valkommen

Framtidens vägval och visioner för offentlig ekonomi - en välfärd satt under press!

Akademikerförbundet SSR:s konferens Ekonomidagarna i Örebro har sedan 1991 varit en självklar mötesplats för ekonomichefer, ekonomer, controllers, omvärldsanalytiker och andra experter. Under två dagar samlas det offentliga Sverige i Örebro för att diskutera en mängd frågeställningar ur olika perspektiv. Det bjuds på såväl makroekonomiska strömningar och flera högaktuella nedslag av mer detaljerad karaktär i de olika parallella spåren. Du kommer få mycket kunskap och energi där nätverkande och social samvaro också är en viktig del. Konferensen är helt enkelt ett smörgåsbord där du som deltagare får möjligheten att välja dina favoriter bland flera – det finns något för alla! Tillsammans skapar vi en av Sveriges viktigaste mötesplatser för offentlig sektor under två mycket inspirerande dagar i Örebro

Statens finanser är starka men tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält de kommande åren. Trycket på den offentliga sektorn är mycket stort och sysselsättningen behöver en lyckad integration av nya invånare, samt ett utökat och förlängt arbetsliv. Ökade demografiska utmaningar och krav inom vård, skola och omsorg samt stora investeringsbehov gör att regioner och kommuner står inför stora finansiella beslut.  Samtidigt står den offentliga sektorn också inför en stor utmaning att klara framtidens bemanning och kompetensförsörjning. Kommuner och regioner ska leverera en god välfärd med knappa resurser. Vilka är lösningarna för att hantera dessa utmaningar är något som vi kommer att diskutera under höstens aktuella mötesplats för alla inom offentlig ekonomi.

Varmt välkommen till Ekonomidagarna i Örebro 2019!

Under två dagar får du ta del av ett fullspäckat program med bland annat:

  • Annika Wallenskog, Chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
  • Andreas Wallström, prognoschef och biträdande chef för makroanalys, Swedbank
  • Håkan Regnér, Docent i nationalekonomi, Sacos samhällspolitiska avdelning
  • Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun
  • Fredrik Pahlberg, kommunchef, Nordanstig
  • Lasse Einarsson, revisionsledare, Riksrevisionen

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom offentlig ekonomi där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i oktober!

partners

ARRANGÖR

ORGANISATÖR

SAMARBETSPARTNER

MEDIAPARTNERS

nyheter
utstallningsponsorskap

Utställning/sponsorskap

Är du intresserad av att medverka som sponsor eller utställare på Ekonomidagarna?

Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Tillsammans hittar vi ett marknadsföringspaket som passar er verksamhet. Kontakta oss:

Roland Behrendt

Sales Manager
Direct line: +46 (0)8 58766277
Email: roland.behrendt@insightevents.se

utstallningsponsorskap-two

Partners 2019


Adra hjälper ekonomiavdelningar över hela Sverige att öka effektiviteten i bokslutsprocessen. Vad är viktigt för dig? Vilka kvaliteter vill du att den leverantör som ska hjälpa dig effektivisera bokslutsprocessen skall ha? Säkerhet? Innovation? Lång erfarenhet? Hög kompetens? På Adra är vi stolta över vår förmåga att uppfylla dessa behov bättre än någon annan på marknaden. Vi levererar innovativ teknologi och tjänster i världsklass – från bokföring till revision. Varje lösning som vi utvecklar erbjuder din organisation ökad effektivitet, synlighet och kontroll för att minimera resurser, kostnader och risker genom hela bokslutsprocessen.

Utställare 2019


Unit4 är en ledande leverantör av mjukvara för finansiell förvaltning och verksamhetsstyrning sedan tidiga 1980-talet. Idag bygger vi ett av världens smartaste affärssystem. På Unit4 utvecklar vi teknik som ser både till människan och till verksamhetens bästa. Vår ambition är att hjälpa tjänsteorienterade organisationer att bli mer effektiva och produktiva genom att frigöra tid för deras medarbetare att arbeta med mer meningsfulla uppgifter. Merparten av våra kunder finns bland professionella tjänsteföretag och inom offentlig sektor, fastighetsbranschen och byggindustrin, utbildningsväsendet och ideell sektor.


Det ergonomiska skrivbordet, DynaDesk, är framtaget för att skapa en dynamisk arbetsplats utan arbetsrelaterade smärtor. DynaDesk förebygger värk i nacke, skuldror, axlar och armar. Det unika är att en del av bordsskivan hela tiden rör sig, långsamt och mjukt, vilket gör att musklerna får en kontinuerlig rörelse med ökad blodcirkulation. Resultatet, du slipper stelhet/värk och blir mer avslappnad. Du kommer öka ditt välbefinnande och får lättare att fokusera.


Mer info inom kort!


CGI erbjuder det moderna och heltäckande finansiella sytemet TWIN360. TWIN360 hanterar ett brett spektra av finansiella instrument och även kredit-, likviditets- valuta-, ränte- och kursrisker. Systemet ger samtidigt ökad säkerhet, spårbarhet och kvalitet i registrering och bokföring, inte bara internt utan även i kommunikationen med dotterföretag och externa parter. Det ger stöd åt och länkar samman front office, middle office och back office med huvudboken.
TWIN360 kan användas för handel med räntebärande instrument, valutarelaterade instrument, råvarurelaterade instrument och aktier.

program

PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2019

Vi kan stolt presentera 2019 års program!

talare

TALARE 2019

Vi presenterar stolt talarlistan för 2019 års Ekonomidagar!

andersw

Andreas Wallström
Prognoschef och bitr. chef för makroanalys
Swedbank

hakanr

Håkan Regnér
Docent i nationalekonomi
Sacos samhällspolitiska avdelning

Annika Wallenskog
Chefsekonom
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

lassee

Lasse Einarsson
Revisionsledare
Riksrevisionen

anmalan

ANMÄLAN

Anmälan för 2019 är öppen!

Gå vidare med knappen nedan.

OBS! Middagen är nu fullbokad.

Pris:

Medlem i Akademikerförbundet SSR: 5.490 kr
Icke medlem: 6.990 kr

kontakt

KONTAKT

Insight Events Sweden
Organisatör
+46 (0)8 587 662 00
info@insightevents.se

Stefan Broman
Project manager
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställing/sponsorskap
+46 (0)8 58766277
roland.behrendt@insightevents.se