PARTNERS

ADVISENSE

FCG och Transcendent Group har tillsammans bildat Advisense, ett marknadsledande expertföretag i Europa inom governance, risk och compliance med rådgivning och techlösningar i framkant. Sedan 2008 har vi kombinerat expertis inom regelverk, säkerhet, teknologi och riskhantering för att stötta våra kunder med ledande insikter och praktisk erfarenhet.

SPRINGFLOD

Springflod är en konsultbyrå inom cybersäkerhet med fokus på bank och finans.
Företaget arbetar med rådgivning inom cybersäkerhet rörande bland annat compliance och operativ riskkontroll, säker mjukvaruutveckling enligt DevOps samt dataskyddsfrågor. De är sedan 2013 baserade i Stockholm.