Dokumentation

Du har alltid möjlighet att köpa dokumentation från våra konferenser och kurser om du inte har möjlighet att närvara. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta del av viktig information.

Dokumentationen tjänar som sammanfattning av kursledarens framförande och i vissa fall även som checklistor och fördjupningsläsning efter kursen.

Har du anmält dig till en konferens eller kurs får du dokumentationen på köpet och kan då ladda ner dokumentationen på vår webbplats. Har du tappat bort länken till dokumentationsnedladdningen så kan du kontakta oss på info@insightevents.se.

Fyll i formuläret nedanför om du är intresserad av att köpa dokumentation från något av våra event. Vi kommer då att återkomma till dig med pris och hur dokumentationen levereras.