EKONOMIDAGRNA

KONFERENS | ÖREBRO

Nutidens och framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och regioner – i pandemins kölvatten!

Viktig uppdatering!

På grund av rådande pandemiläge och restriktioner tvingas vi tyvärr skjuta ekonomidagarna 2021 på framtiden. Ett nytt datum för konferensen publiceras snart!

Till dess ser vi fram emot bättre tider rörande policies, smittspridning och fortsatt goda vaccinationsprogram. Och mest av allt ser vi fram emot att bjuda in dig igen när vi har ett nytt datum!

Vid frågor och funderingar allmänt om nytt datum och praktiskt kring deltagande, kontakta info@insightevents.se

Vi önskar er en god och frisk höst!

Vänliga hälsningar, Insight Events Sweden


Vår gemensamt finansierade välfärd är viktigare än någonsin tidigare. Runt om i landet arbetar välfärdens ekonomer i olika sektorer inom den offentliga ekonomin. Under det senaste året har vi gått igenom en pandemi som är långt från över. Något som har påverkat oss alla på olika sätt och vi kan fortfarande bara spekulera i vilka effekterna på lång sikt blir för samhället och den offentliga ekonomin.

Under research inför Ekonomidagarna har vi pratat mer er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta hur krisen inneburit förändringar, i strukturen, rollen, verksamheten. Samtidigt som pandemin pågår vet vi att ni är många som ställer om och digitaliserar verksamheten. Detta på ett sätt som var otänkbart bara för ett år sedan med distansarbete och införande av nya tekniska lösningar. Gamla system ska bytas ut mot nya liksom processer och rutiner förändras, förädlas och förbättras. Det händer mycket, och det går fort, pandemin till trots!

Vi vet också att ni som ekonomer inom den offentliga sektorn förväntas skapa prognoser och vara långsiktiga. En utmaning i en osäker pandemitillvaro. Hur gör man detta på ett effektivt sätt? Hur kan man planera de ekonomiska förutsättningarna och samtidigt ställa om till en digital teknik? Detta och mycket annat som kommit upp när vi talat med er, kommer vi att diskutera på höstens konferens.

Akademikerförbundet SSR:s konferens Ekonomidagarna i Örebro har sedan 1991 varit en självklar mötesplats för ekonomichefer, ekonomer, controllers, omvärldsanalytiker och andra experter. Under två dagar samlas det offentliga Sverige i Örebro för att diskutera en mängd frågeställningar ur olika perspektiv. Det bjuds på såväl makroekonomiska strömningar och flera högaktuella nedslag av mer detaljerad karaktär i de olika parallella spåren. Du kommer få mycket kunskap och energi där nätverkande och social samvaro också är en viktig del. Konferensen är helt enkelt ett smörgåsbord där du som deltagare får möjligheten att välja dina favoriter bland flera – det finns något för alla! Tillsammans skapar vi en av Sveriges viktigaste mötesplatser för offentlig sektor under två mycket inspirerande dagar i Örebro.