Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Sandra Zätterström

speaker_sandra

Sandra Zätterström är managementkonsult på Preera. På årets Ekonomidagar kommer hon presentera Sverigestudien 2017 – vilka värderingar präglar Sveriges arbetsplatser? Vi passade på att ställa några frågor till henne inför hennes medverkan.

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?

Jag kommer presentera resultatet från Sverigestudien 2017 – en årlig nationell studie som mäter vilka värderingar och beteenden som präglar våra arbetsplatser och samhället i stort; och hur vi önskar att det skulle vara istället. Sverigestudien har genomförts sedan 2009 och resultaten visar att värderingarna är relativt stabila, men att det finns oroande tendenser. De önskade värderingarna på samhällsnivå är stabila, samtidigt klättrar rädslodrivna eller begränsande värderingar allt högre på listan över vad som kännetecknar dagens Sverige

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?

Studien visar vad vi som bor i Sverige tycker är allra viktigast och vad vi önskar att samhället ska stå för, där Arbetstillfällen, Ekonomisk stabilitet, Ansvar för kommande generationer och Välfungerande sjukvård har innehaft de fyra topplatserna sedan 2009. Vi ser i studien en förväntan om att samhället ska ta ett större ansvar, samtidigt som förtroendet för samhällets institutioner och viljan att ta ett personligt ansvar minskar.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?

För att tillsammans med andra prata om vilket samhälle vi önskar oss och hur vi tar oss närmre vårt önskade läge.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?

Våra värderingar styr vårt handlande. Med insikt kring vilka värderingar som påverkar oss, fattar vi mer medvetna och därmed klokare beslut. Fundera gärna över vilken som är din viktigaste personliga värdering och hur den kan ta sig uttryck i din vardag.

 

Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Torbjörn Tagesson

ekonomidagarna_talare22Torbjörn Tagesson, Kanslichef Kommunal Redovisning, Rådet för Kommunal redovisning (RKR) är på plats på årets Ekonomidagarna och pratar om Aktuella redovisningsfrågor från RKR

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?
Jag kommer att prata om ny normering och reglering på redovisningsområdet, men även beröra hur praxis faktiskt ser ut. En liten framtidsspaning tänkte jag också bjuda på, där jag bland annat tar upp frågor om det nya lagstiftningsförslaget samt internationell harmonisering.

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?
Den externa redovisningen handlar primärt om organisationens transaktioner med omvärlden, men även organisationsinterna frågor, som handlar om fördelning och användning av resurser, kopplas ofta till redovisningsdata och redovisningsinformation. Redovisning är följaktligen inte bara en fråga för redovisningsekonomer, utan för alla organisationens intressenter, såväl interna som externa.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?
Ekonomidagarna ger förhoppningsvis möjlighet att ”lyfta blicken” och reflektera över frågor som man kanske inte hinner med i vardagsstressen, men framför allt ges man tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med trevliga kollegor från olika delar av landet.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?
Passa på att prata med andra personer än dem som du träffar dagligen i ditt arbete. Sätt dig bredvid någon person dom du inte tidigare känner när du ska äta lunch.

Ekonomidagarna 2017 – Intervju med Annika Wallenskog

ekonomidagarna_talare3Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner & Landsting (SKL). På Ekonomidagarna 2017 pratar hon om Framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och landsting. Vi ställde några frågor till henne inför hennes medverkan.

Vad i korta drag är själva kärnan i innehållet på din föreläsning?
Jag kommer att prata om kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar. Investeringsbehoven är stora, vi har arbetskraftsbrist och bostadsbrist. Ekonomin går som tåget, och så pratar vi om ekonomiska utmaningar. Varför?

Hur påverkas man som ekonom inom den offentliga ekonomin av detta?
Det kan vara svårt att få beslutsfattarna att förstå att situationen kommer att vara helt annorlunda om bara något år, när vi 2016 hade det bästa resultatet någonsin.

Varför tycker du att man ska komma på höstens Ekonomidagar?
Jag tror att man kan lära sig mycket som man har nytta av i sitt arbete senare, då det kommer företrädare från många olika organisationer och berättar.

Har du avslutningsvis någon fråga eller tips som du vill skicka med till deltagarna?
Använd de argument och den kunskap du inhämtar och ta chansen att ställa frågor och reda ut det som just du funderar över!