valkommen

Nutidens och framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och regioner – i pandemins kölvatten!

Vår gemensamt finansierade välfärd är viktigare än någonsin tidigare. Runt om i landet arbetar välfärdens ekonomer i olika sektorer inom den offentliga ekonomin. Under det senaste året har vi gått igenom en pandemi som långt ifrån är över. Något som har påverkat oss alla på olika sätt och vi kan fortfarande bara spekulera i vilka effekterna på lång sikt blir för samhället och den offentliga ekonomin. Under research inför Ekonomidagarna har vi pratat mer er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta hur krisen inneburit förändringar, i strukturen, rollen, verksamheten.

Samtidigt som pandemin pågår vet vi att ni är många som ställer om och digitaliserar verksamheten. Detta på ett sätt som var otänkbart bara för ett år sedan med distansarbete och införande av nya tekniska lösningar. Gamla system ska bytas ut mot nya. Ärendehantering, liksom processer och rutiner förändras, förädlas och förbättras. Det händer mycket, och det går fort, pandemin till trots!

Vi vet också att ni som ekonomer inom den offentliga sektorn förväntas skapa prognoser och vara långsiktiga. En utmaning i en osäker pandemitillvaro. Hur gör man detta på ett effektivt sätt? Hur kan man planera de ekonomiska förutsättningarna och samtidigt ställa om till en digital teknik? Detta och mycket annat som kommit upp när vi talat med er, kommer vi att diskutera på höstens konferens.

På konferensen kommer ni lyssna till experter och inspireras av hur kollegor på andra kommuner och regioner löser sina utmaningar. Som traditionen bjuder ges tid att nätverka med andra deltagare och lära av varandra. Utbyte och kunskap i fokus.

Vi arbetar just nu med att sätta ihop årets program men kan med glädje redan nu presentera konferensens första bokade talare som är Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och snart publiceras flera…

Vi är glada att vara tillbaka, hoppas vi ses på Ekonomidagarna i Örebro till hösten! Till dess, håll er uppdaterade här. Programmet utvecklas löpande!

partners

ARRANGÖR

ORGANISATÖR

SAMARBETSPARTNER

MEDIAPARTNERS

nyheter
utstallningsponsorskap

Utställning/sponsorskap

Är du intresserad av att medverka som sponsor eller utställare på Ekonomidagarna?

Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Tillsammans hittar vi ett marknadsföringspaket som passar er verksamhet. Kontakta oss:

Roland Behrendt

Sales Manager
Direct line: +46 (0)8 58766277
Email: roland.behrendt@insightevents.se

utstallningsponsorskap-two

Partners 2019


Adra hjälper ekonomiavdelningar över hela Sverige att öka effektiviteten i bokslutsprocessen. Vad är viktigt för dig? Vilka kvaliteter vill du att den leverantör som ska hjälpa dig effektivisera bokslutsprocessen skall ha? Säkerhet? Innovation? Lång erfarenhet? Hög kompetens? På Adra är vi stolta över vår förmåga att uppfylla dessa behov bättre än någon annan på marknaden. Vi levererar innovativ teknologi och tjänster i världsklass – från bokföring till revision. Varje lösning som vi utvecklar erbjuder din organisation ökad effektivitet, synlighet och kontroll för att minimera resurser, kostnader och risker genom hela bokslutsprocessen.

Utställare 2019


Unit4 är en ledande leverantör av mjukvara för finansiell förvaltning och verksamhetsstyrning sedan tidiga 1980-talet. Idag bygger vi ett av världens smartaste affärssystem. På Unit4 utvecklar vi teknik som ser både till människan och till verksamhetens bästa. Vår ambition är att hjälpa tjänsteorienterade organisationer att bli mer effektiva och produktiva genom att frigöra tid för deras medarbetare att arbeta med mer meningsfulla uppgifter. Merparten av våra kunder finns bland professionella tjänsteföretag och inom offentlig sektor, fastighetsbranschen och byggindustrin, utbildningsväsendet och ideell sektor.


Det ergonomiska skrivbordet, DynaDesk, är framtaget för att skapa en dynamisk arbetsplats utan arbetsrelaterade smärtor. DynaDesk förebygger värk i nacke, skuldror, axlar och armar. Det unika är att en del av bordsskivan hela tiden rör sig, långsamt och mjukt, vilket gör att musklerna får en kontinuerlig rörelse med ökad blodcirkulation. Resultatet, du slipper stelhet/värk och blir mer avslappnad. Du kommer öka ditt välbefinnande och får lättare att fokusera.


Mer info inom kort!


CGI erbjuder det moderna och heltäckande finansiella sytemet TWIN360. TWIN360 hanterar ett brett spektra av finansiella instrument och även kredit-, likviditets- valuta-, ränte- och kursrisker. Systemet ger samtidigt ökad säkerhet, spårbarhet och kvalitet i registrering och bokföring, inte bara internt utan även i kommunikationen med dotterföretag och externa parter. Det ger stöd åt och länkar samman front office, middle office och back office med huvudboken.
TWIN360 kan användas för handel med räntebärande instrument, valutarelaterade instrument, råvarurelaterade instrument och aktier.

program

PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2019

Programmet för 2021 är under utveckling och publiceras snart.

Tills vidare kan du ta del av 2019 års program!

talare

TALARE 2019

Talarlistan för 2021 är under utveckling och publiceras snart.

Tills vidare kan du ta del av 2019 års talare!

andersw

Andreas Wallström
Prognoschef och bitr. chef för makroanalys
Swedbank

hakanr

Håkan Regnér
Docent i nationalekonomi
Sacos samhällspolitiska avdelning

Annika Wallenskog
Chefsekonom
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

lassee

Lasse Einarsson
Revisionsledare
Riksrevisionen

anmalan

ANMÄLAN

Anmälan för 2021 öppnar närmare eventet.

Tills vidare kan du fylla i intresseformuläret för att bli kontaktad när mer information finns tillgänglig!

kontakt

KONTAKT

Insight Events Sweden
Organisatör
+46 (0)8 587 662 00
info@insightevents.se

Stefan Broman
Project manager
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställing/sponsorskap
+46 (0)8 58766277
roland.behrendt@insightevents.se