juli 29, 2019 Webmaster

Ekonomidagarna 2019 – Talarintervju med Annika Wallenskog, SKL

ekonomidagarna_talare3Annika Wallenskog är Chefsekonom på Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och talare på årets konferens. Vi ställde några frågor till henne inför hennes medverkan.

Hur har den offentliga ekonomin utvecklats sen du var med och pratade på konferensen för två år sedan?

Den offentliga ekonomin har blivit starkare tack vare statens överskott. Maastrichtskulden beräknas hamna i nivå med skuldankaret 35% av BNP vid slutet av 2019. Kommunernas har dock haft negativt finansiellt sparande de senaste 10 åren (utom 2010 när de fick ett konjunkturstöd på 17 miljarder). Kommunernas finansiella underskott som andel av BNP har ökat.

Under sommaren har vi kunna läsa om hur närmare 110 kommuner väntas gå med underskott i år. I regionerna är läget ännu svårare. Vilka är de största utmaningarna för kommuner och regioner de närmsta åren som du ser det?

De största utmaningarna är rekrytering av personal till stora delar av välfärden; sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare mm. Och att få ekonomin att gå ihop. Skälet är kombinationen av hur demografin utvecklas och att konjunkturen klingar av, samtidigt med de statliga ersättningarna för flyktingmottagandet.

Välfärden är som vi vet satt under stor press men vilka lösningar finns det att komma tillrätta med detta?

Sektorn behöver stabila planeringsförutsättningar med generella bidrag som ökar i takt med befolkningen. De behöver också ställa om arbetet så att en större del av uppgifterna kan göras av kommuninvånarna själva med hjälp av digital teknik. Då behöver lagstiftningen ändras, det måste också finnas digital infrastruktur och standards.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar i Örebro?

För att få möjlighet att ta del av vad som händer i Sverige och fundera över vad man kan göra och hur man kan jobba på hemmaplan för att underlätta för den tid som kommer!