valkommen

Framtidens vägval och visioner för offentlig ekonomi

Vi har haft en längre period av stigande sysselsättning och prognosen för 2020 ser fortsatt stark ut. Men samtidigt börjar kärvare ekonomiska tider märkas i många kommuner och regioner. Vi får en allt äldre och även yngre befolkning som snabbt ökar samtidigt som befolkningen i yrkesverksam ålder ökar långsammare. Vad innebär detta för framtidens välfärdsfinansiering inom kommuner och regioner.

På höstens konferens kommer vi ta upp de senaste aktuella utmaningarna men även möjligheter för dig som arbetar inom offentlig ekonomi. Vi kommer t.ex. diskutera makroekonomi och konjunkturprognoser samt hur digitalisering kan vara en möjliggörare för smartare välfärd.

Under dagarna kommer vi även titta närmare på hur man kan tillämpa ledning och styrning av offentlig ekonomi. Går det t.ex. att införa en mer värdebaserad styrning som tillitsbaserad utifrån dagens ekonomistyrning? Vi kommer också ha många olika exempel på praktisk tillämpning som t.ex. Nacka kommun som kommer berätta hur de har skapat en modern och proaktiv ekonomistyrning.

Programmet uppdateras löpande men vi kan redan nu med glädje presentera talare som;

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

Andreas Wallström, prognoschef och biträdande chef för makroanalys, Swedbank

Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, Sacos samhällspolitiska avdelning

Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun

Fredrik Pahlander, kommunchef, Nordanstig

Hillevi Hedberg, enhetschef ekonomiservice, Tyresö kommun

Lasse Einarsson, revisionsledare, Riksrevisionen

Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartlling och ordförande för det svenska nätverket av Global Compact

Mille Beckman, Business Manager och konceptansvarig för den Digitala Arbetsplatsen, Telia

Niklas Post, operativt ansvarig, Insamlingsstiftelsen för ledning, styrning och utveckling i offentlig sektor Stiftelsen SSLUO

Varmt välkommen att nätverka med kollegor, specialister och andra beslutsfattare inom offentlig ekonomi på Ekonomidagarna den 10-11 oktober. Vi ses i Örebro!

partners

ARRANGÖR

partners_ekonomi

ORGANISATÖR

partners_ekonomi2

SAMARBETSPARTNER

partners_ekonomi3

MEDIAPARTNERS

chefstidningen
chefsforeningen
nyheter
program

PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2019

Programmet för 2019 är under bearbetning och mer detaljer publiceras snart.

talare

TALARE 2019

Talarlistan för 2019 är under bearbetning och presenteras snart.
Tills vidare kan du ta del av 2017 års talare!

talare_eko_main

Magdalena Andersson
Finansminister
Regeringen

talare_eko_main2

Annika Winsth
Chefsekonom
Nordea

talare_eko_main3

Annika Wallenskog
Chefsekonom
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)

ekonomidagarna_talare6

Bettina Kashefi
Chefsekonom
Svenskt Näringsliv

utstallningsponsorskap

Utställning/sponsorskap

Är du intresserad av att medverka som sponsor eller utställare på Ekonomidagarna?

Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Tillsammans hittar vi ett marknadsföringspaket som passar er verksamhet. Kontakta oss:

Roland Behrendt

Sales Manager
Direct line: +46 (0)8 58766277
Email: roland.behrendt@insightevents.se

anmalan

ANMÄLAN

Anmälan för 2019 är öppen!

Gå vidare med knappen nedan.

Pris:

Medlem i Akademikerförbundet SSR: 5.490 kr
Icke medlem: 6.990 kr

kontakt

KONTAKT

Insight Events Sweden
Organisatör
+46 (0)8 587 662 00
info@insightevents.se

Stefan Broman
Project manager
E-post: stefan.broman@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
+46 (0)8 58766214
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställing/sponsorskap
+46 (0)8 58766277
roland.behrendt@insightevents.se