Socialt ansvarstagande

Corporate Social Responsibility

Det är viktigt för vår personal och våra kunder att vi alltid agerar med integritet och är medvetna om hur vi kan göra en positiv skillnad för miljön och de samhällen där vi arbetar.

För Insight Events Sweden handlar Corporate Social Responsibility om att ta ansvar och att ta en aktiv roll kring miljön och vårt samhälle.

CSR är en möjlighet för oss att utvärdera hur vi arbetar idag, utveckla nya idéer och hitta lösningar kring vad vi kan påverka inom vår verksamhet för att världen ska kunna vara bra även för framtida generationer. CSR för oss handlar om att vara rädda om de resurser som finns, vår miljö och samtidigt ta möjligheten att engagera oss i vårt samhälle.

Ett personligt engagemang skapar välmående och vi jobbar i dagläget kring att få hela personalen engagerad i volontärarbete under året samt att ta med sig tankar hem kring miljö och hållbarhet.

Miljöarbete

  • Vår personal källsorterar på kontoret.
  • Insight Events arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och ta vårt ansvar i kampen mot bland annat koldioxidutsläpp. Därför använder vi oss i största möjliga mån av kommunala färdmedel och tåg när vi arrangerar resor för både våra talare och personal. Vi hoppas att du som deltagare också gör det.
  • Vår personal uppmuntras att tänka miljömedvetet genom att stänga av datorer, skärm och lampor, åka kollektivt eller cykla & gå, ej skriva ut dokument i onödan.
  • Vi har en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Insight Events arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och ta vårt CSR ansvar. Då de flesta av våra deltagare föredrar att få dokumentationen från våra utbildningar elektroniskt har vi valt att i de flesta fall inte tillhandahålla tryckt documentation.
  • Vi försöker undvika att trycka upp dokumentationer till våra kurser och konferenser och använder istället elektronisk dokumentation