Ekonomidagarna 2024 för dig inom den offentliga ekonomin

– hur hanterar vi den akuta ekonomiska krisen och samtidigt ser framåt i vår långsiktiga planering?

Runt om i landet arbetar välfärdens ekonomer i olika sektorer inom både kommuner som regioner. De är proffs och de vet vad som fungerar. De är med och utvecklar sin arbetsplats och de känner verksamheterna väl. Men de kan också vittna om en verklighet där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt höga underskott.

Akademikerförbundet SSR:s konferens Ekonomidagarna har sedan 1991 varit en självklar mötesplats för ekonomichefer, ekonomer, controllers, omvärldsanalytiker och andra experter inom den offentliga ekonomin. Under två dagar samlas det offentliga Sverige för att diskutera en mängd frågeställningar ur olika perspektiv. Det bjuds på såväl makroekonomiska strömningar som flera högaktuella nedslag av mer detaljerad karaktär samt bra tillfällen för gemensamma diskussioner med kollegor från andra kommuner och regioner. Tillsammans skapar vi en av Sveriges viktigaste mötesplatser för offentlig sektor under två mycket inspirerande dagar i Stockholm.

Programmet är under uppbyggnad men vi kan redan nu presentera spännande talare som:

  • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Regioner (SKR)
  • Elinor Odeberg, chefsekonom, tankesmedjan Arena Idé
  • Susanne Spector, Head of Macro Research, Nordea
  • Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank
  • Katarina Fast Lappalainen, jur. dr. i offentlig rätt och universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik (IRI), Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Varmt välkommen till en av Sveriges viktigaste mötesplatser för dig inom offentlig ekonomi nu tillbaka i april 2024.

Vi ses den 23–24 april 2024!


Med vänlig hälsning

Stefan Broman
Stefan.broman@insightevents.se
Senior projektledare
Insight Events Sweden

ARRANGÖR
ORGANISATÖR