När du anmäler dig till ett av våra event så måste du godkänna anmälningsvillkoren nedanför:

Avbokningsregler för konferenser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare.

Deltagare som har anmält sig till en gratis middag och uteblir debiteras 500:- om ej avbokning sker senast en vecka före konferensdagen.

Avbokningsregler för kurser
Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast en månad före kursdatum. Sker avbokning under sista månaden innan kursdatum debiteras 100% av kursavgiften. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Betalningsvillkor:
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferens/kurs-tillfället.

Alla priser är exklusive moms.

Faktura
En faktura skickas med post inom två veckor efter att vi fått in din anmälan.

Konferensens dokumentation
Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. Det för med sig att vi numera tillhandahåller dokumentationen på våra konferenser elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen.

Du kan även köpa dokumentation efter att arrangemanget gått av stapeln. Gå vidare till sidan för dokumentationsförsäljning.

Fotografering
Vi tar fotografier på våra konferenser och kurser. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta: info@cku.se