oktober 13, 2017 Webmaster

Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Sandra Zätterström

speaker_sandra

Sandra Zätterström är managementkonsult på Preera. På årets Ekonomidagar kommer hon presentera Sverigestudien 2017 – vilka värderingar präglar Sveriges arbetsplatser? Vi passade på att ställa några frågor till henne inför hennes medverkan.

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?

Jag kommer presentera resultatet från Sverigestudien 2017 – en årlig nationell studie som mäter vilka värderingar och beteenden som präglar våra arbetsplatser och samhället i stort; och hur vi önskar att det skulle vara istället. Sverigestudien har genomförts sedan 2009 och resultaten visar att värderingarna är relativt stabila, men att det finns oroande tendenser. De önskade värderingarna på samhällsnivå är stabila, samtidigt klättrar rädslodrivna eller begränsande värderingar allt högre på listan över vad som kännetecknar dagens Sverige

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?

Studien visar vad vi som bor i Sverige tycker är allra viktigast och vad vi önskar att samhället ska stå för, där Arbetstillfällen, Ekonomisk stabilitet, Ansvar för kommande generationer och Välfungerande sjukvård har innehaft de fyra topplatserna sedan 2009. Vi ser i studien en förväntan om att samhället ska ta ett större ansvar, samtidigt som förtroendet för samhällets institutioner och viljan att ta ett personligt ansvar minskar.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?

För att tillsammans med andra prata om vilket samhälle vi önskar oss och hur vi tar oss närmre vårt önskade läge.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?

Våra värderingar styr vårt handlande. Med insikt kring vilka värderingar som påverkar oss, fattar vi mer medvetna och därmed klokare beslut. Fundera gärna över vilken som är din viktigaste personliga värdering och hur den kan ta sig uttryck i din vardag.