10 oktober, 2023 Webmaster

Medarbetarengagemang och flexibelt arbetssätt höjer kundnöjdheten

Hur skapar man bättre förutsättningar för att nå en engagerad organisation? Victoria Frelin arbetar som gruppchef, Kundkontakter på Collectum och är aktuell som en av talarna på Framtidens kundservice & Contact Center. På konferensen i Stockholm den 14-15 november kommer hon att prata om hur nöjda medarbetare höjer effektiviteten samt hur hybridarbete och ett flexibelt arbetssätt skapar en mer dynamisk organisation. Vi sköt iväg några frågor till Victoria som bla förklarar vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med medarbetarengagemang och medarbetarskap.

Vad kommer du att prata om på Framtidens kundservice & Contact Center 2023?

Jag kommer att prata om den organisationsförändring vi gjorde på Collectum och hur den ledde till nöjdare kunder och nöjdare medarbetare, trots att vi minskade vår bemanning.

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med medarbetarengagemang och medarbetarskap?

Jag tror att det är oerhört viktigt att man låter medarbetarna vara med och bestämma hur de vill arbeta, det är oftast de som vet vad som blir bäst.  

Vilken är er inställning till hybridarbete och ett flexibelt arbetssätt?

På Collectums kontor på Södermalm vill vi att man spenderar minst 50% av sin arbetstid, resten är du fri att spendera i stort var du vill, så länge du har goda förutsättningar att genomföra dina arbetsuppgifter. Det tror vi skapar förutsättningar för god balans mellan arbete och privatliv.

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Jag hoppas att det jag berättar kan bli till inspiration för någon att förändra något inom sin organisation.