oktober 8, 2019 Webmaster

Ekonomidagarna 2019 – Ekonomiavdelningar rör sig mot mer digitalisering och automatisering

Vi fick chansen att prata med Christoffer Lindh från Adra Sverige inför deras deltagande på Ekonomidagarna i Örebro. I intervjun nedan delar han med sig av vart han tror svenska ekonomiavdelningar rör sig mot samt tips för hur du kan göra ditt liv enklare i arbetet med bokslutsprocesser.

Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund hos Adra?

Har arbetat med digitalisering och effektivisering av Bokslutsprocesssen i 13 år på Adra, haft många olika roller i bolaget, bland annat vart lösningsspecialist och suttit i Product Management. I dagsläget är jag säljchef för Adra Sverige

Kortfattat, hur skulle du säga att ekonomiavdelningarna inom det offentliga Sverige har utvecklats under de senaste 5 åren?

Vi har sett att man har fokuserat mycket effektivisering de senast 5 åren. Som ett led i detta så har digitaliseringen varit ett av de stegen som många nu anammat med allt vad det innebär.

Hur ser framtidsutsikterna ut, vilken utveckling tror du ekonomiavdelningar rör sig mot?

Jag tror att utvecklingen fortsätter mot digitalisering och automatisering. Det vi diskuterar idag kommer vara en självklarhet om bara några år. Som ett par exempel kan nämnas, att EY för något år sedan förutspådde att produktiviteten på ekonomiavdelningar skulle öka 2-3 ggr fram till 2020. Vi är ju snart där! Och Accenture har förutspått att mängden tid som ägnas åt analys kommer att öka från ca 25% för något år sedan till 75% i framtiden. Angreppsättet kan vara olika, men att genom digitalisering skapa en effektivare tillvaro med större möjlighet till samarbete och best practice.

En av era kompetenser är att hjälpa ekonomiavdelningar att öka effektiviteten i bokslutsprocessen. Har du något kortfattat tips för de ekonomiavdelningar som planerar att genomgå ett arbete för att skapa bättre bokslutsprocesser?  

Man kommer långt genom att ställa sig frågan vad gör vi och varför gör vi det. Ofta kan det eliminera många moment. Sen är det också att viktigt att anpassa de verktyg man använder för att underlätta möjligheten att tidigarelägga aktiviteter. Allt för många har enorma arbetstoppar under själva bokslutet. De topparna måsta planas ut genom att arbeta smartare. Nuförtiden finns det verktyg för det.

Vilka utmaningar märker du att organisationer stöter på mest i samband med att de försöker skapa en positiv utveckling genom att effektivisera bokslutsprocessen?

När man ska effektivisera sin bokslutsprocess är det lätt att man tar utgångspunkt i de verktyg som finns lätt tillgängliga, excel, sharepoint mm. Detta skapar en begränsning i vilka möjligheter och resultat man faktiskt kan nå. Sen att inte stirra sig blind på själva digitaliseringen, och att det är målet, utan att det är själva processen som är viktigt. Det blir lätt att man digitaliserar/effektiviserar en befintlig ineffektiv process med mängder av onödiga moment, istället för att ställa frågan till sig själv, vad behöver vi faktiskt göra får att uppnå en effektiv process med ett resultat av hög kvalitet.

Och slutligen, är det något ämne du känner extra mycket för och är nyfiken att diskutera/höra mer om på Ekonomidagarna 2019?

Det finns många spännande talare på plats, ser fram emot att lyssna till flera av dem.

Men några som jag särskilt ser fram emot är Hillevi Hedberg, som skall prata om Så arbetar vi med automatisering för att skapa ett digitalt försprång och paneldiskussionen om Framtidens offentliga ekonomi – den   demografiska utmaningen ställer mycket på spel!

Fortsätt gärna diskussionen med Christoffer och hans kollegor från Adra på plats under Ekonomidagarna – Adra står redo att ta emot dig vid deras monter!