augusti 16, 2017 Webmaster

Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Annika Wallenskog

ekonomidagarna_talare3Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner & Landsting (SKL). På Ekonomidagarna 2017 pratar hon om Framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och landsting. Vi ställde några frågor till henne inför hennes medverkan.

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?
Jag kommer att prata om kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar. Investeringsbehoven är stora, vi har arbetskraftsbrist och bostadsbrist. Ekonomin går som tåget, och så pratar vi om ekonomiska utmaningar. Varför?

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?
Det kan vara svårt att få beslutsfattarna att förstå att situationen kommer att vara helt annorlunda om bara något år, när vi 2016 hade det bästa resultatet någonsin.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?
Jag tror att man kan lära sig mycket som man har nytta av i sitt arbete senare, då det kommer företrädare från många olika organisationer och berättar.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?
Använd de argument och den kunskap du inhämtar och ta chansen att ställa frågor och reda ut det som just du funderar över!