vad kan vi lära av våra misstag?

Marlene Klit Welin, SYV-strateg, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
Emma Frank Landgren, affärs och processutvecklare, Näringsliv & Destinationsutveckling, Helsingborgs stad
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20Vikten av förebilder för att stimulera och motivera elever i studier och till framtida yrke

Barn och ungdomar behöver inspireras och deras intresse för olika skolämnen behöver stimuleras på olika sätt för att de ska bli motiverade i skolan och för framtida studier och yrkesval. I det sammanhanget spelar olika förebilder i livet en stor roll – och bland dessa kan personer från olika yrken och olika bakgrund ha en stor roll som förebilder, eller ”influencers” som de så ofta kallas idag. Lasse kommer under sin presentation prata om;

• Vikten av förebilder för barn och ungdomar
• Webbplatsen Förebild.org, som de tagit fram

Lasse Alfredsson, Univ. lektor, Institutionen för Systemteknik, Ordförande, NSS, TekFak, Linköpings universitet
12:10Lunch och nätverkande
13:30PANELDISKUSSION

Samverkan och integration i utbildning och sysselsättning. Insatser för framtida arbetsliv!


Representanter från Sveriges olika ungdomspartier diskuterar hur vi kan ta oss ur den kollektiva ångesten som finns just nu att få folk att utbilda sig till de yrken där det finns ett stort behov av arbetskraft. Hur når vi dit och vilka problem finns på vägen?

• Hur rustar vi elever med tillräckliga språkkunskaper, ord, begrepp och yrkesspråk?
• Hur arbetar vi med värdegrundsfrågor som skapar starka individer för ett långsiktigt yrkesliv?
• Hur skapas vi förutsättningar för eleven att klara av efterföljande yrkesutbildning eller högre studier med goda resultat?
• Går det att skräddarsy utbildning efter individens kompetens och erfarenhet för att underlätta integration till yrkeslivet?

Réka Tolnai, Förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund
14:10Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40Integration på svensk arbetsmarknad – ett internationellt perspektiv
15:20Att bygga för framgång - föreningslivet en brygga till inkludering i samhället

Att bygga för framgång handlar om hur vi genom att jobba med mjuka värden och ifrågasätta normer och förväntningar skapar en mer inkluderande och trygg miljö. En miljö där människor känner sig respekterade för den de är, en miljö där vi mår bra och skapar förutsättningar för att lyckas. Oavsett vad det är vi vill lyckas med.

• Varför genomför AIK Fotboll fler aktiviteter med samhällsnytta som huvudsyfte?
• Hur idrott påverkar samhället i en positiv riktning och bygger broar mellan skola och sysselsättning?
• Vikten av att skapa trygga individer utan machokultur och andra skadliga strukturer som bromsar deras utveckling?

Max Bergander, Värdegrundsansvarig, AIK
16:00Moderatorn avslutar konferensen

Talare

Alexandru Panican
Docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet 

Elof Hansjons
Särskild utredare och kommunalråd, Södertälje kommun 

Emma Frank Landgren
Affärs- och processutvecklare, Näringsliv & Destinationsutveckling, Helsingborgs stad

Jan Amcoff
Universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet 

Johan Olsson
Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv 

Lasse Alfredsson
Univ. lektor, Institutionen för Systemteknik, Ordförande, NSS, TekFak, Linköpings universitet 

Malin Crona
Projektansvarig, Ukrainian Professional Support Centre, Beredskapslyftet! 

Marlene Klit Welin
SYV-strateg, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad 

Max Bergander
Värdegrundsansvarig, AIK 

Mikaela Zelmerlööw
Undervisningsråd, Enheten för Skola och Arbetsliv, Skolverket

Réka Tolnai
Förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Prislista

Boka t.o.m 28/10

Boka t.o.m 21/11

Boka fr.o.m 22/11

Konferens7.490 kr7.990 kr8.490 kr

Kontakta oss

Stefan Broman
Projektledare
Tfn: +46 (0)8 587 662 23
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?