PROGRAM EKONOMIDAGARNA 2017 - DAG 1

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Akademikerförbundet SSR och Örebro Kommun hälsar välkomna

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Örebro Kommun
09:50Konferensens moderator öppnar konferensen

Joakim Jardenberg, digital rådgivare och debattör(SKL)
POLITIK & MAKROEKONOMI
10:00Hur skapar vi tillsammans stärkt konkurrenskraft, fler jobb och bättre välfärd i Sverige?

• Sverige går bra men det finns samtidigt många samhällsproblem – Hur hanterar vi detta?
• Vilka är framtidens stora utmaningar för välfärdens finansiering?
• Hur går vi från kortsiktig politisk retorik till framåtblickande reformer?

Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
10:40Förmiddagskaffe med nätverkande
11:10Framtidens ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och landsting

• I framtiden handlar det om att arbeta smartare inte hårdare inom kommun- och landstingssektorn
• Ny teknik är en möjliggörare för detta!
• Exempel på lyckade projekt där till exempel kommuninvånaren, eleven och patienten gör mer av jobbet själva

Annika Wallenskog, Chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
11:50Ekonomi, konjunktur och räntor – hur står sig svensk ekonomi i en osäker omvärld?

• Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget som har stor inverkan på den svenska offentliga ekonomin
• Vilka är de största makroekonomiska orosmolnen för den svenska offentliga eko-nomin?

Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea
12:30Sammanfattande paneldiskussion

Sammanfattande paneldiskussion från förmiddagen med:
Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Annika Wallenskog, Chefsekonom, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea
Håkan Regnér, docent i nationalekonomi och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning.
13:00Lunch med nätverkande

VÄLJ MELLAN SPÅR A, B ELLER C

SPÅR A – VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN

14:00Vägval för framtidens ekonomiska och demografiska utmaningar i en osäker omvärld?

• Vilka demografiska utmaningar kan vi se inom de närmsta åren?
• Vad behövs för att säkra välfärden inom vården, skolan och omsorgen?
• Är välfärdsmiljarderna i statsbudgeten tillräckligt för att kunna finansiera framtidens välfärd?

Karolina Holmberg, Chef för Offentliga finanser, Konjunkturinstitutet
14:50Årets välfärdsförnyare – Samverkan med extern finansiär för en innovativ välfärd med sociala avtal

• Sociala investeringar - Tidiga förebyggande åtgärder kan ge stora långsiktiga vinster, både mänskliga och ekonomiska
• Sociala avtal, utfallskontrakt som det kallas, för att stötta utsatta barn och minska risken för utanförskap
• Extern finansiär deltar i det sociala arbetet och står för den ekonomiska risken – med möjlighet till avkastning om projektet lyckas

Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
15:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:00LEDA –för smartare välfärd!

Vad är syftet med LEDA projektet?
Digitalisering den viktigaste hävstången för smartare välfärd
Vad är nästa steg i projektet?

Joakim Jardenberg, Ansvarig för LEDA, Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
16:40Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag

Ekonomidagarna och Örebro Kommun hälsar alla välkomna till gemensam middag och nätverkande på Conventum.

SPÅR B – STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN

14:00Hur styra och följa upp en organisation med över 29 000 anställda och en årlig budget på närmare 28 miljarder kronor?

• Hur styr och leder man en kunskapsintensiv organisation under ständig ekonomisk press?
• Så kommunicerar du effektivt internt och skapar framgångsrika team
• Ledarskapets utmaningar vid olika typer av grupper och nivåer.
• Mina bästa praktiska erfarenheter och tips!

Ingrid Bengtsson-Rijavec, Hälso- och Sjukvårdsdirektör t.o.m. maj 2017, Region Skåne
14:40Hur kan tillitsbaserad styrning skapa en effektivare verksamhet med ökad nytta och kvalitet för medborgarna

• Kartläggning av styrningen inom offentlig sektor – Finns det för mycket regler och detaljstyrning?
• Vad är roten till det onda och var kommer styrsignalerna ifrån?
• Vad är nästa steg för att tillitsbaserad styrning ska kunna öka innovationskraften i offentlig sektor

Laura Hartmann, docent i nationalekonomi och ordförande, Tillitsdelegationen
15:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:00Ny styrmodell baserad på horisontell styrning

• Så fungerar Gislaveds kommuns nya styrmodell
• Planering och uppföljning på varje organisatorisk nivå med medarbetarnas delaktighet
• Så stödjer stödfunktionerna cheferna i arbetet

Malin Aronsson, kommundirektör i Gislaveds kommun
16:40Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag

Ekonomidagarna och Örebro Kommun hälsar alla välkomna till gemensam middag och nätverkande på Conventum.

SPÅR C –EKONOMENS NYA ROLL

14:00Hur kommer framtidens ekonomroll att se ut? - trender och tendenser!

• Från kamrer till att bli en ”möjliggörare” i kommun, landsting och region
• Hur svarar du upp mot de ökade kraven och förväntningarna på ekonomrollen?
• Vilka komponenter behöver du som ekonom och controller i framtiden?
• Insikter från vårt projekt om framtidens ekonomroll

Roland Svensson, Utbildningsledare, Kommunal Ekonomiska Föreningen (KEF)
15:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
16:00Ekonomrollen i förändring – från kamrer till chefsstöd för verksamhet i världsklass

• Så utvecklade vi en modern och proaktiv stödfunktionen inom ekonomi
• Viktigt att se över och utveckla verksamhetens olika arbetsprocesser
• Hur identifierar du förenklingar i stödsystem och ser över kompetenser?

Eva Olin, Ekonomidirektör, Nacka Kommun
16:40Konferensens första dag avslutas.
18:30Gemensam middag

Ekonomidagarna och Örebro Kommun hälsar alla välkomna till gemensam middag och nätverkande på Conventum.