augusti 16, 2017 Webmaster

Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Torbjörn Tagesson

ekonomidagarna_talare22Torbjörn Tagesson, Kanslichef Kommunal Redovisning, Rådet för Kommunal redovisning (RKR) är på plats på årets Ekonomidagarna och pratar om Aktuella redovisningsfrågor från RKR

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?
Jag kommer att prata om ny normering och reglering på redovisningsområdet, men även beröra hur praxis faktiskt ser ut. En liten framtidsspaning tänkte jag också bjuda på, där jag bland annat tar upp frågor om det nya lagstiftningsförslaget samt internationell harmonisering.

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?
Den externa redovisningen handlar primärt om organisationens transaktioner med omvärlden, men även organisationsinterna frågor, som handlar om fördelning och användning av resurser, kopplas ofta till redovisningsdata och redovisningsinformation. Redovisning är följaktligen inte bara en fråga för redovisningsekonomer, utan för alla organisationens intressenter, såväl interna som externa.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?
Ekonomidagarna ger förhoppningsvis möjlighet att ”lyfta blicken” och reflektera över frågor som man kanske inte hinner med i vardagsstressen, men framför allt ges man tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med trevliga kollegor från olika delar av landet.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?
Passa på att prata med andra personer än dem som du träffar dagligen i ditt arbete. Sätt dig bredvid någon person dom du inte tidigare känner när du ska äta lunch.